Att tolka en årsredovisning

Målgrupp Förtroendevald
F-märkt Kursen är F-märkt, vilket innebär att du, som förtroendevald, får gå kursen med bibehållen lön. Tänk på att meddela din arbetsgivare senast två veckor i förväg.

Kursen tar sin utgångspunkt i hur ett företag beskriver och redovisar sin verksamhet i en årsredovisning. Du får lära dig att beräkna och tolka de viktigaste nyckeltalen för ett bolag och förstå sambanden mellan dem och företagets strategi.

Huvudinnehåll:

  • Grunderna i en årsrapport: finansiella mål, resultaträkning, balansräkning och kassaflöde
  • Principer som går att använda på mer löpande ekonomisk rapportering internt i företaget.

Kurstillfällen

  • Datum
  • Längd
  • Plats
  • Kommentar
  • Anmälan

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?