Att möta sin egen och andras stress på arbetsplatsen – för dig som chef

Målgrupp Chef

En faktor som kan leda till långvarig stress är hög arbetsbelastning kombinerat med liten möjlighet till kontroll och påverkan. En annan riskfaktor är otydlighet kring roller, ansvar och tillgänglighet. Hur skapas förutsättningar för hållbarhet och välmående på våra arbetsplatser i en tid där psykisk ohälsa på grund av stress är ett växande problem?

Det här är en workshop som fokuserar på vad du som chef och ledare kan bidra med för att förebygga och hantera långvarig stress på arbetsplatsen. Den syftar bland annat till att öka din förståelse för skillnaden mellan kort- och långvarig stress samt lyfter upp ett antal nyckelfaktorer för att bidra till ökad hälsa.

Workshopen består av teori varvat med diskussioner och konkreta tips. Du får möjlighet att dela erfarenheter med andra chefer när det gäller stresshantering på arbetsplatsen.

Kurstillfällen

  • Datum
  • Längd
  • Plats
  • Kommentar
  • Anmälan
  • Datum 13 mars 2020
    • Längd 1 dag
    • Plats Stockholm

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?