Arbetsrätt för chefer

Målgrupp Chef
Datum och ort 17 september 2020 8 tim Malmö
Sista anmälningsdag 28 maj 2020

För att du ska utöva ett bra och tydligt ledarskap behöver du känna till de viktigaste arbetsrättsliga lagarna som du möter i ditt dagliga arbete. Vi tar upp de vanligaste paragraferna i medbestämmandelagen (MBL) och lagen om anställningsskydd (LAS).

Steg 2

Detta är en fortsättningskurs - du bör ha gått Steg 1 först för att kunna tillgodogöra dig denna delen.

Den yttersta konsekvensen av att vara oaktsam eller vårdslös på arbetsplatsen kan vara uppsägning på grund av personliga skäl eller avsked. Vi går igenom gällande
lagstiftning samt aktuella rättsfall för att bättre förstå i vilka situationer dessa åtgärder kan vara aktuella samt vilka kriterier för saklig grund som måste vara uppfyllda.

Under dagen tar vi oss igenom de olika stegen i varsel- och överläggningsprocessen samt kravet på omplaceringsutredning.
Dagen varvas med teoriavsnitt, diskussioner och gruppövningar.

Praktisk information

Datum: 17 september 2020
Tid: 8.30-16.30
Plats: Media Evolution City Gängtappen Stora Varvsgatan 11 Malmö

Kursen är kostnadsfri.

Unionen bjuder på mat och dryck under kursdagen.
Meddela på anmälan om du har någon specialkost.

Sista anmälningsdag 3 september
Vid frågor kontakta kursadministration.sydvast@unionen.se

Vänliga hälsningar
Unionen Sydväst Chef

Grundläggande uppgifter

Personnummerformat: ååååmmddxxxx.

Adressuppgifter

Ej obligatorisk uppgift
Ej obligatorisk uppgift
Max 512 tecken

Vi skickar ett mejl till dig som kvitto på att vi tagit emot din anmälan.

Kurstillfällen

  • Datum
  • Längd
  • Plats
  • Kommentar
  • Anmälan

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?