Arbetsrätt för chefer

Målgrupp Chef
Datum och ort 2 april 2020 8 tim Helsingborg
Sista anmälningsdag 19 mars 2020

För att du ska utöva ett bra och tydligt ledarskap behöver du känna till de viktigaste arbetsrättsliga lagarna som du möter i ditt dagliga arbete. Vi tar upp de vanligaste paragraferna i medbestämmandelagen (MBL) och lagen om anställningsskydd (LAS).

Steg 2

Detta är en fortsättningskurs - du bör ha gått Steg 1 först för att kunna tillgodogöra dig denna delen.

Den yttersta konsekvensen av att vara oaktsam eller vårdslös på arbetsplatsen kan vara uppsägning på grund av personliga skäl eller avsked. Vi går igenom gällande
lagstiftning samt aktuella rättsfall för att bättre förstå i vilka situationer dessa åtgärder kan vara aktuella samt vilka kriterier för saklig grund som måste vara uppfyllda.

Under dagen tar vi oss igenom de olika stegen i varsel- och överläggningsprocessen samt kravet på omplaceringsutredning.
Dagen varvas med teoriavsnitt, diskussioner och gruppövningar.

NYCKELKUNSKAPER Medbestämmandelagen och Lagen om anställningsskydd

Praktisk information

Datum: 2 april 2020
Tid: 8.30-16.30
Plats: Radisson Blu, Carl Krooks Gata 16 Helsingborg

Kursen är kostnadsfri.

Unionen bjuder på mat och dryck under kursdagen.
Meddela på anmälan om du har någon specialkost.

Sista anmälningsdag 19 mars
Vid frågor kontakta kursadministration.sydvast@unionen.se

Vänliga hälsningar
Unionen Sydväst Chef

Grundläggande uppgifter

Personnummerformat: ååååmmddxxxx.

Adressuppgifter

Ej obligatorisk uppgift
Ej obligatorisk uppgift
Max 512 tecken

Vi skickar ett mejl till dig som kvitto på att vi tagit emot din anmälan.

Kurstillfällen

 • Datum
 • Längd
 • Plats
 • Kommentar
 • Anmälan
 • Datum 30 januari 2020
  • Längd 8 tim
  • Plats Malmö
  • Kommentar Fullbokad
  • Anmälan
   Senast 2020-01-16
   Information
 • Datum 14 februari 2020
  • Längd 1 dag
  • Plats Stockholm
  • Kommentar FullbokadSteg 1 av 2
  • Anmälan
   Senast 2020-01-27
   Information
 • Datum 03 mars 2020
  • Längd 1 dag
  • Plats Nyköping
 • Datum 06 mars 2020
  • Längd 1 dag
  • Plats Göteborg
 • Datum 11 mars 2020
  • Längd 1 dag
  • Plats Haninge
 • Datum 27 april 2020
  • Längd 1 dag
  • Plats Stockholm
 • Datum 15 maj 2020
  • Längd 1 dag
  • Plats Stockholm
 • Datum 16 september 2020
  • Längd 1 dag
  • Plats Haninge
 • Datum 22 september 2020
  • Längd 1 dag
  • Plats Nyköping

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?