Arbetsrätt för chefer

Målgrupp Chef
Datum och ort 30 januari 2020 8 tim Malmö
Sista anmälningsdag har passerat Om det finns fler tillfällen hittar du dem längre ner.

För att du ska utöva ett bra och tydligt ledarskap behöver du känna till de viktigaste arbetsrättsliga lagarna som du möter i ditt dagliga arbete. Vi tar upp de vanligaste paragraferna i medbestämmandelagen (MBL) och lagen om anställningsskydd (LAS).

Steg 1

Under dagen går vi igenom processen kring en omorganisation som leder till övertalighet med påföljande uppsägning på grund av arbetsbrist. Vi berör begreppet saklig grund, omplaceringsutredning, förhandlingsprocessen, risk & konsekvensanalys, upprättande av turordningslista, tillräckliga kvalifikationer samt verkställande av uppsägning.

Vi utgår ifrån gällande lagstiftning, rättsfall samt egna erfarenheter. Dagen varvas med teoriavsnitt, diskussioner och gruppövningar.

Praktisk information

Datum: 30 januari 2020
Tid: 8.30-16.30
Plats: Media Evolution City Gängtappen Stora Varvsgatan 11 Malmö, lokal Kockums

Kursen är kostnadsfri.

Unionen bjuder på mat och dryck under kursdagen.
Meddela på anmälan om du har någon specialkost.

Sista anmälningsdag 16 januari
Vid frågor kontakta kursadministration.sydvast@unionen.se

Vänliga hälsningar
Unionen Sydväst Chef

Shape Created with Sketch.
Sista anmälningsdag har passerat.

Kurstillfällen

 • Datum
 • Längd
 • Plats
 • Kommentar
 • Anmälan
 • Datum 14 februari 2020
  • Längd 1 dag
  • Plats Stockholm
 • Datum 03 mars 2020
  • Längd 1 dag
  • Plats Nyköping
 • Datum 06 mars 2020
  • Längd 1 dag
  • Plats Göteborg
 • Datum 11 mars 2020
  • Längd 1 dag
  • Plats Haninge
 • Datum 27 april 2020
  • Längd 1 dag
  • Plats Stockholm
 • Datum 15 maj 2020
  • Längd 1 dag
  • Plats Stockholm

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?