Arbetsrätt för chefer

Målgrupp Chef
Datum och ort 16 januari 2020 8 tim Malmö
Sista anmälningsdag 9 januari 2020

För att du ska utöva ett bra och tydligt ledarskap behöver du känna till de viktigaste arbetsrättsliga lagarna som du möter i ditt dagliga arbete. Vi tar upp de vanligaste paragraferna i medbestämmandelagen (MBL) och lagen om anställningsskydd (LAS).

Steg 1

Under dagen går vi igenom processen kring en omorganisation som leder till övertalighet med påföljande uppsägning på grund av arbetsbrist. Vi berör begreppet saklig grund, omplaceringsutredning, förhandlingsprocessen, risk & konsekvensanalys, upprättande av turordningslista, tillräckliga kvalifikationer samt verkställande av uppsägning.

Vi utgår ifrån gällande lagstiftning, rättsfall samt egna erfarenheter. Dagen varvas med teoriavsnitt, diskussioner och gruppövningar.

Praktisk information

Datum: 16 januari 2020
Tid: 8.30-16.30
Plats: Media Evolution City Gängtappen Stora Varvsgatan 11 Malmö

Kursen är kostnadsfri.

Unionen bjuder på mat och dryck under kursdagen.
Meddela på anmälan om du har någon specialkost.

Sista anmälningsdag 9 januari
Vid frågor kontakta kursadministration.sydvast@unionen.se

Vänliga hälsningar
Unionen Sydväst Chef

Grundläggande uppgifter

Personnummerformat: ååååmmddxxxx.

Adressuppgifter

Ej obligatorisk uppgift
Ej obligatorisk uppgift
Max 512 tecken

Vi skickar ett mejl till dig som kvitto på att vi tagit emot din anmälan.

Kurstillfällen

 • Datum
 • Längd
 • Plats
 • Kommentar
 • Anmälan
 • Datum 14 februari 2020
  • Längd 1 dag
  • Plats Stockholm
 • Datum 27 april 2020
  • Längd 1 dag
  • Plats Stockholm
 • Datum 15 maj 2020
  • Längd 1 dag
  • Plats Stockholm

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?