Arbetsrätt för chefer

Målgrupp Chef
Datum och ort 18 september 2019 8 tim Malmö
Sista anmälningsdag 10 september 2019

För att du ska utöva ett bra och tydligt ledarskap behöver du känna till de viktigaste arbetsrättsliga lagarna som du möter i ditt dagliga arbete. Vi tar upp de vanligaste paragraferna i medbestämmandelagen (MBL) och lagen om anställningsskydd (LAS).

Fokus: Personliga skäl och avsked

Steg 2
Den yttersta konsekvensen av att vara oaktsam eller vårdslös på arbetsplatsen kan vara uppsägning på grund av personliga skäl eller avsked. Vi går igenom gällande lagstiftning samt aktuella rättsfall för att bättre förstå i vilka situationer dessa åtgärder kan vara aktuella samt vilka kriterier för saklig grund som måste vara uppfyllda.

Under dagen tar vi oss igenom de olika stegen i varsel- och överläggningsprocessen samt kravet på omplaceringsutredning. Dagen varvas med teoriavsnitt, diskussioner och gruppövningar.

Praktisk information

Kursen riktar sig till dig som är chef i region Sydväst.

Datum: 18 september 2019
Tid: 08.30-16.30
Plats: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A i Malmö

Kursen är kostnadsfri.

Unionen bjuder på mat och dryck under kursdagen.

Anmäl dig senast den 10 september, uppge i anmälan om du har någon specialkost.

Om du har frågor: kursadministration.sydvast@unionen.se

Välkommen!
Unionen Sydväst

Grundläggande uppgifter

Personnummerformat: ååååmmddxxxx.

Adressuppgifter

Ej obligatorisk uppgift
Ej obligatorisk uppgift
Max 512 tecken

Vi skickar ett mejl till dig som kvitto på att vi tagit emot din anmälan.

Kurstillfällen

  • Datum
  • Längd
  • Plats
  • Kommentar
  • Anmälan

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?