Arbetsrätt för chefer

Målgrupp Chef

För att du ska utöva ett bra och tydligt ledarskap behöver du känna till de viktigaste arbetsrättsliga lagarna som du möter i ditt dagliga arbete. Vi tar upp de vanligaste paragraferna i medbestämmandelagen (MBL) och lagen om anställningsskydd (LAS).

Kurstillfällen

 • Datum
 • Längd
 • Plats
 • Kommentar
 • Anmälan
 • Datum 23 april 2019
  • Längd 2 dagar
  • Plats Linköping
 • Datum 03 maj 2019
  • Längd 4 tim
  • Plats Stockholm
 • Datum 13 september 2019
  • Längd 1 dag
  • Plats Stockholm
 • Datum 08 november 2019
  • Längd 4 tim
  • Plats Stockholm

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?