Arbetslivets juridik 15 hp

Målgrupp Klubbordförande, Vice klubbordförande
Datum och ort 28 augusti 2019 8 dagar Stockholm
Sista anmälningsdag har passerat Om det finns fler tillfällen hittar du dem längre ner.
F-märkt Kursen är F-märkt, vilket innebär att du, som förtroendevald, får gå kursen med bibehållen lön. Tänk på att meddela din arbetsgivare senast två veckor i förväg.

Fristående universitetskurs i grundläggande arbetsrätt med genomgång av reglerna för den individuella och den kollektiva arbetsrätten. Kursen vänder sig i första hand till dig som är klubbordförande och ger dig både redskap och kunskaper för att bättre kunna företräda förbundets medlemmar i det moderna arbetslivet.

Studierna genomförs genom seminarier på Bergendal. Däremellan läser du kurslitteratur och deltar i distansseminarier.

Kursen examineras genom två stycken hemtentamina samt inlämning av skriftliga inlämningsuppgifter. Den avslutande delen examineras genom aktiv närvaro vid det avslutande internatet. Efter genomförd kurs ges ett slutbetyg. För att få ett slutbetyg krävs att samtliga examinationsuppgifter har fullgjorts. Betygsättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala från A-F. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.

Unionen erbjuder kursen i samarbete med TCO Facklig akademi och Stockholms universitet.

Ur innehållet

  • Juridisk metod och kollektiv arbetsrätt
  • Individuell arbetsrätt
  • Arbetsrättslig kommunikation

Kursen genomförs i tre delar. Genomgående kommer EU- och annan europarätts påverkan på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare att belysas med konkreta exempel

Förkunskaper

Unionens grund- och fortsättningskurser eller kunna visa på motsvarande kunskap.

Vi har många sökande till kursen och vill därför att du motiverar din ansökan.

Det här är en nationell kurs vilket innebär att vi tar emot anmälningar från alla regioner.

Praktisk information

Kursen startar den 28 augusti 2019 och avslutas den 14 maj 2020, totalt 5 tillfällen. Du måste kunna delta på samtliga kursdagar.
Det kommer att förekomma kvällsarbeten och egna studier mellan kurstillfällena.

28-29 augusti 2019, Bergendal Meetings
21-22 november 2019, Bergendal Meetings
4-5 februari 2020, Bergendal Meetings
22 april 2020, halvdag på distans
13-14 maj 2020 Bergendal Meetings

Plats: Bergendals kursgård

Pris: Unionen står för kursavgift, kurslitteratur, resor, kost och logi (ej övernattning före eller efter kurstillfälle).

Frågor: lena.andersson@unionen.se

Shape Created with Sketch.
Sista anmälningsdag har passerat.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?