Kurser och aktiviteter

Unionens utbud av kurser och aktiviteter kan variera mellan olika orter, anmäl dig i första hand till aktiviteter nära där du bor eller arbetar. Tänk på att när du söker på en målgrupp, exempelvis chef, visas endast unika aktiviteter för just den målgruppen. För att se alla aktiviteter nära dig, sök på din region.

Bild som illustrerar kurser och aktiviteter

Unionen Chef bjuder in till affärslunch med föreläsning som kombinerar god mat med trevlig miljö och kompetensutveckling. Vid varje tillfälle har vi ett nytt ämne som vi föreläser om.

Målgrupp: Chef
Plats och datum:

Välkommen till en inspirationsdag om medbestämmandelagen och hur du kan påverka på din arbetsplats. När dagen är slut har du fått kunskap om hur medbestämmandelagen och förtroendemannalagen fungerar...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Strömsund (2019-10-03)

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om den lokala löneprocessen. Den vänder sig till dig som löneförhandlar eller sitter i klubbstyrelse och vill ha fördjupad kunskap om löneprocessen. Du får lära...

Målgrupp: Löneförhandlare

En boost för dig som driver eget och vill bli bättre på att arbeta med aktiv försäljning. Peter hjälper dig att riva nidbilden kring vad försäljning är. Med säljmetodiken som grund har han skapat...

Målgrupp: Egenföretagare
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-09-05)

En bred och lättbegriplig introduktion till spelreglerna på arbetsmarknaden. Du får bra baskunskaper och koll på dina rättigheter och skyldigheter, så att du kan känna dig säkrare och tryggare på...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Trollhättan (2019-11-09)

Fristående universitetskurs i grundläggande arbetsrätt med genomgång av reglerna för den individuella och den kollektiva arbetsrätten. Kursen vänder sig i första hand till dig som är klubbordförande...

Målgrupp: Klubbordförande, Vice klubbordförande
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-08-28)

Välkommen till en lärorik, engagerande och spännande dag för dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Målgrupp: Chef, Arbetsmiljöombud, Arbetsplatsombud, Huvudarbetsmiljöombud, Klubbordförande
Plats och datum:

En fortsättningskurs för dig som förhandlar i klubben eller är arbetsplatsombud med förhandlingsmandat. Vi kombinerar arbetsrättens lag och avtal med arbetsmiljölagen och dess föreskrifter....

Målgrupp: Klubbstyrelse

Europeiska arbetsmiljöveckan arrangeras i oktober varje år (vecka 43). I samband med arbetsmiljöveckan bjuder vi in till seminarier för att gå igenom och diskutera aktuella ämnen inom området.

Målgrupp: Chef, Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud

För att du ska utöva ett bra och tydligt ledarskap behöver du känna till de viktigaste arbetsrättsliga lagarna som du möter i ditt dagliga arbete. Vi tar upp de vanligaste paragraferna i...

Målgrupp: Chef

En faktor som kan leda till långvarig stress är hög arbetsbelastning kombinerat med liten möjlighet till kontroll och påverkan. En annan riskfaktor är otydlighet kring roller, ansvar och...

Målgrupp: Chef

En workshop om hur du som förtroendevald kan agera när det gäller stress på arbetsplatsen. På en arbetsplats är det ofta två faktorer som leder till stress, hög arbetsbelastning och situationer...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:

Välkommen till ett seminarium med Emanuel Nilsson som berättar hur han som redan mycket ung entreprenör blev rejält utbränd. Det var för honom helt oförstående, då han befann sig i en ålder då man...

Målgrupp: Medlem

Våren 2016 kom Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Reglerna kan du läsa dig till men hur jobbar du som chef på bästa sätt för att skapa en hållbar arbetsplats...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Kalmar (2019-10-22)

Att söka jobb är att marknadsföra sig. Hur skriver du ett bra personligt brev och en snygg cv? Hur förbereder du dig inför en anställningsintervju och vad ska du tänka på under intervjun? Under en...

Målgrupp: Medlem

Pjäsen berättar om hur det som en gång var en trygg och älskad arbetsplats blir en plats där en människa kan brytas ner fullkomligt utan att någon ingriper. I den efterföljande föreläsningen får vi...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:

The course will help you get started with your assignment and contains the basic knowledge you need to attend Unionens other courses. A knowledge base that all elected representatives should have. We...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:

Välkommen till en föreläsning där du får lära dig hur hjärnan fungerar vid beslutsfattande, vilka de vanligaste fallgroparna är och hur experterna gör för att fatta sina bästa beslut. Den här eller...

Målgrupp: Egenföretagare
Plats och datum:
Plats och datum
Mölnlycke (2019-08-27)

En grundläggande introduktion till pensions- och försäkringsfrågor som du kan komma i kontakt med i din roll som förtroendevald.

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-10-21)

Vi diskuterar vad det är som gör ett samtal krävande och hur man kan förbereda sig på bästa sätt inför ett sådant samtal. Vi tittar också på en samtalsmodell som kan underlätta samtalet för båda...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-11-07)

Kursen ger dig metoder att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats. BAM är grundkursen i arbetsmiljö som alla arbetsmiljöombud/skyddsombud bör gå. Den vänder sig även till dig...

Målgrupp: Arbetsmiljöombud

Fortsättningskurs: Kursen fokuserar på hur du som arbetsmiljöombud kan bidra till att arbeta förebyggande med psykosociala arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats. Du får lära dig vad som kännetecknar...

Målgrupp: Arbetsmiljöombud

Hur får du själv och dina medarbetare ut mest pension för pengarna? På vår informationsträff går vi igenom hur tjänstepensioner fungerar i stort. Vi fördjupar oss i ITP, det tjänstepensionavtal som...

Målgrupp: Chef

Som chef har du allt att vinna på att ha en god kompetens i systematiskt arbetsmiljöarbete. Om du som ledare kan få personalen att må bra kommer du att lyckas i ditt chefsuppdrag, även ur ett...

Målgrupp: Chef

Som chef ser du till att dina medarbetare fungerar och mår bra på och av jobbet, men hur ser din egen arbetsmiljö ut? Har du lika bra koll på din egen situation? I det här seminariet får du verktyg...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Örebro (2019-10-23)

Ett coachande förhållningssätt innebär att du intar rollen som aktivt lyssnande och ställer öppna frågor. Frågor som hjälper andra att komma fram till sina egna lösningar på en frågeställning eller...

Målgrupp: Chef

Ett coachande förhållningssätt innebär att du intar rollen som aktivt lyssnande och ställer öppna frågor. Frågor som hjälper andra att komma fram till sina egna lösningar på en frågeställning eller...

Målgrupp: Förtroendevald, Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2019-11-07)

Kursen ingår i Unionens grundutbud och riktar sig till alla förtroendevalda oavsett uppdrag. Ett coachande förhållningssätt innebär att du intar rollen som aktivt lyssnande och ställer öppna frågor....

Målgrupp: Förtroendevald

En halvdag om skadligt bruk. Hur bemöter du en medarbetare som misstänks ha skadligt bruk eller kommer påverkad till jobbet? Du får fördjupad kunskap och praktisk träning i att samtala med personer...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-11-22)

Ta kontrollen över ditt arbetsliv! Skapa strategiska metoder för att söka ett nytt jobb, eller utvecklas i det jobb du redan har. En seminarieserie i tre delar - välkommen!

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Örebro (2019-11-20)

En interaktiv föreläsning där du som chef kan fylla på dina kunskaper om diskrimineringslagens krav med fokus på arbetsförhållanden och arbetsklimat. Vi fördjupar oss gällande sexuella trakasserier...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-10-11)

Möten präglar ofta en stor del av vår vardag. Effektivitet kan handla om tid, men också om kvalitet. Vi ger dig handfasta verktyg och tips på hur du kan effektivisera dina möten, från planering till...

Målgrupp: Chef

Här hittar du aktiviteter och föreläsare för dig som medlem i Unionen Eget i Sydväst. Klicka på de olika evenemangen för mer information.

Målgrupp: Egenföretagare
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2019-11-04)

Välkommen till en diskussion om fackets roll och bidrag till näringslivets hållbarhetsarbete. I samband med seminariet lanserar Unionen ett nytt webbaserat stöd för förtroendevalda.

Målgrupp: Medlem, Förtroendevald, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-09-03)

Kursen hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag och innehåller de grundkunskaper du behöver för att gå Unionens övriga kurser. En kunskapsbas som alla förtroendevalda bör ha. Vi utforskar de...

Målgrupp: Förtroendevald

Kursen hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag och innehåller de grundkunskaper du behöver för att gå Unionens övriga kurser. En kunskapsbas som alla förtroendevalda bör ha.

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:

I kursen varvas grundläggande teori om de vanligaste fackliga områdena med övningar och grupparbeten. Du får de kunskaper du behöver för att komma igång med ditt fackliga uppdrag.

Målgrupp: Arbetsplatsombud

Genom kursen kommer du att få kunskaper och möjlighet att reflektera kring den svenska partsmodellen, Unionen, rollen som arbetsplatsombud med mera. Du kommer också få en orientering i lagar och...

Målgrupp: Arbetsplatsombud

Välkommen på firmafest tillsammans med andra egenföretagare nära dig. Värd för firmafesten är Unionen Egenföretagare i din region.

Målgrupp: Egenföretagare
Plats och datum:

Den här föresläsningen handlar om att våga! Och att tro på sig själv! Att våga öppna dörrar som verkar stängda, och att framför allt - våga se vad som finns bakom dörren!? Gå igenom den och se vad...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Karlstad (2019-11-25)

Fyll på din kunskapsbank, mingla och hämta inspiration! Denna dag tillägnas dig som har ett förtroendeuppdrag i Unionen i någon form, exempelvis som aktiv i en av våra Unionenklubbar, som...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Linköping (2019-09-17)

En kurs om feedback, ett av de viktigaste verktygen i dialogen med dina kollegor och medarbetare. Feedback leder utvecklingen framåt. Tydlig och specifik feedback ger en trygghet och förtroende i en...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Västerås (2019-11-08)

Vi vill ge dig trygghet och färdigheter när du som förtroendevald samtalar om Unionen och vår idé, till exempel när du värvar nya medlemmar. Du får verktyg och samtalsmetodik som hjälper dig att nå...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:

Vi informerar om Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Som chef har du en viktig uppgift i att skapa en bra arbetsmiljö och föreskriften ställer därför krav på...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2019-12-04)

Välkommen till en medlemsföreläsning om härskarteknik. Vilka är härskarteknikerna och hur fungerar de? Varför råkar vi använda dem och vad gör vi när vi blir utsatta? Charlotte Signahl övar och...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:

Utvecklingssamtal, lönesamtal, lönebesked? Hur kan man vända dessa formella uttryck till något positivt som skapar ett driv och en vilja att komma framåt för både företag och medarbetare? Vi ger tips...

Målgrupp: Chef

Norrbotten fortsätter ta täten inom hållbarhet. Vi erbjuder dig som medlem intressanta seminarier som ger en inblick i innovationer och utvecklingsprojekt för en hållbar framtid i länet.

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Luleå (2019-09-16)

Välkommen till en föreläsning om hur kroppsspråket avslöjar det vi egentligen säger. Vilka signaler skickar vi ut till andra och vilka signaler tar vi emot? Lasse Nilsen lär oss, med humor och...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Gävle (2019-11-26)

För dig som är valberedare i klubben. Vi går igenom grunderna i uppdraget och du får möjlighet att byta erfarenheter med valberedare från andra klubbar.

Målgrupp: Valberedare

Välkommen till ett kunskapsseminarium anordnat av TCO´s fackliga akademi. Seminariet vänder sig till dig som är förtroendevald inom koncerner och företag med internationellt ägande. Att ägarna sitter...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-11-06)

Vi slår våra kloka huvuden ihop, drar nytta av varandras erfarenheter och utgår från en tydlig modell för att gemensamt planera våra respektive årsmöten.

Målgrupp: Klubbstyrelse
Plats och datum:

Välkommen att träffa förtroendevalda från andra klubbar och få möjlighet till kompetensutveckling, aktuell information och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp: Klubbstyrelse
Plats och datum:
Plats och datum
Älvsbyn (2019-08-28)

Vi träffas för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Du får information om aktuella frågor och möjlighet att diskutera.

Målgrupp: Klubbstyrelse

Under en dag får du pröva en annan arbetsplats, träffa nya kollegor, utbyta idéer och fika. Är du egenföretagare som ibland vill ha kollegor? Finns det vissa arbetsuppgifter du gärna vill bolla med...

Målgrupp: Egenföretagare

En workshop för dig som jobbar som chef och vill ta din kommunikation till nästa nivå. För dig som vill veta hur du hanterar de kommunikativa utmaningarna som du förr eller senare kommer att möta i...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-10-11)

Vill du få insikt vad du kan, vad du är bra på eller vad du vill bli bättre på? Då är Kompetensinventering en bra investering i dig själv och din yrkesroll. Tillsammans med andra medlemmar arbetar...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2019-09-10)

Välkommen till Unionens arbetsmiljökonferens med utbildning, erfarenhetsutbyte och aktuell information för huvudarbetsmiljöombud.

Målgrupp: Huvudarbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-10-23)

Du får under kursen grundläggande kunskaper kring konflikters uppkomst, hantering och inte minst hur du kan förebygga konflikter. Där det finns människor, där kan det uppstå konflikt. Ibland är den...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Karlstad (2019-09-11)

Del 3 av kongresskolan handlar om hur kongressen blir ett tydligt och demokratiskt möte. Du kommer lära dig hur diskussionen går till, hur besluten fattas och om vad olika begrepp som används betyder...

Målgrupp: Förtroendevald

Välkommen till en föreläsning om stress och hur du kan förebygga utbrändhet. Johan Norén är hockeyspelaren som blev försäljningschef, VD och sedan långtidssjukskriven till följderna av...

Målgrupp: Medlem

Kursen utgår från aktuell forskning inom området och ger dig en översyn av de verktyg som finns när det gäller hanteringen av kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Kränkande särbehandling kan...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-11-07)

Välkommen till en interaktiv föreläsning som utlovar både igenkänning, skratt och lärande. Hur kan vi förändra förlegade normer och strukturer på arbetsplatsen för att skapa en inkluderande kultur...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-09-20)

En dynamisk mötesplats för forskare och företag sedan 2011 ett samarbete mellan Unionen Chef och Lunds universitet. På ledarskapsarenan träffar du framstående forskare från Lunds universitet och får...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:

Unionens stresspedagog och coach bjuder på en stund av självreflektion kring att förebygga både din egen och andras stress. Saker ska hinnas med i alla hörn, det finns förväntningar från höger och...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Helsingborg (2019-09-23)

Välkommen till en lunchträff med mersmak för dig som är egenföretagare. Du får en inspirerande föreläsning, god lunch och tillfälle att knyta kontakter.

Målgrupp: Egenföretagare
Plats och datum:
Plats och datum
Örebro (2019-09-19)

”Cut the crap” - du har alla förutsättningar för att bli vem du vill bli och leva som du vill leva. Välkommen på en föreläsning om att vara lycklig och om att våga ändra på sig själv. Att förstå och...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Varberg (2019-09-16)

Inspirationsföreläsning om hur du som företagare kan få fart i din business genom nätverkande. Englaverkets grundare berättar om sina erfarenheter av professionellt nätverkande och delar med sig av...

Målgrupp: Egenföretagare

Hur kan vi jämföra arbeten? Vad innebär samverkan? Hur undviker jag de vanligaste fallgroparna? Vi går igenom hur du upptäcker och rättar till osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Kursen...

Målgrupp: Förtroendevald

Chefer har ofta lite högre löner och fokus kommer därför att vara hur du kan tänka med de lönedelar som ligger över de lagstadgade gränserna för pension, sjukförsäkringar och livförsäkringar. Vilka...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Eskilstuna (2019-10-04)

Möt den folkkära skidskytten Magdalena Forsberg som föreläser om mål, motivation och drivkrafter i både med- och motgång. Med exempel från sin framgångsrika karriär inspirerar hon dig att med tankens...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Skövde (2019-10-23)

Kursen ingår i Unionens grundutbud och riktar sig till alla förtroendevalda oavsett uppdrag. Vi ger dig kunskap så att du kan se, förstå och hantera olika former av diskriminering. Du får även...

Målgrupp: Förtroendevald, Likabehandlingsombud

Hur är du som chef? Genom ökad självkännedom om dina ledaregenskaper får du bättre förutsättningar i din chefsroll. Ny eller erfaren chef har ingen betydelse. Det viktiga är att du vill utveckla din...

Målgrupp: Chef

Hur är du som förtroendevald? Genom ökad självkännedom om dina ledaregenskaper får du bättre förutsättningar i din roll som förtroendevald. Ny eller erfaren har ingen betydelse. Det viktiga är att du...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:

Välkommen till en informationsträff om Unionen Sydvästs mentorskapsprogram. Programmet startar under våren 2020 och är speciellt utformat för dig som är medlem i Unionen Chef. I mentorskapsprogrammet...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2019-09-20)

Flerfaldiga orienteringsvärldsmästaren Marita Skogum föreläser om viljans kraft, om att vara i balans. Hon pratar också om framtidens utmaningar och de möjligheter som finns i att samarbeta. Kanske...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Borås (2019-11-08)

Välkommen till en föreläsning om hur du som chef kan öka produktiviteten, minska stressen och ha roligare på jobbet genom att skapa högpresterande team och effektiva medarbetare. Har du någon gång...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-10-18)

Kursen Ny som chef ger dig verktyg så att du smidigt kan komma in i din nya roll. Att bli chef innebär ett rejält kliv, inte minst mentalt. Många blir smickrade – högre lön, högre status och större...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-10-09)

Kursen är en grundläggande kurs och riktar sig till dig som är förtroendevald – oavsett uppdrag på din arbetsplats. Du får möjlighet att fördjupa din kompetens i kommunikation i möten, ett värdefullt...

Målgrupp: Förtroendevald

Vi informerar om och diskuterar aktuella ämnen inom området arbetsmiljö.

Målgrupp: Arbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
Karlstad (2019-10-03)

Nu får du tillfälle att träffa andra med samma uppdrag. Inspiration och tips på vad andra har gjort. Dela med dig av dina erfarenheter i rollen som försäkringsinformatör. Senaste nytt inom...

Målgrupp: Försäkringsinformatör
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-09-05)

Ta chansen att träffa andra förtroendevalda nära dig. Vi lyfter olika ämnen och aktuella frågor inom till exempel arbetsrätt, arbetsmiljö och avtal. Vi utbyter erfarenheter, diskuterar och lär av...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:

Vi ses under en halvdag i Idrottens hus, för att lyssna på våra specialister och ansvariga i frågan om löneprocessen. Under dagen får ni också konkreta tips på hur ni skapar löneutrymme, använder...

Målgrupp: Klubbordförande, Klubbstyrelse
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-09-10)

Vi träffas under en heldag för att titta närmare på branschspecifika frågor där vi bland annat går igenom arbetstidsregler med avtalsansvarig ombudsman och pratar om avtalsrörelsen 2020. Efter en...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-12-04)

Kanske känner du redan till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och vilket ansvar du som chef har i de frågorna. Men hur ska du göra för att leva upp till dessa krav?...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-11-29)

Fortsättningskurs för dig som förhandlar eller ska börja förhandla. Vi går igenom hur lagarna tillämpas genom hela händelseförloppet vid en omorganisation med uppsägningar som följd. Lagtexternas...

Målgrupp: Förtroendevald

Välkommen till ett seminarium där du som förtroendevald får bra redskap att hantera utköpsärenden och kan jobba systematiskt med psykosocial arbetsmiljö för att försöka förhindra att utköp blir...

Målgrupp: Arbetsmiljöombud, Klubbstyrelse
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-09-30)

Välkommen på information om pensioner för dig som driver eget företag. Har du funderat på hur ditt löneuttag påverkar din pension? Hur mycket tjänstepension du skulle ha fått om du istället vore...

Målgrupp: Egenföretagare, Ännu ej medlem

Välkommen på en härlig frukost där du får inspiration till hur du kan nå fram till människor på ett nytt sätt.

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-09-10)

Välkommen till en träff med Unionen. Vi vill dela med oss av vår kunskap och svara på dina frågor om arbetslivet i stort och i smått. Vi pratar om ett aktuellt ämne och bjuder på något att äta.

Målgrupp: Förtroendevald

För oss som fackförbund är arbetsmiljö en viktig fråga, vårt uppdrag är att bidra till att Unionens medlemmar har en arbetsplats fri från fördomar och diskriminering. Därför deltar vi på Pride, för...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Hudiksvall (2019-08-24)

Regionrådet är regionens högsta beslutande organ. Regionstyrelsen kan välja att kalla till extra regionråd, utöver årsmötet i april, för att diskutera viktiga frågor för regionen.

Målgrupp: Regionrådsombud

För att nå framgång behöver du få med dig andra. Hur går det till? Vi lär och tränar i konsten att övertyga. För dig som vill bli bra eller bättre på att få människor att lyssna och ta till sig vad...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:

Riskbruk, skadligt bruk, beroendeproblem och psykisk ohälsa på arbetsplatsen kan vara ett komplext problem för chefer, arbetsmiljöombud och kollegor. Vi erbjuder utifrån erfarenhet Vad man ska göra i...

Målgrupp: Chef, Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2019-10-22)

Fackets roll för den ekonomiska utvecklingen är ett genomgående tema och kursen ger dig en klarare bild av lönebildningens roll för hela samhällsekonomin. Vilka lönenivåer ”tål” egentligen företagen...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-09-02)

Välkommen till en kortare utbildning med praktisk träning i bemötande av främlingsfientlighet, rasism och annan diskriminering. Utbildningen är för dig som vill ha en öppen, tolerant arbetsmiljö, där...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-09-27)

Hur får du jobbet du vill ha? Genom att söka jobb på ett strukturerat sätt ökar du dina chanser att hitta drömjobbet. Välkommen till ett seminarium där vi går igenom en modell för att utveckla ditt...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:

Nätverket Schyst resande ger tillsammans med Unionen en kurs som efter avslutad utbildning ger dig möjlighet att ansöka som ambassadör för Schysst resande. Vill du agera för ett mer hållbart resande...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:

Tjänar du över 52 787 kronor i månaden finns det ibland mäklare eller pensionsrådgivare som vill att du ska göra ett alternativt ITP-val, en så kallad tiotaggarlösning. Många lockas av detta men få...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem

Under kursdagarna går vi igenom hela processen från problemanalys till färdig lösning och återkoppling till berörda medlemmar. Du får också lösa ett antal förhandlingssituationer där vi jobbar med...

Målgrupp: Förtroendevald

En fördjupningskurs för dig som har deltagit på ”Coachande förhållningssätt”. Du får möjlighet att fortsätta träna och diskutera tillsammans med andra förtroendevalda under en dag. Kursen ger dig...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:

Unionen Ung Arena bjuder in dig till årets stormöte. Unionen Ung Arena jobbar för att unga ska ha en stark position på arbetsmarknaden, en hög facklig medvetenhet och reella möjligheter att påverka...

Målgrupp: Ung medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-11-22)

Vi förklarar hur du kan påverka din pension medan du tjänar in till den, vilka val du kan göra och vad som händer om du inte gör några val. Du får också veta hur du gör valen och vi ger tips som...

Målgrupp: Medlem

Vi förklarar hur ditt försäkringspussel ser ut, vilket skydd som redan finns i lag och kollektivavtal samt vilka försäkringar du kan komplettera med. Du får veta hur du bättre kan skydda dig och din...

Målgrupp: Medlem

Vi förklarar hur du kan ta ut din pension oavsett om du vill gå före, vid eller efter 65. Du får veta hur du kan anpassa din arbetstid, maximera din pension och göra smarta val utifrån dina behov....

Målgrupp: Medlem

Välkommen till en medlemskväll på Oscarsteatern med gäster, soffprat och föreläsning.

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-09-24)

Välkommen till en föreläsning om stress. Emanuel Nilsson berättar om konstruktiva insikter, tankeställare och lärdomar från sin egen utbrändhet. Han föreläser för att hjälpa andra och ger konkreta...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-11-22)

Välkommen till en föreläsning där du får lära dig hur hjärnan fungerar vid beslutsfattande, vilka de vanligaste fallgroparna är och hur experterna gör för att fatta sina bästa beslut. Den här eller...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2019-09-19)

Hur väl stämmer bilden av Sverige som målas upp i media? Vilket ansvar har media och politiker och har vi anledning till oro? Välkommen till en föreläsning som svarar på frågan: Hur mår Sverige?

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-09-18)

En del ser hållbarhet mest som en kostnadspost, andra ser ansvarstagande som en konkurrensfördel. Vilket är det vinnande receptet och vad krävs för att hållbara affärsidéer även ska vara lönsamma?...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-12-02)

Välkommen till en föreläsning där du får en inblick i den ekonomiska familjejuridiken och en förståelse för vad du själv kan göra för att påverka din situation. Oavsett om du lever ensam, som sambo...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-10-11)

Välkommen på hockey med Unionen.

Målgrupp: Medlem

Du får möjlighet att utbyta erfarenheter och kompetenser i din ledarskapsroll som arbetsmiljöombud under ledning av Unionens egen coach. Du deltar aktivt i en mindre grupp och delar dina funderingar...

Målgrupp: Arbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-10-18)

Vilka utmaningar är störst i ditt ledarskap? Kom och dela dina funderingar och hitta lösningar tillsammans med andra chefer. Du kommer arbeta aktivt i en mindre grupp som leds av Unionens coach....

Målgrupp: Chef

Vilka utmaningar är störst i ditt uppdrag? Kom och dela dina funderingar och hitta lösningar tillsammans med andra förtroendevalda. Du kommer att arbeta aktivt i en mindre grupp som leds av Unionens...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:

Att skapa positiva samtal som är fruktsamma och ger ett driv och en vilja att komma framåt är värdefullt för både företag och medarbetare. Vi ger dig tips på hur bra samtal kan planeras, genomföras...

Målgrupp: Chef

Under denna halvdag får du tips och råd om förberedelser för utvecklingssamtalet, att hålla samtalet och uppföljning på individ- och organisationsnivå. Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och...

Målgrupp: Chef

Välkommen till ett seminarium där vi visar dig hur en enkel karriärplan kan hjälpa dig att nå dit du vill. Vad drömmer du om att jobba med? Vill du bli chef, egenföretagare eller är ditt mål att...

Målgrupp: Medlem

Att hitta rätt person för rätt uppdrag är kärnan i ditt uppdrag. Kursen ger dig djupare förståelse för rollen och kunskap om uppdraget att bereda val i en demokratisk organisation. Tillsammans...

Målgrupp: Valberedare
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-09-18)

Börja arbetsdagen med en god frukost. Vi ger dig tips och trix om hur du jobbar smart som valberedare i klubben och hur din arbetsinsats får störst effekt! Självklart finns det utrymme för dina...

Målgrupp: Valberedare
Plats och datum:
Plats och datum
Örebro (2019-09-05)

Kursen ger dig en ökad förståelse för ditt uppdrag i relation till en auktoriserad revisor eller rollen som förbundsrevisor. Vi går igenom hur du kan planera och genomföra en granskning av...

Målgrupp: Revisorer
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-08-28)

Genuint engagemang är en bristvara på våra arbetsplatser. Kursen ger dig insikt i vilka drivkrafter och beteenden som ligger bakom våra handlingsmönster. Den ger ökad självkännedom och förståelse för...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Löddeköpinge (2019-10-15)

Tycker du att förutsättningarna för dig som företagare är perfekta? Då kan du sluta läsa här. Ser du däremot att det finns lite över att önska och vill vara delaktig i de förändringar som vi har...

Målgrupp: Egenföretagare
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-11-12)

Välkommen till en kurs som ger dig möjlighet att hitta glädjen i att framföra ditt budskap och att öka din känsla av trygghet. Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att tala inför...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-09-19)

Kom och lyssna på en liveinspelning på temat ångest kring arbetslivet. Poddarna Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg pratar om prestationsångest, stress, krav och vilka egenskaper som faktiskt är...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Södertälje (2019-10-24)

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?