Kurser och aktiviteter

Unionens utbud av kurser och aktiviteter kan variera mellan olika orter, anmäl dig i första hand till aktiviteter nära där du bor eller arbetar. Tänk på att när du söker på en målgrupp, exempelvis chef, visas endast unika aktiviteter för just den målgruppen. För att se alla aktiviteter nära dig, sök på din region.

Bild som illustrerar kurser och aktiviteter

Unionen Chef bjuder in till affärslunch med föreläsning som kombinerar god mat med trevlig miljö och kompetensutveckling. Vid varje tillfälle har vi ett nytt ämne som vi föreläser om.

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2019-03-21)

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om den lokala löneprocessen. Den vänder sig till dig som löneförhandlar eller sitter i klubbstyrelse och vill ha fördjupad kunskap om löneprocessen. Du får lära...

Målgrupp: Löneförhandlare

Vad är egentligen glädje på jobbet, kan man älska sina arbetsdagar och varför är det livsviktigt? Christina Stielli berättar om vad vi kan lära oss av hjärnforskningen och om lycka verkligen kan öka...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:

Välkommen till Unionens kurs om arbetslivet i stort och om dina rättigheter och skyldigheter gentemot din arbetsgivare. Du träffar andra medlemmar och får fina möjligheter att nätverka.

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-04-06)

En bred och lättbegriplig introduktion till spelreglerna på arbetsmarknaden. Du får bra baskunskaper och koll på dina rättigheter och skyldigheter, så att du kan känna dig säkrare och tryggare på...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:

En fortsättningskurs för dig som förhandlar i klubben eller är arbetsplatsombud med förhandlingsmandat. Vi kombinerar arbetsrättens lag och avtal med arbetsmiljölagen och dess föreskrifter....

Målgrupp: Klubbstyrelse

För att du ska utöva ett bra och tydligt ledarskap behöver du känna till de viktigaste arbetsrättsliga lagarna som du möter i ditt dagliga arbete. Vi tar upp de vanligaste paragraferna i...

Målgrupp: Chef

För dig som förhandlar, är klubbföreträdare, arbetsmiljöombud eller ger rådgivning i arbetstidsfrågor på arbetsplatsen. Vi går igenom Unionens nya arbetstidshandbok för att lära oss mer om hur vi...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-04-04)

Kom och lyssna på Pär Mårts, legendarisk ishockeycoach, i en inspirerande föreläsning där han delar med sig av sina erfarenheter. Många kommer ihåg hur Pär Mårts ledde Sveriges Tre Kronor från en...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:

En faktor som kan leda till långvarig stress är hög arbetsbelastning kombinerat med liten möjlighet till kontroll och påverkan. En annan riskfaktor är otydlighet kring roller, ansvar och...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-03-18)

En workshop om hur du som förtroendevald kan agera när det gäller stress på arbetsplatsen. På en arbetsplats är det ofta två faktorer som leder till stress, hög arbetsbelastning och situationer...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-05-24)

Vem bestämmer vad du ska tjäna och vad får arbetsgivaren att öppna plånboken? Här får du vägledning inför ditt lönesamtal. Vi tar upp råd och tips på hur du kan tänka strategiskt. Vilka argument...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Borås (2019-02-27)

Våren 2016 kom Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Reglerna kan man läsa sig till men HUR jobbar man på bästa sätt för att skapa en hållbar arbetsplats. Maria...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Kalmar (2019-10-22)

Att söka jobb är att marknadsföra sig. Hur skriver du ett bra personligt brev och en snygg cv? Hur förbereder du dig inför en anställningsintervju och vad ska du tänka på under intervjun? Under en...

Målgrupp: Medlem

Kursen tar sin utgångspunkt i hur ett företag beskriver och redovisar sin verksamhet i en årsredovisning. Du får lära dig att beräkna och tolka de viktigaste nyckeltalen för ett bolag och förstå...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-04-05)

Tyck till om Unionens viktigaste avtalsfrågor. Nu är det dags för dig som förtroendevald att berätta vilka frågor du och medlemmarna på din arbetsplats tycker är viktigast och ska drivas i...

Målgrupp: Förtroendevald

Tyck till om Unionens viktigaste avtalsfrågor. Nu är det dags för dig som medlem att berätta vilka frågor du tycker är viktigast och ska drivas i avtalsrörelsen 2020. Välkommen till din regionala...

Målgrupp: Medlem

År 2020 löper avtalstiden ut för Unionens centrala kollektivavtal, då ska parterna omförhandla villkoren i det vi kallar avtalsrörelse. Vi vill ge dig som förtroendevald verktyg och möjlighet att...

Målgrupp: Förtroendevald

Knowledge and inspiration for you who are new in the role as work environment representatives, so called Arbetsmiljöombud. The course gives you methods to work systematically with the work...

Målgrupp: Chef, Arbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-03-05)

Vi diskuterar vad det är som gör ett samtal krävande och hur man kan förbereda sig på bästa sätt inför ett sådant samtal. Vi tittar också på en samtalsmodell som kan underlätta samtalet för båda...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-06-11)

Kursen ger dig metoder att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats. BAM är grundkursen i arbetsmiljö som alla arbetsmiljöombud/skyddsombud bör gå. Den vänder sig även till dig...

Målgrupp: Arbetsmiljöombud

Fortsättningskurs: Kursen fokuserar på hur du som arbetsmiljöombud kan bidra till att arbeta förebyggande med psykosociala arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats. Du får lära dig vad som kännetecknar...

Målgrupp: Arbetsmiljöombud

Hur får du själv och dina medarbetare ut mest pension för pengarna? På vår informationsträff går vi igenom hur tjänstepensioner fungerar i stort. Vi fördjupar oss i ITP, det tjänstepensionavtal som...

Målgrupp: Chef

Som chef har du allt att vinna på att ha en god kompetens i systematiskt arbetsmiljöarbete. Om du som ledare kan få personalen att må bra kommer du att lyckas i ditt chefsuppdrag, även ur ett...

Målgrupp: Chef

Ett coachande förhållningssätt innebär att du intar rollen som aktivt lyssnande och ställer öppna frågor. Frågor som hjälper andra att komma fram till sina egna lösningar på en frågeställning eller...

Målgrupp: Chef

Ett coachande förhållningssätt innebär att du intar rollen som aktivt lyssnande och ställer öppna frågor. Frågor som hjälper andra att komma fram till sina egna lösningar på en frågeställning eller...

Målgrupp: Förtroendevald, Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2019-04-11)

Kursen ingår i Unionens grundutbud och riktar sig till alla förtroendevalda oavsett uppdrag. Ett coachande förhållningssätt innebär att du intar rollen som aktivt lyssnande och ställer öppna frågor....

Målgrupp: Förtroendevald

Har du koll på din pension och hur systemet hänger ihop? Vet du vilka val du kan göra och vad som händer om du inte väljer? Kom och lyssna när vi berättar om hur du kan få överblick och kontroll över...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem

Välkommen till en informationsträff där vi berättar om de försäkringar och skydd som finns i ditt kollektivavtal på jobbet. Du får veta när försäkringarna gäller, vilka delar du själv kan påverka och...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem

Välkommen till en föreläsning om jämställdhet där Linnéa Claeson, med humor och tankeväckande insikt, tar upp ämnen som civilkurage, sexuella övergrepp och hur vi ska våga stå upp för det vi tror på.

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Sandviken (2019-04-04)

En träningsdag för att få fler medlemmar och förtroendevalda. Du lär dig en samtalsstrategi som skapar engagemang på arbetsplatsen. Du får verktyg och inspiration som förhoppningsvis gör det lättare...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-03-12)

I en glädjespridande och inspirerande föreläsning delar Håkan Svensson med sig av sin egen insikt; jag lever inte bara, jag har ett liv. Visst kan offerkoftan värma oss en stund, men den når inte...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Luleå (2019-04-23)

TCO Fackliga akademi arrangerar denna kurs i tre delar, inklusive studieresa till Bryssel. Genom diskussioner och gemensamma analyser får du förståelse för hur TCO och facken arbetar för att påverka...

Målgrupp: Förtroendevald, Regionstyrelse
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-02-22)

Kursen hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag och innehåller de grundkunskaper du behöver för att gå Unionens övriga kurser. En kunskapsbas som alla förtroendevalda bör ha. Vi utforskar de...

Målgrupp: Förtroendevald

Kursen hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag och innehåller de grundkunskaper du behöver för att gå Unionens övriga kurser. En kunskapsbas som alla förtroendevalda bör ha.

Målgrupp: Förtroendevald

I kursen varvas grundläggande teori om de vanligaste fackliga områdena med övningar och grupparbeten. Du får de kunskaper du behöver för att komma igång med ditt fackliga uppdrag.

Målgrupp: Arbetsplatsombud

Genom kursen kommer du att få kunskaper och möjlighet att reflektera kring den svenska partsmodellen, Unionen, rollen som arbetsplatsombud med mera. Du kommer också få en orientering i lagar och...

Målgrupp: Arbetsplatsombud

Med humor och värme ger Annika R Malmberg under detta interaktiva seminarium nycklarna till hur du kan undvika några av de vanligaste missförstånden på en arbetsplats. Med några enkla verktyg kan...

Målgrupp: Chef

På vår informationsträff berättar vi om hur du kan tänka när du sparar, oavsett om det handlar om sparande på kort eller lång sikt. Vi berättar om vilka val som är viktiga att göra kring din pension...

Målgrupp: Student, Ung medlem, Ännu ej medlem

En kurs om feedback, ett av de viktigaste verktygen i dialogen med dina kollegor och medarbetare. Feedback leder utvecklingen framåt. Tydlig och specifik feedback ger en trygghet och förtroende i en...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Växjö (2019-03-26)

En kurs på 4 veckor om fackets och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld. Kursen anordnas av Nordiska folkhögskolan i Genève och vänder sig främst till yngre förtroendevalda...

Målgrupp: Ung förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Genève (2019-03-25)

En fortsättningskurs som ger dig kunskap och förståelse för hur grupper fungerar och vad som skapar konflikter. Teori varvas med praktiska övningar.

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Gävle (2019-02-20)

Tillvaron som egenföretagare ställer stora krav på dig som person. Det är en situation som lätt ställer så höga krav att du känner oönskad stress. Hur ska man hantera stress? Vad kan du själv göra...

Målgrupp: Egenföretagare

The course is for Unionen elected employee representatives. This is not just a basic course in presentation technique but also includes lessons on how to achieve your aim. This course looks at the...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-05-22)

Vi vill ge dig trygghet och färdigheter när du som förtroendevald samtalar om Unionen och vår idé, till exempel när du värvar nya medlemmar. Du får verktyg och samtalsmetodik som hjälper dig att nå...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:

Vi informerar om Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Som chef har du en viktig uppgift i att skapa en bra arbetsmiljö och föreskriften ställer därför krav på...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:

Är du osäker på vilka regler som gäller när medarbetare ber om ledigt? Tillbringa en förmiddag med oss och få svar på de vanligaste frågorna när det gäller semester, föräldraledighet, studieledighet...

Målgrupp: Chef

Utvecklingssamtal, lönesamtal, lönebesked? Hur kan man vända dessa formella uttryck till något positivt som skapar ett driv och en vilja att komma framåt för både företag och medarbetare? Vi ger tips...

Målgrupp: Chef

För dig som är valberedare i klubben. Vi går igenom grunderna i uppdraget och du får möjlighet att byta erfarenheter med valberedare från andra klubbar.

Målgrupp: Valberedare

Mycket välkommen till en kväll med mingel, inspiration och information om Unionens tjänster och medlemsförmåner för dig i din egenföretagarroll.

Målgrupp: Egenföretagare
Plats och datum:
Plats och datum
Karlstad (2019-03-14)

Människan blev inte sämre på källkritik över en natt, så varför känns det så? Vad gör internet med vår verklighetsuppfattning? Välkommen till en föreläsning om myter på nätet, fejkade berättelser och...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Karlstad (2019-03-06)

Martin Schibbye är frilansjournalist med hela världen som arbetsfält. Han och fotografen Johan Persson tillbringade 438 dagar i etiopiskt fängelse sedan de gripits under ett reportageuppdrag 2011. De...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Örebro (2019-03-04)

Vi slår våra kloka huvuden ihop, drar nytta av varandras erfarenheter och utgår från en tydlig modell för att gemensamt planera våra respektive årsmöten.

Målgrupp: Klubbstyrelse
Plats och datum:

Välkommen att träffa förtroendevalda från andra klubbar och få möjlighet till kompetensutveckling, aktuell information och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp: Klubbstyrelse
Plats och datum:

Vi träffas för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Du får information om aktuella frågor och möjlighet att diskutera.

Målgrupp: Klubbstyrelse

Under en dag får du pröva en annan arbetsplats, träffa nya kollegor, utbyta idéer och fika. Är du egenföretagare som ibland vill ha kollegor? Finns det vissa arbetsuppgifter du gärna vill bolla med...

Målgrupp: Egenföretagare
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-04-24)

En workshop för dig som jobbar som chef och vill ta din kommunikation till nästa nivå. För dig som vill veta hur du hanterar de kommunikativa utmaningarna som du förr eller senare kommer att möta i...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-04-05)

Vill du få insikt vad du kan, vad du är bra på eller vad du vill bli bättre på? Då är Kompetensinventering en bra investering i dig själv och din yrkesroll. Tillsammans med andra medlemmar arbetar...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:

Välkommen på en kurs om att hantera konflikter. I arbetslivet uppstår inte sällan konflikter. Ibland är du själv indragen i konflikter och ibland behöver du som chef hantera andras konflikter....

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-04-26)

Du får under kursen grundläggande kunskaper kring konflikters uppkomst, hantering och inte minst hur du kan förebygga konflikter. Där det finns människor, där kan det uppstå konflikt. Ibland är den...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:

Kongresskolan vänder sig till dig som på regionrådet valdes till kongressombud till kongressen 2019 samt till dig som är regionstyrelseledamot. Del 1 av kongresskolan är en introduktion och...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Arlanda (2019-03-11)

En ekonomi i balans, bokförd på rätt sätt, ger klubben förutsättningar för ett bra arbete. Observera att kursen är en grundkurs och alltså inte går in på hur klubben förvaltar sitt kapital.

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-04-25)

In this seminar you will learn more about the Swedish national pension, the occupational pension (ITP) and insurances you have through your employment. We’ll explain how both schemes work together,...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-03-20)

En fortsättningskurs som ger dig kunskap om vad som händer med individen och gruppen i en förändringsprocess. Vi ger dig möjlighet att utvecklas i din förändringskompetens så att du blir trygg i din...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Gävle (2019-06-12)

Vi skapar en mötesplats mellan chefer och Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet. Chefernas utveckling och arbetssituation står i fokus och vi diskuterar chefens roll och ledarskap i ett vidare...

Målgrupp: Chef

En utvecklande workshop för dig som egenföretagare. Dela erfarenheter med företagandets utmaningar. Ge dig själv chansen att tänka nytt! Under ledning av facilitator Eva Marnfelt får du hitta...

Målgrupp: Egenföretagare
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2019-05-16)

Hur kan vi jämföra arbeten? Vad innebär samverkan? Hur undviker jag de vanligaste fallgroparna? Vi går igenom hur du upptäcker och rättar till osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Kursen...

Målgrupp: Förtroendevald

Kursen ingår i Unionens grundutbud och riktar sig till alla förtroendevalda oavsett uppdrag. Vi ger dig kunskap så att du kan se, förstå och hantera olika former av diskriminering. Du får även...

Målgrupp: Förtroendevald, Likabehandlingsombud

Till regionrådet (regionens årsmöte) har du möjlighet att utse ditt ombud (representant). Regionrådet är regionens högsta beslutande organ, ett slags regional kongress. På medlemsmötet informerar vi...

Målgrupp: Medlem, Egenföretagare, Student, Arbetssökande

Hur är du som förtroendevald? Genom ökad självkännedom om dina ledaregenskaper får du bättre förutsättningar i din roll som förtroendevald. Ny eller erfaren har ingen betydelse. Det viktiga är att du...

Målgrupp: Förtroendevald

Hur är du som chef? Genom ökad självkännedom om dina ledaregenskaper får du bättre förutsättningar i din chefsroll. Ny eller erfaren chef har ingen betydelse. Det viktiga är att du vill utveckla din...

Målgrupp: Chef

Kursen Ny som chef ger dig verktyg så att du smidigt kan komma in i din nya roll. Att bli chef innebär ett rejält kliv, inte minst mentalt. Många blir smickrade – högre lön, högre status och större...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:

Kursen ingår i Unionens grundutbud och riktar sig till dig som är förtroendevald – oavsett uppdrag på din arbetsplats. Du får möjlighet att fördjupa din kompetens i kommunikation i möten, ett...

Målgrupp: Förtroendevald

Vi informerar om och diskuterar aktuella ämnen inom området arbetsmiljö.

Målgrupp: Arbetsmiljöombud

Ta chansen och träffa andra förtroendevalda nära dig. Vi lyfter olika ämnen och aktuella frågor inom till exempel arbetsrätt, arbetsmiljö och avtal. Vi utbyter erfarenheter, diskuterar och lär av...

Målgrupp: Förtroendevald

Fortsättningskurs för dig som förhandlar eller ska börja förhandla. Vi går igenom hur lagarna tillämpas genom hela händelseförloppet vid en omorganisation med uppsägningar som följd. Lagtexternas...

Målgrupp: Förtroendevald

Välkommen att dela din tankar och idéer med representanter från Stockholms regionstyrelse.

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:

Välkommen på information om pensioner för dig som driver eget företag. Har du funderat på hur ditt löneuttag påverkar din pension? Hur mycket tjänstepension du skulle ha fått om du istället vore...

Målgrupp: Egenföretagare, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-03-27)

Vi går igenom det du kan påverka inför pensionen och vad du behöver göra när du ska gå i pension. Vi berättar om hur allmän pension och tjänstepension fungerar och fördjupar oss i tjänstepensionen...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem

Följ med på en inspirerande föreläsning med rapparen, författaren och företagaren Petter. Här berättar han personligt och engagerat om sina koncentrations-, läs- och skrivsvårigheter och om hur han...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Västerås (2019-03-12)

Välkommen till en Powerfrukost om Sissela Kyles mamma Gunhild. Med stort allvar och mycket humor berättar Sissela om mamman som var Sveriges första professor i kvinnohistoria och en pionjär i...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-03-08)

Regionrådet är regionens högsta beslutande organ, ett slags regional kongress.

Målgrupp: Medlem, Förtroendevald, Arbetsplatsombud

För att nå framgång behöver du få med dig andra. Hur går det till? Vi lär och tränar i konsten att övertyga. För dig som vill bli bra eller bättre på att få människor att lyssna och ta till sig vad...

Målgrupp: Egenföretagare
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-03-14)

För dig som vill bli bra eller bättre på att få människor att lyssna och ta till sig vad du säger. För att nå framgång behöver du få med dig andra. Hur går det till? Vi lär och tränar i konsten att...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:

Välkommen till ett seminarium kring hur du som förtroendevald hittar balansen mellan dina olika roller på arbetsplatsen. Här hittar du verktygen för att kunna hantera medlemmarnas förväntningar och...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-03-28)

Du får information om efterlevandeskydd i form av försäkringar som finns både i den allmänna pensionen och tjänstepensionen, vilka som är obligatoriska och vilka som är tillval. Vi pratar om vad de...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem

Hur farlig är egentligen stressen? Anna Bennich Karlstedt menar att det inte är stressen i sig utan bristen på återhämtning när stressen blir långvarig som gör dig sjuk. Hon ger dig kunskaper i vad...

Målgrupp: Medlem

Hur får du jobbet du vill ha? Genom att söka jobb på ett strukturerat sätt ökar du dina chanser att hitta drömjobbet. Välkommen till ett seminarium där vi går igenom en enkel och effektiv modell för...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Östersund (2019-10-17)

Tjänar du över 52 787 kronor i månaden finns det ibland mäklare eller pensionsrådgivare som vill att du ska göra ett alternativt ITP-val, en så kallad tiotaggarlösning. Många lockas av detta men få...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem

The course will help you get started with your assignment and contains the basic knowledge you need to attend Unionens other courses. A knowledge base that all elected representatives should have. We...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-03-05)

Under kursdagarna går vi igenom hela processen från problemanalys till färdig lösning och återkoppling till berörda medlemmar. Du får också lösa ett antal förhandlingssituationer där vi jobbar med...

Målgrupp: Förtroendevald

En fördjupningskurs för dig som har deltagit på ”Coachande förhållningssätt”. Du får möjlighet att fortsätta träna och diskutera tillsammans med andra chefer under en dag. Kursen ger dig möjligheten...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-04-12)

En fördjupningskurs för dig som har deltagit på ”Coachande förhållningssätt”. Du får möjlighet att fortsätta träna och diskutera tillsammans med andra förtroendevalda under en dag. Kursen ger dig...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-04-05)

Välkommen till en medlemskväll på Oscarsteatern med soffprat och föreläsning.

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-03-19)

Welcome to a lecture on future proffessions. Digitalization, machine learning, block chain technology. The rapid technological development fundamentally changes our world. But technology is not the...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-02-22)

Välkommen till föreläsningen där vi arbetar med den viktigaste pusselbiten på arbetsplatsen, du som medarbetare. Andreas blandar skratt och allvar tillsammans med en hög dos igenkänningsfaktor. Man...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-04-09)

Välkommen till en föreläsning där du får lära dig hur hjärnan fungerar vid beslutsfattande, vilka de vanligaste fallgroparna är och hur experterna gör för att fatta sina bästa beslut. Den här eller...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-05-17)

Vad krävs för ett gott självledarskap? Vilket stöd och vilka verktyg behövs? Välkommen till en föreläsning som kickstartar dina tankar kring självledarskap, med framgångsnycklar från en mängd olika...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-03-07)

Välkommen till en föreläsning om framtidens jobb i en digitaliserad värld. Digitalisering, maskininlärning och blockkedjeteknik – den snabba tekniska utvecklingen förändrar samhället i grunden. Men...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-02-22)

Välkommen på hockey med Unionen.

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:

Programmet vänder sig till dig som vill utvecklas i din roll som förtroendevald, som adept eller mentor. Unionen erbjuder mentorskapsprogrammet regionalt och med ett av följande upplägg:...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-04-09)

Du får möjlighet att utbyta erfarenheter och kompetenser i din ledarskapsroll som arbetsmiljöombud under ledning av Unionens egen coach. Du deltar aktivt i en mindre grupp och delar dina funderingar...

Målgrupp: Arbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-03-08)

Vilka utmaningar är störst i ditt ledarskap? Kom och dela dina funderingar och hitta lösningar tillsammans med andra chefer. Du kommer arbeta aktivt i en mindre grupp som leds av Unionens coach....

Målgrupp: Chef

Vilka utmaningar står du inför som egenföretagare? Kom och dela dina tankar, få idéer och diskutera lösningar med andra egenföretagare. Under en halvdags workshop med en av Unionens coacher...

Målgrupp: Egenföretagare
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-02-22)

Vilka utmaningar är störst i ditt uppdrag? Kom och dela dina funderingar och hitta lösningar tillsammans med andra förtroendevalda. Du kommer att arbeta aktivt i en mindre grupp som leds av Unionens...

Målgrupp: Förtroendevald

Att skapa positiva samtal som är fruktsamma och ger ett driv och en vilja att komma framåt är värdefullt för både företag och medarbetare. Vi ger dig tips på hur bra samtal kan planeras, genomföras...

Målgrupp: Chef

Under denna halvdag får du tips och råd om förberedelser för utvecklingssamtalet, att hålla samtalet och uppföljning på individ- och organisationsnivå. Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och...

Målgrupp: Chef

Välkommen till ett seminarium där vi visar dig hur en enkel karriärplan kan hjälpa dig att nå dit du vill. Vad drömmer du om att jobba med? Vill du bli chef, egenföretagare eller är ditt mål att...

Målgrupp: Medlem

Börja arbetsdagen med en god frukost. Vi ger dig tips och trix om hur du jobbar smart som valberedare i klubben och hur din arbetsinsats får störst effekt! Självklart finns det utrymme för dina...

Målgrupp: Valberedare
Plats och datum:
Plats och datum
Örebro (2019-05-07)

Genuint engagemang är en bristvara på våra arbetsplatser. Kursen ger dig insikt i vilka drivkrafter och beteenden som ligger bakom våra handlingsmönster. Den ger ökad självkännedom och förståelse för...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Löddeköpinge (2019-10-15)

Välkommen till en kurs som ger dig möjlighet att hitta glädjen i att framföra ditt budskap och att öka din känsla av trygghet. Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att tala inför...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-05-16)

Welcome to an information meeting, where you will learn more about the insurance and protection contained in your collective agreement at work. You will know when the policies apply, which parts you...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-03-05)

Johan Norén ger en inspirerande och energirik föreläsning om vikten av eget ansvar och att bidra för att skapa arbetsglädje. Johan berättar med humor hur vi tillsammans skapar den friska...

Målgrupp: Chef, Arbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
Borås (2019-06-14)

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?