Kurser och aktiviteter

Unionens utbud av kurser och aktiviteter kan variera mellan olika orter, anmäl dig i första hand till aktiviteter nära där du bor eller arbetar. Tänk på att när du söker på en målgrupp, exempelvis chef, visas endast unika aktiviteter för just den målgruppen. För att se alla aktiviteter nära dig, sök på din region.

Bild som illustrerar kurser och aktiviteter

Unionen Chef bjuder in till affärslunch med föreläsning som kombinerar god mat med trevlig miljö och kompetensutveckling. Vid varje tillfälle har vi ett nytt ämne som vi föreläser om.

Målgrupp: Chef
Plats och datum:

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om den lokala löneprocessen. Den vänder sig till dig som löneförhandlar eller sitter i klubbstyrelse och vill ha fördjupad kunskap om löneprocessen. Du får lära...

Målgrupp: Löneförhandlare

Välkommen till Unionens kurs om arbetslivet i stort och om dina rättigheter och skyldigheter gentemot din arbetsgivare. Du träffar andra medlemmar och får fina möjligheter att nätverka.

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2019-11-16)

En bred och lättbegriplig introduktion till spelreglerna på arbetsmarknaden. Du får bra baskunskaper och koll på dina rättigheter och skyldigheter, så att du kan känna dig säkrare och tryggare på...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Trollhättan (2019-11-09)

Välkommen till en lärorik, engagerande och spännande dag för dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Målgrupp: Chef, Arbetsmiljöombud, Arbetsplatsombud, Huvudarbetsmiljöombud, Klubbordförande
Plats och datum:

En fortsättningskurs för dig som förhandlar i klubben eller är arbetsplatsombud med förhandlingsmandat. Vi kombinerar arbetsrättens lag och avtal med arbetsmiljölagen och dess föreskrifter....

Målgrupp: Klubbstyrelse

Europeiska arbetsmiljöveckan arrangeras i oktober varje år (vecka 43). I samband med arbetsmiljöveckan bjuder vi in till seminarier för att gå igenom och diskutera aktuella ämnen inom området.

Målgrupp: Chef, Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud

För att du ska utöva ett bra och tydligt ledarskap behöver du känna till de viktigaste arbetsrättsliga lagarna som du möter i ditt dagliga arbete. Vi tar upp de vanligaste paragraferna i...

Målgrupp: Chef

En faktor som kan leda till långvarig stress är hög arbetsbelastning kombinerat med liten möjlighet till kontroll och påverkan. En annan riskfaktor är otydlighet kring roller, ansvar och...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-12-06)

En workshop om hur du som förtroendevald kan agera när det gäller stress på arbetsplatsen. På en arbetsplats är det ofta två faktorer som leder till stress, hög arbetsbelastning och situationer...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-11-25)

Våren 2016 kom Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Reglerna kan du läsa dig till men hur jobbar du som chef på bästa sätt för att skapa en hållbar arbetsplats...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Kalmar (2019-10-22)

Att söka jobb är att marknadsföra sig. Hur skriver du ett bra personligt brev och en snygg cv? Hur förbereder du dig inför en anställningsintervju och vad ska du tänka på under intervjun? Under en...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Borås (2019-11-27)

Visste du att du kan förlora miljonbelopp till din framtida pension om du inte har koll på dina anställningsvillkor? Eller att sjuklön och sjukförsäkring kan ge dig många tusenlappar mer i månaden om...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Helsingborg (2019-11-07)

Pjäsen berättar om hur det som en gång var en trygg och älskad arbetsplats blir en plats där en människa kan brytas ner fullkomligt utan att någon ingriper. I den efterföljande föreläsningen får vi...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:

The course will help you get started with your assignment and contains the basic knowledge you need to attend Unionens other courses. A knowledge base that all elected representatives should have. We...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-10-15)

En grundläggande introduktion till pensions- och försäkringsfrågor som du kan komma i kontakt med i din roll som förtroendevald.

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-10-21)

Du som förtroendevald i Unionen Sydväst gör ett värdefullt arbete och vi i regionstyrelsen vill tacka dig för ditt engagemang. Vi bjuder på en kväll med bowling och julbord tillsammans med oss.

Målgrupp: Förtroendevald

Vi diskuterar vad det är som gör ett samtal krävande och hur man kan förbereda sig på bästa sätt inför ett sådant samtal. Vi tittar också på en samtalsmodell som kan underlätta samtalet för båda...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-11-07)

Kursen ger dig metoder att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats. BAM är grundkursen i arbetsmiljö som alla arbetsmiljöombud/skyddsombud bör gå. Den vänder sig även till dig...

Målgrupp: Arbetsmiljöombud

Fortsättningskurs: Kursen fokuserar på hur du som arbetsmiljöombud kan bidra till att arbeta förebyggande med psykosociala arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats. Du får lära dig vad som kännetecknar...

Målgrupp: Arbetsmiljöombud

Som chef har du allt att vinna på att ha en god kompetens i systematiskt arbetsmiljöarbete. Om du som ledare kan få personalen att må bra kommer du att lyckas i ditt chefsuppdrag, även ur ett...

Målgrupp: Chef

Som chef ser du till att dina medarbetare fungerar och mår bra på och av jobbet, men hur ser din egen arbetsmiljö ut? Har du lika bra koll på din egen situation? I det här seminariet får du verktyg...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Örebro (2019-10-23)

Ett coachande förhållningssätt innebär att du intar rollen som aktivt lyssnande och ställer öppna frågor. Frågor som hjälper andra att komma fram till sina egna lösningar på en frågeställning eller...

Målgrupp: Chef

Ett coachande förhållningssätt innebär att du intar rollen som aktivt lyssnande och ställer öppna frågor. Frågor som hjälper andra att komma fram till sina egna lösningar på en frågeställning eller...

Målgrupp: Förtroendevald, Chef
Plats och datum:

Kursen ingår i Unionens grundutbud och riktar sig till alla förtroendevalda oavsett uppdrag. Ett coachande förhållningssätt innebär att du intar rollen som aktivt lyssnande och ställer öppna frågor....

Målgrupp: Förtroendevald

En föreläsning om brödsmulorna som ligger kvar på bordet. Tvätten som aldrig tvättar, viker och lägger sig i rätt byrålåda själv. Alla de där födelsedagarna som ingen minns, gympasäckar som ska...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:

Välkommen till en eftermiddag med fokus arbetsmiljö. Vi fördjupar oss i två uppmärksammade fall: Krokomfallet, där ansvariga chefer fälldes för arbetsmiljöbrott i tingsrätten men senare friades av...

Målgrupp: Chef, Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
Linköping (2019-10-23)

En halvdag om skadligt bruk. Hur bemöter du en medarbetare som misstänks ha skadligt bruk eller kommer påverkad till jobbet? Du får fördjupad kunskap och praktisk träning i att samtala med personer...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-11-22)

Ta kontrollen över ditt arbetsliv! Skapa strategiska metoder för att söka ett nytt jobb, eller utvecklas i det jobb du redan har. En seminarieserie i tre delar - välkommen!

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Örebro (2019-11-20)

Unionen Chef i Sydväst erbjuder en lärandeprocess i 5 moduler som skapar insikt kring stress och mental träning och erbjuder verktyg för effektiva åtgärder. Vårt välmående på arbetsplatsen handlar...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Lund (2019-11-08)

Möten präglar ofta en stor del av vår vardag. Effektivitet kan handla om tid, men också om kvalitet. Vi ger dig handfasta verktyg och tips på hur du kan effektivisera dina möten, från planering till...

Målgrupp: Chef

Välkommen till en föreläsning med Kristina Paltén. I en tid när det mesta med Mellanöstern förknippas med problem och konflikter snörde hon på sig löparskorna och korsade Iran, en sträcka på 1840...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Örebro (2019-10-21)

Kursen hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag och innehåller de grundkunskaper du behöver för att gå Unionens övriga kurser. En kunskapsbas som alla förtroendevalda bör ha. Vi utforskar de...

Målgrupp: Förtroendevald

Kursen hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag och innehåller de grundkunskaper du behöver för att gå Unionens övriga kurser. En kunskapsbas som alla förtroendevalda bör ha.

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:

I kursen varvas grundläggande teori om de vanligaste fackliga områdena med övningar och grupparbeten. Du får de kunskaper du behöver för att komma igång med ditt fackliga uppdrag.

Målgrupp: Arbetsplatsombud

Genom kursen kommer du att få kunskaper och möjlighet att reflektera kring den svenska partsmodellen, Unionen, rollen som arbetsplatsombud med mera. Du kommer också få en orientering i lagar och...

Målgrupp: Arbetsplatsombud

Uppdatera din kunskap och ta chansen att ställa dina frågor inom området ekonomisk familjerätt. Vad händer exempelvis vid bodelning, arv och sjukdom? En familjejurist, från juristbyrån Familjens...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Jönköping (2019-11-13)

Välkommen på firmafest tillsammans med andra egenföretagare nära dig. Värd för firmafesten är Unionen Egenföretagare i din region.

Målgrupp: Egenföretagare

Den här föresläsningen handlar om att våga! Och att tro på sig själv! Att våga öppna dörrar som verkar stängda, och att framför allt – våga se vad som finns bakom dörren!? Gå igenom den och se vad...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Karlstad (2019-11-25)

En kurs om feedback, ett av de viktigaste verktygen i dialogen med dina kollegor och medarbetare. Feedback leder utvecklingen framåt. Tydlig och specifik feedback ger en trygghet och förtroende i en...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Västerås (2019-11-08)

Globala dagen – en dag då vi lyfter blicken utanför arbetsplatsen och Sveriges gränser, sätter ljus på några av de utmaningar som vi står inför och diskuterar frågor som påverkar det fackliga...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-12-05)

Vi vill ge dig trygghet och färdigheter när du som förtroendevald samtalar om Unionen och vår idé, till exempel när du värvar nya medlemmar. Du får verktyg och samtalsmetodik som hjälper dig att nå...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-11-26)

Vi informerar om Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Som chef har du en viktig uppgift i att skapa en bra arbetsmiljö och föreskriften ställer därför krav på...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2019-12-04)

Utvecklingssamtal, lönesamtal, lönebesked? Hur kan man vända dessa formella uttryck till något positivt som skapar ett driv och en vilja att komma framåt för både företag och medarbetare? Vi ger tips...

Målgrupp: Chef

Förändringar ger möjligheter både i din fackliga roll och i övriga (arbets)livet! Under dagen får du med dig kunskap, kraft och glädje för att möta morgondagens förändringar. Till vår hjälp har vi...

Målgrupp: Arbetsplatsombud, Klubbstyrelse
Plats och datum:

Välkommen till en föreläsning om hur kroppsspråket avslöjar det vi egentligen säger. Vilka signaler skickar vi ut till andra och vilka signaler tar vi emot? Lasse Nilsen lär oss, med humor och...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Gävle (2019-11-26)

För dig som är valberedare i klubben. Vi går igenom grunderna i uppdraget och du får möjlighet att byta erfarenheter med valberedare från andra klubbar.

Målgrupp: Valberedare

Välkommen till ett kunskapsseminarium anordnat av TCO´s fackliga akademi. Seminariet vänder sig till dig som är förtroendevald inom koncerner och företag med internationellt ägande. Att ägarna sitter...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-11-06)

Människan blev inte sämre på källkritik över en natt, så varför känns det så? Vad gör internet med vår verklighetsuppfattning? Välkommen till en föreläsning om myter på nätet, fejkade berättelser och...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Västerås (2019-11-12)

Vi slår våra kloka huvuden ihop, drar nytta av varandras erfarenheter och utgår från en tydlig modell för att gemensamt planera våra respektive årsmöten.

Målgrupp: Klubbstyrelse
Plats och datum:

Vi träffas för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Du får information om aktuella frågor och möjlighet att diskutera.

Målgrupp: Klubbstyrelse

Under en dag får du pröva en annan arbetsplats, träffa nya kollegor, utbyta idéer och fika. Är du egenföretagare som ibland vill ha kollegor? Finns det vissa arbetsuppgifter du gärna vill bolla med...

Målgrupp: Egenföretagare

Välkommen till Unionens arbetsmiljökonferens med utbildning, erfarenhetsutbyte och aktuell information för huvudarbetsmiljöombud.

Målgrupp: Huvudarbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-10-23)

Välkommen till en föreläsning om stress och hur du kan förebygga utbrändhet. Johan Norén är hockeyspelaren som blev försäljningschef, VD och sedan långtidssjukskriven till följderna av...

Målgrupp: Medlem

Kursen utgår från aktuell forskning inom området och ger dig en översyn av de verktyg som finns när det gäller hanteringen av kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Kränkande särbehandling kan...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-11-07)

En dynamisk mötesplats för forskare och företag sedan 2011 ett samarbete mellan Unionen Chef och Lunds universitet. På ledarskapsarenan träffar du framstående forskare från Lunds universitet och får...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Lund (2019-11-21)

Hur kan vi jämföra arbeten? Vad innebär samverkan? Hur undviker jag de vanligaste fallgroparna? Vi går igenom hur du upptäcker och rättar till osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Kursen...

Målgrupp: Förtroendevald

Möt den folkkära skidskytten Magdalena Forsberg som föreläser om mål, motivation och drivkrafter i både med- och motgång. Med exempel från sin framgångsrika karriär inspirerar hon dig att med tankens...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Skövde (2019-10-23)

Kursen ingår i Unionens grundutbud och riktar sig till alla förtroendevalda oavsett uppdrag. Vi ger dig kunskap så att du kan se, förstå och hantera olika former av diskriminering. Du får även...

Målgrupp: Förtroendevald, Likabehandlingsombud

Till regionrådet (regionens årsmöte) har du möjlighet att utse ditt ombud (representant). Regionrådet är regionens högsta beslutande organ, ett slags regional kongress. På medlemsmötet informerar vi...

Målgrupp: Egenföretagare
Plats och datum:

Hur är du som chef? Genom ökad självkännedom om dina ledaregenskaper får du bättre förutsättningar i din chefsroll. Ny eller erfaren chef har ingen betydelse. Det viktiga är att du vill utveckla din...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:

Hur är du som förtroendevald? Genom ökad självkännedom om dina ledaregenskaper får du bättre förutsättningar i din roll som förtroendevald. Ny eller erfaren har ingen betydelse. Det viktiga är att du...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Uppsala (2019-12-05)

Välkommen med din ansökan till Unionens mentorprogram för medlemmar i Unionen Chef med start den 23 januari 2020. Under dessa 6 månader får du ta del av en fantastiskt utvecklande process både...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2020-01-23)

Flerfaldiga orienteringsvärldsmästaren Marita Skogum föreläser om viljans kraft, om att vara i balans. Hon pratar också om framtidens utmaningar och de möjligheter som finns i att samarbeta. Kanske...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Borås (2019-11-08)

Välkommen till en föreläsning om hur du som chef kan öka produktiviteten, minska stressen och ha roligare på jobbet genom att skapa högpresterande team och effektiva medarbetare. Har du någon gång...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-10-18)

En föreläsning med Per Naroskin från Spanarna på P1. Per pratar om människans utveckling ur ett filosofiskt och psykologiskt perspektiv, om människans roll i samhället, arbetslivet och våra...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Norrköping (2019-11-11)

Välkommen på ett inspirationsseminarium med Tina Thörner – en av världens främsta kartläsare. Hon delar med sig om hur hon skapat livskvalité under alla måsten, press, stress och förväntningar som...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Karlstad (2019-10-22)

Kursen är en grundläggande kurs och riktar sig till dig som är förtroendevald – oavsett uppdrag på din arbetsplats. Du får möjlighet att fördjupa din kompetens i kommunikation i möten, ett värdefullt...

Målgrupp: Förtroendevald

Teknikkvinnor Chef är ett nätverk som helt och hållet utgår från medlemmarnas behov och önskemål. Nätverket bygger på ett samarbete mellan Teknikkvinnor och Unionen Chef. Det riktar sig till dig som...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:

Ett forum för dig som är förtroendevald. Du får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra förtroendevalda och knyta nya kontakter inom din bransch. Du som deltagare är med och bestämmer innehållet...

Målgrupp: Förtroendevald, Klubbordförande
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-11-25)

Vi informerar om och diskuterar aktuella ämnen inom området arbetsmiljö.

Målgrupp: Arbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
Karlstad (2019-11-12)

Aktuell information och utbildning för dig som arbetsmiljöombud och likabehandlingsombud.

Målgrupp: Arbetsmiljöombud, Likabehandlingsombud
Plats och datum:
Plats och datum
Trollhättan (2019-11-15)

Ta chansen att träffa andra förtroendevalda nära dig. Vi lyfter olika ämnen och aktuella frågor inom till exempel arbetsrätt, arbetsmiljö och avtal. Vi utbyter erfarenheter, diskuterar och lär av...

Målgrupp: Förtroendevald

Vi träffas under en heldag för att titta närmare på branschspecifika frågor där vi bland annat går igenom arbetstidsregler med avtalsansvarig ombudsman och pratar om avtalsrörelsen 2020. Efter en...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-12-04)

Kanske känner du redan till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och vilket ansvar du som chef har i de frågorna. Men hur ska du göra för att leva upp till dessa krav?...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-11-29)

Fortsättningskurs för dig som förhandlar eller ska börja förhandla. Vi går igenom hur lagarna tillämpas genom hela händelseförloppet vid en omorganisation med uppsägningar som följd. Lagtexternas...

Målgrupp: Förtroendevald

Du får möjlighet att träffa klubbordföranden från andra arbetsplatser för utbyte av erfarenheter och kunskap. Vi informerar om och diskuterar aktuella ämnen.

Målgrupp: Klubbordförande

Välkommen på information om pensioner för dig som driver eget företag. Har du funderat på hur ditt löneuttag påverkar din pension? Hur mycket tjänstepension du skulle ha fått om du istället vore...

Målgrupp: Egenföretagare, Ännu ej medlem

För att nå framgång behöver du få med dig andra. Hur går det till? Vi lär och tränar i konsten att övertyga. För dig som vill bli bra eller bättre på att få människor att lyssna och ta till sig vad...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Trollhättan (2019-11-06)

Riskbruk, skadligt bruk, beroendeproblem och psykisk ohälsa på arbetsplatsen kan vara ett komplext problem för chefer, arbetsmiljöombud och kollegor. Vi erbjuder utifrån erfarenhet vad man ska göra i...

Målgrupp: Chef, Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2019-10-22)

Hur får du jobbet du vill ha? Genom att söka jobb på ett strukturerat sätt ökar du dina chanser att hitta drömjobbet. Välkommen till ett seminarium där vi går igenom en modell för att utveckla ditt...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-12-17)

Nätverket Schyst resande ger tillsammans med Unionen en kurs som efter avslutad utbildning ger dig möjlighet att ansöka som ambassadör för Schysst resande. Vill du agera för ett mer hållbart resande...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:

Tjänar du över 52 787 kronor i månaden finns det ibland mäklare eller pensionsrådgivare som vill att du ska göra ett alternativt ITP-val, en så kallad tiotaggarlösning. Många lockas av detta men få...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:

Välkommen att träffa andra arbetsplatsombud och få information, kompentensutveckling och möjlighet att ta upp aktuella frågor.

Målgrupp: Arbetsplatsombud
Plats och datum:
Plats och datum
Lidköping (2019-11-15)

Under kursdagarna går vi igenom hela processen från problemanalys till färdig lösning och återkoppling till berörda medlemmar. Du får också lösa ett antal förhandlingssituationer där vi jobbar med...

Målgrupp: Förtroendevald

En fördjupningskurs för dig som har deltagit på ”Coachande förhållningssätt”. Du får möjlighet att fortsätta träna och diskutera tillsammans med andra förtroendevalda under en dag. Kursen ger dig...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-12-05)

Unionen Egenföretagare är stolta och glada över att presentera en föreläsning utöver det vanliga. En två timmar lång inspirationskick kring personligt varumärke, presentationsteknik, och hur du ska...

Målgrupp: Egenföretagare

Unionen Ung Arena bjuder in dig till årets stormöte. Unionen Ung Arena jobbar för att unga ska ha en stark position på arbetsmarknaden, en hög facklig medvetenhet och reella möjligheter att påverka...

Målgrupp: Ung medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-11-22)

Vi förklarar hur du kan påverka din pension medan du tjänar in till den, vilka val du kan göra och vad som händer om du inte gör några val. Du får också veta hur du gör valen och vi ger tips som...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem

Vi förklarar hur du kan ta ut din pension oavsett om du vill gå före, vid eller efter 65. Du får veta hur du kan anpassa din arbetstid, maximera din pension och göra smarta val utifrån dina behov....

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem

Välkommen till en medlemskväll på Oscarsteatern med gäster, soffprat och föreläsning.

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-10-22)

Välkommen till en föreläsning om stress. Emanuel Nilsson berättar om konstruktiva insikter, tankeställare och lärdomar från sin egen utbrändhet. Han föreläser för att hjälpa andra och ger konkreta...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-11-22)

Arbetsmarknaden förändras i en aldrig skådad takt och förändrar inte bara vårt sätt att arbeta utan även våra arbetsplatser. Vad innebär digitaliseringen och intåget av artificiell intelligens för...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2019-11-07)

En del ser hållbarhet mest som en kostnadspost, andra ser ansvarstagande som en konkurrensfördel. Vilket är det vinnande receptet och vad krävs för att hållbara affärsidéer även ska vara lönsamma?...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-12-02)

Välkommen till en föreläsning där du får en inblick i den ekonomiska familjejuridiken och en förståelse för vad du själv kan göra för att påverka din situation. Oavsett om du lever ensam, som sambo...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-10-30)

Välkommen på hockey med Unionen.

Målgrupp: Medlem

Kursen vänder sig till dig som är medlem i Unionen och ledamot i ett Europeiskt företagsråd (EWC) eller SE-råd. Samverkansgruppen erbjuder regelbundna möten med utbildning, information och diskussion...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Uppsala (2019-11-12)

Fokus för Unionens ledarskapsprogram är att stärka dig i din roll som ledare och förtroendevald. Du får möjlighet att utveckla din kompetens att leda och engagera medlemmar och förtroendevalda....

Målgrupp: Klubbordförande, Vice klubbordförande
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-12-02)

Du får möjlighet att utbyta erfarenheter och kompetenser i din ledarskapsroll som arbetsmiljöombud under ledning av Unionens egen coach. Du deltar aktivt i en mindre grupp och delar dina funderingar...

Målgrupp: Arbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-10-18)

Vilka utmaningar är störst i ditt ledarskap? Kom och dela dina funderingar och hitta lösningar tillsammans med andra chefer. Du kommer arbeta aktivt i en mindre grupp som leds av Unionens coach....

Målgrupp: Chef

Vilka utmaningar står du inför som egenföretagare? Kom och dela dina tankar, få idéer och diskutera lösningar med andra egenföretagare. Under en workshop med en av Unionens coacher diskuterar du...

Målgrupp: Egenföretagare
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-11-22)

Vilka utmaningar är störst i ditt uppdrag? Kom och dela dina funderingar och hitta lösningar tillsammans med andra förtroendevalda. Du kommer att arbeta aktivt i en mindre grupp som leds av Unionens...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-12-13)

Att skapa positiva samtal som är fruktsamma och ger ett driv och en vilja att komma framåt är värdefullt för både företag och medarbetare. Vi ger dig tips på hur bra samtal kan planeras, genomföras...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:

Under denna halvdag får du tips och råd om förberedelser för utvecklingssamtalet, att hålla samtalet och uppföljning på individ- och organisationsnivå. Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och...

Målgrupp: Chef

Välkommen till en föreläsning där Johan Rheborg berättar om avgörande händelser i unga år som fick honom att bli den artist, regissör och manusförfattare han är idag. Hans kreativitet växte ur viljan...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:

Genuint engagemang är en bristvara på våra arbetsplatser. Kursen ger dig insikt i vilka drivkrafter och beteenden som ligger bakom våra handlingsmönster. Den ger ökad självkännedom och förståelse för...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Löddeköpinge (2019-10-15)

Tycker du att förutsättningarna för dig som företagare är perfekta? Då kan du sluta läsa här. Ser du däremot att det finns lite över att önska och vill vara delaktig i de förändringar som vi har...

Målgrupp: Egenföretagare
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-11-12)

Welcome to Unionen’s seminar about working life in general and your rights and responsibilities towards your employer. You will meet other members and have great opportunities to network.

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-11-09)

Kom och lyssna på en livepodd på temat ångest kring arbetslivet. Poddarna Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg pratar om prestationsångest, stress, krav och vilka egenskaper som faktiskt är viktiga på...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Södertälje (2019-10-24)

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?