Kurser och aktiviteter

Unionen erbjuder ett flertal e-kurser, webbseminarier och möten i digital form under våren 2021. Med anledning av den rådande pandemin ställer vi in de kurser och aktiviteter som kräver fysisk närvaro.

Bild som illustrerar kurser och aktiviteter

En e-kurs som hjälper dig att lära känna ditt löneavtal och komma igång med det lokala lönearbetet. Du får en introduktion, vägledning, tips och råd om hur du som förtroendevald kan arbeta med löner...

Målgrupp: Förtroendevald

Fristående universitetskurs som ger dig kunskap om svensk arbetsrätt, hur den reglerar arbetsmarknaden och hur olika aktörer påverkar regleringen. Du får både redskap och kunskaper för att bättre...

Målgrupp: Klubbordförande, Vice klubbordförande
Plats och datum:
Plats och datum
E-kurs (2021-08-25)

Fristående universitetskurs med fokus på grundläggande teorier, begrepp och sambanden mellan arbetsmiljö och hälsa. Du får en fördjupning inom forskning som hjälper dig att tolka och förstå olika...

Målgrupp: Arbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
E-kurs (2021-09-21)

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och metoder att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats. BAM är grundkursen i arbetsmiljö som alla arbetsmiljöombud/...

Målgrupp: Chef, Arbetsmiljöombud

Arbetsglädje, utveckling och arbetsmiljö är exempel på teman för Unionens digitala webbinarier. Unionen erbjuder ett flertal webbinarier under hela våren, de är kostnadsfria och finns tillgängliga i...

Målgrupp: Medlem, Chef, Egenföretagare, Student
Plats och datum:
Plats och datum
Webbaserad (2021-06-25)

Kompetensutveckling var du vill, när det passar dig. Kurserna är gratis om inget annat anges och vänder sig i första hand till dig som är förtroendevald. Här nedan hittar du länk till Unionens...

Målgrupp: Förtroendevald, Arbetsmiljöombud, Arbetsplatsombud
Plats och datum:
Plats och datum
E-kurs (2021-06-30)

Kursen hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag och innehåller de grundkunskaper du behöver för att gå Unionens övriga kurser. Du får en kunskapsbas som alla förtroendevalda bör ha. I interaktiva...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
E-kurs (2021-05-05)

Unionen bjuder in till en digital konferens för dig som arbetar på ett multinationellt bolag med fackliga uppdrag i en internationell miljö. Vi lyfter blicken och diskuterar frågor som påverkar oss i...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Webbaserad (2021-05-04)

Vad påverkar vår digitala arbetsmiljö? Hur får vi hjärnan att må bra hela arbetsdagen? Välkommen till ett digitalt utbildningsprogram i samarbete med TCO fackliga Akademi.

Målgrupp: Huvudarbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
E-kurs (2021-05-05)

Unionen bjuder in till digitala möten, lokalt i din region. Nätverksträffar, ordförandekonferenser, webbinarier – bland annat. Läs vidare för att se om just din region har en digital sammankomst på...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:

En webbaserad kurs för dig som är ny som ledamot i en regionstyrelse. Kursen ger grundläggande kunskap om Unionens demokrati och styrning samt regionstyrelsens roll och uppdrag.

Målgrupp: Regionstyrelse
Plats och datum:
Plats och datum
E-kurs (2021-06-01)

Länk till Unionens samlingssida med tips på givande kurser och utbildningar. Kompetensutveckling var du vill, när det passar dig.

Målgrupp: Medlem, Chef, Egenföretagare, Student
Plats och datum:
Plats och datum
E-kurs (2021-06-30)

En e-kurs om att förhandla organisationsförändring och arbetsbrist. Du får vägledning, tips och råd om hur du som förtroendevald kan agera när arbetsgivaren vill förhandla en omorganisation som leder...

Målgrupp: Förtroendevald

Kursen hjälper dig att sätta dig in i reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö och visar hur du kan jobba praktiskt med frågorna. Syftet är att ge dig förståelse och kunskap om vilka krav...

Målgrupp: Chef, Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
E-kurs (2021-04-20)

På regionrådet diskuterar vi regionens verksamhet och väljer bland annat regionstyrelse och ombud som ska företräda regionens medlemmar på förbundsråd och kongress. Regionrådet genomförs digitalt.

Målgrupp: Regionrådsombud

Kursen vänder sig till dig som är medlem i Unionen och ledamot i ett Europeiskt företagsråd (EWC) eller SE-råd. Samverkansgruppen erbjuder regelbundna möten med utbildning, information och diskussion...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Webbaserad (2021-05-06)

Att hitta rätt person för rätt förtroendeuppdrag i Unionen är kärnan i din roll som regional valberedare. Kursen ger dig djupare förståelse för rollen och kunskap om uppdraget att bereda val i en...

Målgrupp: Valberedare
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2021-10-20)

Kursen ger dig en ökad förståelse för ditt uppdrag i relation till en auktoriserad revisor eller rollen som förbundsrevisor. Vi går igenom hur du kan planera och genomföra en granskning av...

Målgrupp: Revisorer
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2021-09-02)

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg