Kurser och aktiviteter

Unionens utbud av kurser och aktiviteter kan variera mellan olika orter, anmäl dig i första hand till aktiviteter nära där du bor eller arbetar. Tänk på att när du söker på en målgrupp, exempelvis chef, visas endast unika aktiviteter för just den målgruppen. För att se alla aktiviteter nära dig, sök på din region.

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om den lokala löneprocessen. Den vänder sig till dig som löneförhandlar eller sitter i klubbstyrelse och vill ha fördjupad kunskap om löneprocessen. Du får lära...

Målgrupp: Löneförhandlare

Vad är egentligen glädje på jobbet, kan man älska sina arbetsdagar och varför är det livsviktigt? Christina Stielli berättar om vad vi kan lära oss av hjärnforskningen och om lycka verkligen kan öka...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Västerås (2018-10-25)

Välkommen till Unionens kurs om arbetslivet i stort och om dina rättigheter och skyldigheter gentemot din arbetsgivare. Du träffar andra medlemmar och får fina möjligheter att nätverka.

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:

En bred och lättbegriplig introduktion till spelreglerna på arbetsmarknaden. Du får bra baskunskaper och koll på dina rättigheter och skyldigheter, så att du kan känna dig säkrare och tryggare på...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Örebro (2018-10-18)

En fördjupningskurs där vi diskuterar grundläggande teorier och begrepp som behandlar sambanden mellan arbetsmiljö och hälsa. Du får en fördjupning inom forskning som hjälper dig att bättre tolka och...

Målgrupp: Arbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-02-05)

Välkommen till en lärorik, engagerande och spännande dag för dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Målgrupp: Chef, Arbetsmiljöombud, Arbetsplatsombud, Huvudarbetsmiljöombud, Klubbordförande
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2018-11-22)

En fortsättningskurs för dig som förhandlar i klubben eller är arbetsplatsombud med förhandlingsmandat. Vi kombinerar arbetsrättens lag och avtal med arbetsmiljölagen och dess föreskrifter....

Målgrupp: Förtroendevald

För att du ska utöva ett bra och tydligt ledarskap behöver du känna till de viktigaste arbetsrättsliga lagarna som du möter i ditt dagliga arbete. Vi tar upp de vanligaste paragraferna i...

Målgrupp: Chef

I arbetsrätt för chefer steg 2 fortsätter vi med några arbetsrättsliga speciallagar och kopplar dessa till vad vi gick igenom i steg 1. Under kursen får du lära dig om föräldraledighetslagen,...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2018-11-09)

En workshop om hur du som arbetsmiljöombud kan agera när det gäller stress på arbetsplatsen. På en arbetsplats är det ofta två faktorer som leder till stress, hög arbetsbelastning och situationer...

Målgrupp: Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2018-11-21)

Vem bestämmer vad du ska tjäna och vad får arbetsgivaren att öppna plånboken? Här får du vägledning inför ditt lönesamtal. Vi tar upp råd och tips på hur du kan tänka strategiskt. Vilka argument...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Örebro (2018-11-27)

Att söka jobb är att marknadsföra sig. Hur skriver du ett bra personligt brev och en snygg cv? Hur förbereder du dig inför en anställningsintervju och vad ska du tänka på under intervjun? Under en...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Borås (2018-10-23)

År 2020 löper avtalstiden ut för Unionens centrala kollektivavtal, då ska parterna omförhandla villkoren i det vi kallar avtalsrörelse. Vi vill ge dig som förtroendevald verktyg och möjlighet att...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:

Du som förtroendevald i Unionen Sydväst gör ett värdefullt arbete och vi i regionstyrelsen vill tacka dig för ditt engagemang. Vi bjuder på en kväll med bowling och julbord tillsammans med oss.

Målgrupp: Förtroendevald

Välkommen att nätverka, lyssna, diskutera och inspireras kring framtidens utmaningar med andra förtroendevalda inom din bransch.

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:

Kursen ger dig metoder att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats. BAM är grundkursen i arbetsmiljö som alla arbetsmiljöombud/skyddsombud bör gå. Den vänder sig även till dig...

Målgrupp: Arbetsmiljöombud

Fortsättningskurs: Kursen fokuserar på hur du som arbetsmiljöombud kan bidra till att arbeta förebyggande med psykosociala arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats. Du får lära dig vad som kännetecknar...

Målgrupp: Arbetsmiljöombud

Hur får du själv och dina medarbetare ut mest pension för pengarna? På vår informationsträff går vi igenom hur tjänstepensioner fungerar i stort. Vi fördjupar oss i ITP, det tjänstepensionavtal som...

Målgrupp: Chef

Som chef har du allt att vinna på att ha en god kompetens i systematiskt arbetsmiljöarbete. Om du som ledare kan få personalen att må bra kommer du att lyckas i ditt chefsuppdrag, även ur ett...

Målgrupp: Chef

Som chef ser du till att dina medarbetare fungerar och mår bra på och av jobbet, men hur ser din egen arbetsmiljö ut? Har du lika bra koll på din egen situation? I det här seminariet får du verktyg...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Örebro (2018-10-23)

Vi diskuterar vad det är som gör ett samtal krävande och hur man kan förbereda sig på bästa sätt inför ett sådant samtal. Vi tittar också på en samtalsmodell som kan underlätta samtalet för båda...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2018-11-22)

Ett coachande förhållningssätt innebär att du intar rollen som aktivt lyssnande och ställer öppna frågor. Frågor som hjälper andra att komma fram till sina egna lösningar på en frågeställning eller...

Målgrupp: Chef

Ett coachande förhållningssätt innebär att du intar rollen som aktivt lyssnande och ställer öppna frågor. Frågor som hjälper andra att komma fram till sina egna lösningar på en frågeställning eller...

Målgrupp: Förtroendevald, Chef
Plats och datum:

Kursen ingår i Unionens grundutbud och riktar sig till alla förtroendevalda oavsett uppdrag. Ett coachande förhållningssätt innebär att du intar rollen som aktivt lyssnande och ställer öppna frågor....

Målgrupp: Förtroendevald

Hur påverkar digitaliseringen din bransch? Digitaliseringen förändrar samhälle och näringsliv med sin snabba tekniska utveckling, digitala plattformar delningsekonomi, artificiell intelligens,...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Skövde (2018-11-06)

Välkommen till en temadag om arbetsmiljö. Fokus för dagen är diskrimineringslagen och vikten av att skapa schyssta arbetsplatser där alla känner sig välkomna. Tid kommer också att finnas för samtal...

Målgrupp: Chef, Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
Linköping (2018-10-25)

En halvdag om skadligt bruk. Hur bemöter du en medarbetare som misstänks ha skadligt bruk eller kommer påverkad till jobbet? Du får fördjupad kunskap och praktisk träning i att samtala med personer...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:

Ett utvecklingspaket för dig som vill ta kontrollen över ditt jobbsökande. Du får tre seminarier med olika teman som hjälper dig att skapa strategiska metoder för att söka ett nytt jobb, eller...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Örebro (2018-10-24)

Har du koll på din pension och hur systemet hänger ihop? Vet du vilka val du kan göra och vad som händer om du inte väljer? Kom och lyssna när vi berättar om hur du kan få överblick och kontroll över...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem

Välkommen till en informationsträff där vi berättar om de försäkringar och skydd som finns i ditt kollektivavtal på jobbet. Du får veta när försäkringarna gäller, vilka delar du själv kan påverka och...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem

Välkommen till en föreläsning om jämställdhet där Linnéa Claeson, med humor och tankeväckande insikt, tar upp ämnen som civilkurage, sexuella övergrepp och hur vi ska våga stå upp för det vi tror på.

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:

Att planera och genomföra exempelvis möten och utbildningar brukar vara tidskrävande. Vi ger dig som chef smarta verktyg för att effektivisera din planering och genomförande för att nå de resultat du...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:

En träningsdag för att få fler medlemmar och förtroendevalda. Du lär dig en samtalsstrategi som skapar engagemang på arbetsplatsen. Du får verktyg och inspiration som förhoppningsvis gör det lättare...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2018-10-18)

Kursen hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag och innehåller de grundkunskaper du behöver för att gå Unionens övriga kurser. En kunskapsbas som alla förtroendevalda bör ha. Vi utforskar de...

Målgrupp: Förtroendevald

Kursen hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag och innehåller de grundkunskaper du behöver för att gå Unionens övriga kurser. En kunskapsbas som alla förtroendevalda bör ha.

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:

I kursen varvas grundläggande teori om de vanligaste fackliga områdena med övningar och grupparbeten. Du får de kunskaper du behöver för att komma igång med ditt fackliga uppdrag.

Målgrupp: Arbetsplatsombud

Genom kursen kommer du att få kunskaper och möjlighet att reflektera kring den svenska partsmodellen, Unionen, rollen som arbetsplatsombud med mera. Du kommer också få en orientering i lagar och...

Målgrupp: Arbetsplatsombud

Välkommen på firmafest tillsammans med andra egenföretagare nära dig. Värd för firmafesten är Unionen Egenföretagare i din region.

Målgrupp: Egenföretagare

Välkommen på ett event för ledare inom media- och kommunikationsbranschen. Den här kvällen kommer vi att ägna åt framtidens arbetsliv. Hur gör du som chef för att dina anställda ska ha rätt kompetens...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2018-11-15)

På vår informationsträff berättar vi om hur du kan tänka när du sparar, oavsett om det handlar om sparande på kort eller lång sikt. Vi berättar om vilka val som är viktiga att göra kring din pension...

Målgrupp: Student, Ung medlem, Ännu ej medlem

En föreläsning om hur du kan skapa utrymme och plats för eftertanke och reflektion. Hitta ditt eget andrum, dra ner på tempot och få en bättre vardag med mindre stress. Det är mycket som går fort...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Örebro (2018-11-22)

Fredrik talar om förändringar i Sverige, Europa och världen. Hur påverkas vi och hur ska vi anpassa och förnya oss? Vilken typ av ledarskap och erfarenheter är viktiga för den som ska hantera ständig...

Målgrupp: Förtroendevald, Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Örebro (2018-10-16)

En fortsättningskurs som ger dig kunskap och förståelse för hur grupper fungerar och vad som skapar konflikter. Teori varvas med praktiska övningar.

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Vingåker (2018-10-17)

Vi vill ge dig trygghet och färdigheter när du som förtroendevald samtalar om Unionen och vår idé, till exempel när du värvar nya medlemmar. Du får verktyg och samtalsmetodik som hjälper dig att nå...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2018-10-17)

För dig som är arbetsmiljöombud eller förhandlare i klubb. Välkommen till en föreläsning om hur vi kan upptäcka ohälsosam arbetsbelastning i tid med hjälp av verktyget ”Skatta ditt återhämtningsbehov...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2018-10-16)

Vi informerar om Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Som chef har du en viktig uppgift i att skapa en bra arbetsmiljö och föreskriften ställer därför krav på...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2018-12-05)

Är du osäker på vilka regler som gäller när medarbetare ber om ledigt? Tillbringa en förmiddag med oss och få svar på de vanligaste frågorna när det gäller semester, föräldraledighet, studieledighet...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:

Utvecklingssamtal, lönesamtal, lönebesked? Hur kan man vända dessa formella uttryck till något positivt som skapar ett driv och en vilja att komma framåt för både företag och medarbetare? Vi ger tips...

Målgrupp: Chef

Ett inspirerande seminarium om hållbart ledarskap och konsten att leda sig själv i ett gränslöst arbetsliv. Delar ur innehållet: Hälsoperspektiv på ledarskapet – hur viktigt är chefens...

Målgrupp: Chef

För dig som är valberedare i klubben. Vi går igenom grunderna i uppdraget och du får möjlighet att byta erfarenheter med valberedare från andra klubbar.

Målgrupp: Valberedare

Människan blev inte sämre på källkritik över en natt, så varför känns det så? Vad gör internet med vår verklighetsuppfattning? Välkommen på en föreläsning med frilansjournalisten Jack Werner om myter...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Linköping (2018-10-16)

Vi slår våra kloka huvuden ihop, drar nytta av varandras erfarenheter och utgår från en tydlig modell för att gemensamt planera våra respektive årsmöten.

Målgrupp: Klubbstyrelse

Välkommen att träffa förtroendevalda från andra klubbar och få möjlighet till kompetensutveckling, aktuell information och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp: Klubbstyrelse
Plats och datum:
Plats och datum
Örebro (2018-11-11)

Under en dag får du pröva en annan arbetsplats, träffa nya kollegor, utbyta idéer och fika. Är du egenföretagare som ibland vill ha kollegor? Finns det vissa arbetsuppgifter du gärna vill bolla med...

Målgrupp: Egenföretagare
Plats och datum:

Välkommen till Unionens arbetsmiljökonferens med utbildning, erfarenhetsutbyte och aktuell information för huvudarbetsmiljöombud.

Målgrupp: Huvudarbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2018-11-08)

Kongresskolan vänder sig till dig som på regionrådet valdes till ordinarie kongressombud till kongressen 2019. Kongresskolan består av tre delar. De två första delarna hålls under 2018 och den sista...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Arlanda (2018-10-16)

En fortsättningskurs som ger dig kunskap om vad som händer med individen och gruppen i en förändringsprocess. Vi ger dig möjlighet att utvecklas i din förändringskompetens så att du blir trygg i din...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Kungsör (2018-11-28)

Vi skapar en mötesplats mellan chefer och Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet. Chefernas utveckling och arbetssituation står i fokus och vi diskuterar chefens roll och ledarskap i ett vidare...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:

”Cut the crap” - du har alla förutsättningar för att bli vem du vill bli och leva som du vill leva. Välkommen på en föreläsning om att vara lycklig och om att våga ändra på sig själv. Att förstå och...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Skövde (2018-10-23)

Hur kan vi jämföra arbeten? Vad innebär samverkan? Hur undviker jag de vanligaste fallgroparna? Vi går igenom hur du upptäcker och rättar till osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Kursen...

Målgrupp: Förtroendevald

Kursen ingår i Unionens grundutbud och riktar sig till alla förtroendevalda oavsett uppdrag. Vi ger dig kunskap så att du kan se, förstå och hantera olika former av diskriminering. Du får även...

Målgrupp: Förtroendevald, Likabehandlingsombud

Hur är du som chef? Genom ökad självkännedom om dina ledaregenskaper får du bättre förutsättningar i din chefsroll. Ny eller erfaren chef har ingen betydelse. Det viktiga är att du vill utveckla din...

Målgrupp: Chef

Välkommen till en föreläsning om hur du som chef kan öka produktiviteten, minska stressen och ha roligare på jobbet genom att skapa högpresterande team och motiverade medarbetare. Har du någon gång...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2018-11-09)

Kursen Ny som chef ger dig verktyg så att du smidigt kan komma in i din nya roll. Att bli chef innebär ett rejält kliv, inte minst mentalt. Många blir smickrade – högre lön, högre status och större...

Målgrupp: Chef

Kursen ingår i Unionens grundutbud och riktar sig till dig som är förtroendevald – oavsett uppdrag på din arbetsplats. Du får möjlighet att fördjupa din kompetens i kommunikation i möten, ett...

Målgrupp: Förtroendevald

Välkommen till en branschinriktad nätverksträff för dig som är chef inom bransch Handel och Farmaci & Hälsa.

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Kalmar (2018-10-18)

Teknikkvinnor Chef är ett nätverk som helt och hållet utgår från medlemmarnas behov och önskemål. Nätverket bygger på ett samarbete mellan Teknikkvinnor och Unionen Chef. Det riktar sig till dig som...

Målgrupp: Chef

Ett forum för dig som är förtroendevald inom bransch Organisationer & Föreningar. Du får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra förtroendevalda och knyta nya kontakter inom din bransch. Du...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2018-10-22)

Vi informerar om och diskuterar aktuella ämnen inom området arbetsmiljö.

Målgrupp: Arbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
Karlshamn (2018-10-25)

Ta chansen och träffa andra förtroendevalda nära dig. Vi lyfter olika ämnen och aktuella frågor inom till exempel arbetsrätt, arbetsmiljö och avtal. Vi utbyter erfarenheter, diskuterar och lär av...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:

Vi träffas för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Du får information om aktuella frågor inom till exempel arbetsrätt och arbetsmiljö och möjlighet att diskutera.

Målgrupp: Klubbstyrelse

Fortsättningskurs för dig som förhandlar eller ska börja förhandla. Vi går igenom hur lagarna tillämpas genom hela händelseförloppet vid en omorganisation med uppsägningar som följd. Lagtexternas...

Målgrupp: Förtroendevald

Du får möjlighet att träffa klubbordföranden från andra arbetsplatser för utbyte av erfarenheter och kunskap. Vi informerar om och diskuterar aktuella ämnen.

Målgrupp: Klubbordförande
Plats och datum:

Vi går igenom det du kan påverka inför pensionen och vad du behöver göra när du ska gå i pension. Vi berättar om hur allmän pension och tjänstepension fungerar och fördjupar oss i tjänstepensionen...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem

De flesta känner fjärilarna fladdra i magen när det är dags att tala inför en grupp. Vi ger dig tips och råd hur du bäst får hem ditt budskap och går bland annat igenom Hur du hanterar nervositet...

Målgrupp: Förtroendevald, Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Helsingborg (2018-11-21)

I april genomför Unionens 18 regioner sitt årsmöte, regionråd. På regionrådet väljer ombuden representanter till Unionens olika demokratiska organ och behandlar inkomna motioner.

Målgrupp: Medlem, Förtroendevald, Arbetsplatsombud

I vårt utbildningspaket till regionstyrelserna är det nu dags för två nya moduler. Den här gången fokuserar vi på Unionen som politisk organisation och opinionsbildning. Båda modulerna hålls vid...

Målgrupp: Regionstyrelse

Riskbruk, skadligt bruk, beroendeproblem och utanförskap på arbetsplatsen kan vara ett komplext problem för chefer, arbetsmiljöombud och kollegor. Vi erbjuder en utbildningsdag där vi kommer att...

Målgrupp: Chef, Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2018-12-06)

Vi informerar om de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och hur de kan hjälpa oss att tillsammans få till en bra psykosocial arbetsmiljö. Alla kan vara en del av...

Målgrupp: Chef, Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
Västerås (2018-11-14)

Du får information om efterlevandeskydd i form av försäkringar som finns både i den allmänna pensionen och tjänstepensionen, vilka som är obligatoriska och vilka som är tillval. Vi pratar om vad de...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem

Välkommen till en kurs om hur du som ledare kan behålla en hög prestationsnivå och samtidigt må bra över tid. Kursledarna Catrin Wirfalk och Jenny Larsson delar med sig av sina erfarenheter från...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Borås (2018-10-18)

Hur får du jobbet du vill ha? Genom att söka jobb på ett strukturerat sätt ökar du dina chanser att hitta drömjobbet. Välkommen till ett seminarium där vi går igenom en enkel och effektiv modell för...

Målgrupp: Medlem

Tjänar du över 51 230 kronor i månaden finns det ibland mäklare eller pensionsrådgivare som vill att du ska göra ett alternativt ITP-val, en så kallad tiotaggarlösning. Många lockas av detta men få...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem

Välkommen att träffa andra arbetsplatsombud och få information, kompentensutveckling och möjlighet att ta upp aktuella frågor.

Målgrupp: Arbetsplatsombud
Plats och datum:

TRR Trygghetsrådet berättar om omställningsförsäkringen för tjänstemän, vilket stöd klubben kan få vid omställning och vad de erbjuder uppsagda tjänstemän inom ramen av omställningsavtalet:...

Målgrupp: Klubbordförande, Vice klubbordförande
Plats och datum:
Plats och datum
Sundsvall (2018-10-25)

Tomas tar oss med på en härligt inspirerande föreläsning om hur du tränar din inre mentala kondition för att öka glädjen i vardagen. Både skratt och allvar utlovas i en härlig mix, samt enkla...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Västerås (2018-11-28)

Under kursdagarna går vi igenom hela processen från problemanalys till färdig lösning och återkoppling till berörda medlemmar. Du får också lösa ett antal förhandlingssituationer där vi jobbar med...

Målgrupp: Förtroendevald

En fördjupningskurs för dig som har deltagit på ”Coachande förhållningssätt”. Du får möjlighet att fortsätta träna och diskutera tillsammans med andra förtroendevalda under en dag. Kursen ger dig...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2018-12-03)

Unionen Ung Arena bjuder in dig till årets stormöte. Unionen Ung Arena jobbar för att unga ska ha en stark position på arbetsmarknaden, en hög facklig medvetenhet och reella möjligheter att påverka...

Målgrupp: Ung medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2018-11-16)

Välkommen till en kväll om självacceptans och hur du skriver ditt egna livsmanus.

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2018-10-23)

Vi befinner oss just nu i ett paradigmskifte då vi går in i en fjärde industriell revolution där digitala tjänsteplattformar och artificiell intelligens förutspås påverka både individer,...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2018-11-29)

Vad har egentligen hänt sen 25 maj? Vad innebär GDPR för oss nu och hur kommer det påverka oss på sikt? Årets advokat Agnes Hammarstrand reder ut vad som gäller och ger oss en framtidsspaning i ämnet...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2018-12-07)

Välkommen till en föreläsning som ger dig insikt i hur ditt undermedvetna fungerar, hur dina tankar styr dig och hur du kan spränga dina mentala blockeringar och ta vara på din fulla potential. Det...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:

En föreläsning om gamilfication och serious games, det vill säga spel med andra syften än ren underhållning. Uttrycken blir allt vanligare i arbetsrelaterade sammanhang, men vad innebär det...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2018-11-20)

Johan Norén är en mycket uppskattad föreläsare som ger oss verktyg att förstå och förebygga stressrelaterad ohälsa. Johan delar med sig av värdefulla tankar, erfarenheter och tekniker kopplat till...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Trollhättan (2018-11-21)

Välkommen på hockey med Unionen.

Målgrupp: Medlem

Fokus för Unionens ledarskapsprogram är att stärka dig i din roll som ledare och förtroendevald. Du får möjlighet att utveckla din kompetens att leda och engagera medlemmar och förtroendevalda....

Målgrupp: Klubbordförande, Vice klubbordförande
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2018-12-03)

Unionens olika löneavtal sträcker sig idag från helt sifferlösa avtal till tarifflöneavtal och utvecklingen går mot en allt större branschanpassning. En föreläsning för dig som är förtroendevald där...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2018-11-22)

En kreativa workshop kring ledarskap för dig som är ny som chef eller vill utveckla ditt ledarskap. Tillsammans med andra chefer reflekterar du kring vad som är viktigt i ”modernt” ledarskap och...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Helsingborg (2018-11-20)

Under tre timmar delar du med dig av dina utmaningar i rollen som ordförande/sammankallande. Ni hjälper varandra att hitta lösningar genom att dela med er av era erfarenheter och tankar. Samtalet...

Målgrupp: Klubbordförande
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2018-11-27)

Vilka utmaningar är störst i ditt ledarskap? Kom och dela dina funderingar och hitta lösningar tillsammans med andra chefer. Du kommer arbeta aktivt i en mindre grupp som leds av Unionens coach....

Målgrupp: Chef
Plats och datum:

Vilka utmaningar står du inför som egenföretagare? Kom och dela dina tankar, få idéer och diskutera lösningar med andra egenföretagare. Under en halvdags workshop med en av Unionens coacher...

Målgrupp: Egenföretagare
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2018-11-09)

Att skapa positiva samtal som är fruktsamma och ger ett driv och en vilja att komma framåt är värdefullt för både företag och medarbetare. Vi ger dig tips på hur bra samtal kan planeras, genomföras...

Målgrupp: Chef

Under denna halvdag får du tips och råd om förberedelser för utvecklingssamtalet, att hålla samtalet och uppföljning på individ- och organisationsnivå. Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och...

Målgrupp: Chef

Välkommen till ett seminarium där vi visar dig hur en enkel karriärplan kan hjälpa dig att nå dit du vill. Vad drömmer du om att jobba med? Vill du bli chef, egenföretagare eller är ditt mål att...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Jönköping (2018-11-23)

Välkommen på en underhållande föreläsning som ger dig en ny syn på hur du kan arbeta med den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön och därigenom må gott både av och på jobbet. Claes Malmström...

Målgrupp: Medlem, Arbetsmiljöombud
Plats och datum:

Benny Haag berättar, med en hel del humor och lite allvar här och där, om människor som står för ett bra bemötande. Till exempel Anders Carlberg, grundaren av Fryshuset, Bruce Springsteen som gjort...

Målgrupp: Medlem

Börja arbetsdagen med en god frukost. Vi ger dig tips och trix om hur du jobbar smart som valberedare i klubben och hur din arbetsinsats får störst effekt! Självklart finns det utrymme för dina...

Målgrupp: Valberedare
Plats och datum:
Plats och datum
Örebro (2018-11-07)

Välkommen till en kurs som ger dig möjlighet att hitta glädjen i att framföra ditt budskap och att öka din känsla av trygghet. Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att tala inför...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2018-12-13)

Välkommen till en kurs som ger dig möjlighet att hitta glädjen i att framföra ditt budskap och att öka din känsla av trygghet. Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att tala inför...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2018-11-15)

Are you a game developer? Welcome to Unionen Stockholm’s seminar on copyright, where you will get advice on which situations are key to keep an eye on as an employee in a computer game company.

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2018-10-16)

Welcome to an information meeting, where you will learn more about the insurance and protection contained in your collective agreement at work. You will know when the policies apply, which parts you...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2018-11-12)

En föreläsning med Caroline Wiklund om att skapa glädje på arbetsplatsen – och att hålla glädjen vid liv. Arbetsglädje är en förutsättning för att skapa framgångsrika, välmående arbetsplatser. Men...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2018-10-18)

Professor Clary Krekula föreläser om sin forskning kring åldrande på arbetsmarknaden. Allt fler fortsätter jobba efter 65, men åldersbaserad diskriminering existerar fortfarande i arbetslivet. Just...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2018-11-09)

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?