Kurser och aktiviteter

På grund av rådande situation kommer Unionens kurser och aktiviteter, som kräver fysisk närvaro, att ställas in året ut. Vi kommer under hösten att presentera och tillgängliggöra fler digitala kursalternativ.

Bild som illustrerar kurser och aktiviteter

En e-kurs som hjälper dig att lära känna ditt löneavtal och komma igång med det lokala lönearbetet. Du får en introduktion, vägledning, tips och råd om hur du som förtroendevald kan arbeta med löner...

Målgrupp: Förtroendevald

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och metoder att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats. BAM är grundkursen i arbetsmiljö som alla arbetsmiljöombud/...

Målgrupp: Chef, Arbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
E-kurs (2020-12-02)

Under hösten bjuder Unionen in till ett flertal webbinarier på olika aktuella ämnen. Ett axplock: Klimat och hållbarhet, om att ha kul på jobbet, AI och dess påverkan på vårt framtida yrkesliv, den...

Målgrupp: Medlem, Chef, Egenföretagare, Student
Plats och datum:
Plats och datum
Webbaserad (2020-12-31)

Länk till Unionens samlingssida med e-kurser eller korta mikrokurser. Kompetensutveckling var du vill, när det passar dig. Kurserna är gratis om inget annat anges och vänder sig i första hand till...

Målgrupp: Förtroendevald, Arbetsmiljöombud, Arbetsplatsombud
Plats och datum:
Plats och datum
E-kurs (2020-12-31)

Kursen hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag och innehåller de grundkunskaper du behöver för att gå Unionens övriga kurser. Du får en kunskapsbas som alla förtroendevalda bör ha.

Målgrupp: Förtroendevald

Kursen vänder sig till dig som nyligen har fått uppdrag som arbetsplatsombud. Du får kunskaper om och möjlighet att reflektera kring den svenska partsmodellen och din roll som arbetsplatsombud. Du...

Målgrupp: Arbetsplatsombud
Plats och datum:
Plats och datum
E-kurs (2020-11-16)

I den här kursen går vi igenom grunderna i ditt uppdrag som valberedare i klubben, hur du lyckas hitta och rekrytera nya förtroendevalda och hur du på bästa sätt planerar ditt år som valberedare.

Målgrupp: Valberedare

Välkommen till en webbaserad inspirationsdag med fokus på erfarenhetsutbyte och dialog, för dig som är regional valberedare. Vi delar med oss av goda exempel, diskuterar utmaningar och lär av...

Målgrupp: Valberedare
Plats och datum:
Plats och datum
Webbaserad (2020-11-05)

Unionen bjuder in till digitala möten, lokalt i din region. Nätverksträffar, ordförandekonferenser, webbinarier – bland annat. Läs vidare för att se om just din region har en digital sammankomst på...

Målgrupp: Förtroendevald

En webbaserad kurs för dig som är ny som ledamot i en regionstyrelse. Kursen ger grundläggande kunskap om Unionens demokrati och styrning samt regionstyrelsens roll och uppdrag.

Målgrupp: Regionstyrelse
Plats och datum:
Plats och datum
Webbaserad (2020-11-24)

Länk till Unionens samlingssida med dig tips på givande kurser och utbildningar. Kompetensutveckling var du vill, när det passar dig.

Målgrupp: Medlem, Chef, Egenföretagare, Student
Plats och datum:
Plats och datum
E-kurs (2020-12-31)

En e-kurs om att förhandla organisationsförändring och arbetsbrist. Du får vägledning, tips och råd om hur du som förtroendevald kan agera när arbetsgivaren vill förhandla en omorganisation som leder...

Målgrupp: Förtroendevald

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?