Kontaktuppgifter

Här fyller du i kontaktuppgifter där vi kan nå dig med information under eventuell strejk.

Här fyller du i kontaktuppgifter – mobilnummer och mejl som inte har koppling till arbetsplatsen och där vi kan nå dig med information under eventuell strejk.

Kontaktuppgifter

Personnummer 10 siffror

Unionen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För mer information, gå in på www.unionen.se/personuppgifter.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?