Kompetensplattform antagen

Kongressen har idag antagit en uppdatering av Unionens politiska plattform för kompetens.

- I takt med att samhället och arbetslivet förändras, förändras också kompetensbehovet hos medlemmar i Unionen. Det samhälle där människor utbildade sig som unga och sedan arbetade många år i samma yrke, och ofta på samma jobb, har förändrats i grunden. Därför måste utbildningssystem och studiestöd anpassas till tjänstemäns behov. I företag och organisationer behöver arbetsgivare bli bättre på att kompetensutveckla tjänstemännen på ett kontinuerligt, strategiskt och systematiskt sätt, sa Stefan Carlsson, förbundsstyrelsen, när han tillsammans med styrgruppen föredrog plattformen.

Det finns en tendens att tjänstemännen hålls ansvariga för sin kompetensutveckling , både av sig själv och av andra. Unionen menar att det är viktigt att det finns en balans i ansvarsfördelningen för kompetens, både i den konkreta fördelningen och i synen på kompetens. Arbetsgivares och statens ansvar får inte väga lättare än tjänstemännens, så som tendensen ser ut i dagsläget.

Kongressen hade en lång diskussion och plattformen gick sedan ett varv hos beredningsutskottet.