Individen, AI och VR i fokus

Rapport från världens största kompetensutvecklingsmässa. 13 500 deltagare från 80 nationer, samlades i fyra dagar för att lyssna till närmare 350 olika seminarier.

Capitol Hill
Anders Kinding

Anders Kinding

Ledarskapskonsult och författare

Varje år arrangerar organisationen ATD Association for Talent Development ett tiotal konferenser världen runt. Den största är i USA i maj och detta år hölls den i Washington D.C. Ett rekordstort antal deltagare, 13 500 deltagare från 80 nationer, samlades i fyra dagar för att lyssna till närmare 350 olika seminarier. Konferensen bestod också av en mässa med 400 företag som visade upp sina produkter och tjänster inom kompetensutvecklingsområdet.

Anders Kinding, ledarskapskonsult och författare, var på plats för att rapportera för Unionen Chef.

 

företagen måste satsa på innovation,  utveckla verksamheten och hitta de kunder som befinner sig i utkanterna

 

En trend som blivit mycket starkare i år är fokus på ännu mer skräddarsydda och individanpassade tjänster. Det gäller såväl företags verksamhet i stort, som hur medarbetare bäst utvecklar de kompetenser som krävs framöver. ”Vinnarna på marknaderna är de som har förmågan att erbjuda produkter och tjänster som är individuellt anpassade till kundens nivå. Massproduktionens strategi är över. Om du siktar mitt i normalfördelningskurvan kommer du omedelbart att bli kopierad, och resultatet blir prispress och dålig lönsamhet.” Det menade Seth Godin, en av huvudtalarna på konferensen. Istället måste företag satsa på innovation och att utveckla verksamheten och hitta de kunder som befinner sig i utkanterna. Med den teknik som vi nu har är det i högsta grad möjligt att lagra data, hålla kontakt och nå ut till kunder på en individuellt anpassad nivå.

Ett exempel på nytänkande gav kompositören och körledaren Eric Whitacre. Han skrev noterna till ett körverk[1] och la ut det på internet. Sedan spelade han in sig själv dirigerande verket, utan ljud. Han bad alla som ”kunde sjunga” att spela in sin stämma och skicka till honom. Det gjorde att han kunde framföra sitt verk med 8 000 medlemmar i en virtuell kör.

Nästan alla behöver kompetensutvecklas

Redan i vintras visade PwC i sin årliga rapport ”CEO Annual Report” inför toppmötet i Davos att den farhågan som ökat mest hos VD:ar globalt var svårigheten att få tag i medarbetare med rätt kompetens. AI, robotar och algoritmer driver på omställningen i de flesta branscher. McKinsey spår att 70 procent av arbetskraften måste omskolas före 2030, eftersom många nuvarande arbetsuppgifter försvinner eller förändras kraftigt. Det är mycket stora förändringar som behöver ske på kort tid och det råder en stor osäkerhet bland företagsledare och strateger om vad som behöver göras.

Rose Velez-Smith, inkommande ordförande i ATD, säger att ”Styrelser är nu mer bekymrade över kompetens än tidigare. Inte längre bara för succession utan för att hela verksamheters framtid vilar på förmågan att attrahera och behålla rätt kompetens. Eftersom verksamheter snabbt förändras, har detta blivit en prioriterad fråga.”

”Ingen kan säkert veta hur AI kommer att påverka våra arbeten, men klart är att allt som kan automatiseras kommer att påverkas.” Så det bästa rådet är att ”hålla sig väl uppdaterad om vad som händer i din bransch vad gäller användandet av ny teknik.

 

På senare år har 10-20-70-modellen vuxit sig stark


Det viktiga informella lärandet

Det gäller för dig som chef att se om ditt eget och dina medarbetares utvecklingsbehov, och inte låsa fast er alltför mycket i det nuvarande rutinerna och arbetsuppgifterna. Vi kommer alla att behöva utvecklas i våra arbeten.

Men kompetensutveckling är inte bara att gå på kurs. På senare år har 10-20-70-modellen vuxit sig stark bland många företags utbildningsansvariga. Modellen innebär att den dominerade delen av kompetensutveckling sker i det informella lärande på jobbet. Hittills har detta lärande skett utan särskild styrning, men nu talas det mycket om SOJT Strategic On the Job Training. Det handlar om att lägga upp planer och strukturer även för det informella lärandet, inte bara för de formella kurser och coachningsprogram som företaget normalt tillhandahåller.

Författaren Paul Smith var därför mycket uppmärksammad med sin bok ”Learning while working” som beskriver detta nya strategiska angreppssätt. Genom att ta ett strategiskt grepp och organisera det informella lärande, blir resursslöseriet (tid och pengar) mindre, värdefulla medarbetare stannar kvar längre på företaget, och engagemanget ökar.

 

Vikten av att ta pauser

Stress är smittsamt och det är företagsledningen som har ansvar för att skapa organisationer med en sund arbetsmiljö som inte orsakar för mycket stress hos medarbetarna. Det menar Charles Fred, styrelseordförande i MSKOR. Den mentala modellen som många av oss har idag är att ”Göra Mer är Bättre”. Så fort vi kommit på någonting som är kommersiellt och eftertraktat av kunder, så kommer vårt mindset att driva på ”Hur kan vi göra detta snabbare och billigare?”.

 

träna dig till att ta ”tankepauser” i vardagen.

 

Vi behöver därför skola om vårt mindset så att vi istället verkligen uppskattar att ”Göra Bra är Bättre”. Och som alla nya initiativ och förändringar krävs en individuell disciplin att börja med. Det du som individ själv kan göra är att träna dig till att ta ”tankepauser” i vardagen. Det kan röra sig om från fem sekunder till en hel dag. Att stanna upp och reflektera över ”Vad är min bästa respons till den här situationen?” Det gör att dina beslut och prioriteringar mer kommer att fokusera på kvalitet, snarare än volym.

Piloter gör det redan inför varje start. Kirurgteam likaså inför varje operation. De tar en paus för att reflektera över vilka åtgärder som är bäst. Ge dig själv och ditt team i uppgift att börja ta dessa viktiga minipauser.

Träna coachning i VR

På den stora mässan fanns flera nya applikationer av ny teknik. En av dessa var möjligheten att träna på coachning med hjälp av VR-glasögon. Så här gick det till:

 

  1. Jag fick på mig VR-glasögon och hörlurar. Mitt emot mig sitter "Joan" en avatar som inte uppfört sig särskilt bra gentemot en kollega. Dags för mig att ta ett coachande samtal med hen.
  2.  I nederkanten på mitt synfält fick jag lite tips på vad jag kunde prata om, men det var inget manus. Jag fick själv välja exakt vad jag sa till Joan. Hen svarade på mina frågor, och efter cirka tio minuter var vi överens om på vilket sätt hen skulle rätta till sitt beteende.
  3. Sedan, och nu kommer det mest spännande: Fortfarande med VR-glasögonen på, så skiftade vi plats. Jag blev placerad i Joan's sits, och fick nu se det inspelade coachningssamtalet igen. Jag var alltså en "avatarchef", och jag kunde se mig själv och höra mina egna ord.

Video har ju länge använts vid kommunikationsträning. Den här träningen kräver inte någon kurslokal, utan den kan man göra själv, hur många gånger som helst. Det ska bli spännande att se hur den här tekniken kommer att användas framöver.

 

Läs fler artiklar av Anders Kinding i Chefsapning:

Ditt chefsansvar när någon blir utbränd

Så får du talangerna att trivas och stanna

Kompetensutveckla ditt team

Utveckla ditt ledarskap - de 5 viktigaste kompetenserna

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg