Hur ska ett bra anställningsavtal se ut?

Det finns bara ett svar på den frågan: det beror på om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen eller inte.

Vi frågade Sara Andersson, rådgivare på Unionen om varför det är så avgörande att ha koll på om det finns ett kollektivavtal .

- Med kollektivavtalet får du villkor värda i runda slängar 100 000 kronor om året, berättar Sara, och du behöver i princip bara förhandla om din ingångslön.

Finns kollektivavtal behöver du i princip bara förhandla om din ingångslön

Allting annat, som betald föräldraledighet, semester, tjänstepension, rätt till lönerevision och mycket mer är redan klart. Alla de fina anställningsvillkoren ingår i kollektivavtalet.

Men om det saknas kollektivavtal, vad ska jag göra då?

- Att inte vara medveten om hur mycket man måste förhandla om själv, när det saknas kollektivavtal, är tyvärr vanligt, säger Sara. Det är förvånansvärt många som tror att vanliga villkor som övertidsersättning , en årlig lönerevision och tjänstepension ingår per automatik – men det är villkor som Unionen har förhandlat fram, så det ingår enbart om arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal. Allt det måste du själv kolla upp  om det inte finns avtal.

Saknas det kollektivavtal bör du istället se till att villkoren skrivs in i ditt enskilda anställningsavtal

- Saknas det kollektivavtal bör du se till att de villkoren skrivs in i ditt enskilda anställningsavtal – annars har du ingen rätt att kräva ersättning när du jobbar över, inga årliga löneökningar och bara allmän pension när du blir gammal och en mängd andra förmåner som många i dag tar för givet.

Sara Andersson har granskat mängder av anställningsavtal, i sin roll som medlemsrådgivare.

Vilka är de vanligaste konstigheterna du stöter på?

- Till att börja med blir det allt vanligare med jättelånga anställningsavtal, där allt möjligt som redan är reglerat i svensk lag står inskrivet. Ibland är det rena översättningar av amerikanska avtalsmallar, som inte har något med svensk arbetsrätt att göra. Mycket av det är helt onödigt att reglera i ett enskilt avtal.

Checklista - när det saknas kollektivavtal

Om du anställs på en arbetsplats som saknar kollektivavtal behöver ditt anställningsavtal innehålla uppgifter om bland annat tjänstepension, försäkringar, övertids- och restidsersättning , sjuklön från och med 15:e dagen och föräldralön

  • Löneförhöjning varje år?
    Står det något om årliga lönerevisioner? Det är du inte garanterad om det inte finns kollektivavtal. Även om den föreslagna lönen är hög i dag, så riskerar du att halka efter lönemässigt ju fler år som går utan löneökningar. Och om lönen inte höjs varje år halkar även tjänstepensionen efter.
  • Finns föräldralön?
    Föräldralön i sex månader är värt en hel del – ca 20 000 kronor per barn om du har en månadslön på 32 000 – ännu mer om din lön är högre.
  • Finns övertidsersättning?
    Om inte, se till att du får en extra semestervecka och frihet i arbetstidens förläggning. Jobbar du över ca tio timmar i veckan kan du begära nästan en halv månadslön till (fast jobbar du så mycket över hela tiden så strider det mot arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv). Jobbar du gratistimmar åt din arbetsgivare så sänks ju timlönen.
  • Finns det någon typ av arbetstidsförkortning?
    Om inte, kom överens med din arbetsgivare om längden på din normala arbetsdag och hur den är förlagd. Har du arbetstidsförkortning på ditt nuvarande jobb kan du räkna om din månadslön till timlön för att jämföra med nya lönen.
  • Lojalitetsplikt och konkurrensklausul?
    Förekommer det luddiga skrivelser om lojalitetsplikt och konkurrensklausuler? Är det rimligt att ha en konkurrensklausul för den typen av jobb och får du någon kompensation för den?
  • Bil och körkort?
    Står det i kontraktet att du ska ha tillgång till bil och körkort? Får du i så fall en rimlig milersättning? Milersättning ska aldrig ingå i provisionslön – du riskerar att gå back. Vad händer om du blir av med körkortet eller om bilen går sönder och du inte har råd att reparera den? 
  • Finns det extra semesterdagar?
    En del kollektivavtal innehåller extra semesterdagar och i princip alla kollektivavtal ger högre semestertillägg än vad du har rätt till annars.
  • Tjänstepension?
    Om du får avsättning till tjänstepension - hur mycket? Är du man bör du ha åtminstone 4,7 procent av din utbetalda lön upp till 38 438 kronor avsatt för att få lika stor inbetalning till pensionen som du skulle fått på ditt gamla jobb med kollektivavtal. Tjänar du mer ska du ha ännu mer avsatt (se exempel nedan). Är du kvinna bör du eventuellt begära högre inbetalningar eftersom kvinnor får mindre pension för pengarna i de flesta pensionsplaner utan kollektivavtal.
  • Hur hög är avgiften?
    Med kollektivavtalad ITP kan du få ner avgiften på pensionskapitalet till 0,1 procent vilket ger mer pension för pengarna. Är avgiften över 0,5 procent gröper den ur pensionen (skillnaden kan bli sjusiffrig under ett arbetsliv enligt PTK ). För att du som anställd på ett företag utan kollektivavtal ska få lika hög pension som inom ITP måste någon kompensera för de högre avgifterna. Antingen betalar din arbetsgivare in mer, eller så får du spara privat för att komma upp i samma månadspension. Se mer hur mycket du förlorar på höga avgifter i räkneexemplet nedan.
  • Kompensation för flexpension?
    Möjligheten att få gå ner i tid tidigare kanske är svår att omvandla till reda kronor, men en ytterligare avsättning till tjänstepensionen på upp till 2 procent är vad de flesta anställda på företag med kollektivavtal kan räkna med.
  • Försäkringar?
    Vilka försäkringar finns? I kollektivavtalet finns försäkringar som bland annat ger dig rätt till ersättning om du skulle skadas på jobbet eller på väg till och från jobbet. Eller om du skulle bli av med jobbet. Dessa försäkringar (TGL och TFA ) har ett värde på 650 kr i månaden enligt Trygghetsrådet som hjälper dig till nytt jobb om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist , värderas till 1 100 kronor/år.
  • Sjukförsäkring?
    Om inte – vad kostar en privat? Är du ung och frisk blir det kanske billigt, men har du någon sjukdom eller ligger i riskzonen för sjukdom och börjar bli till åren blir det dyrare. Ofta krävs dessutom en hälsodeklaration om du ska teckna en privat sjukförsäkring och minsta lilla åkomma höjer premien. Utan kollektivavtal får du flera tusenlappar mindre i lönekuvertet om du skulle bli sjuk.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?