Hjälpen var guld värd

Servicen från Unionens sida var fantastisk. Det hade jag inte räknat med och jag var helt häpen. Vi hade säkert fyra timmar ren telefontid tillsammans och handläggaren hade antagligen jobbat i två arbetsdagar med att gå igenom texten. Det här har gjort att jag har sålt in Unionen till alla mina vänner. Rådgivningen som jag fick den här gången är faktiskt värd årsavgiften för medlemskapet i Unionen för resten av livet.

anders-olofsson-webb-510x245.jpg

Under 2011 fick jag ett erbjudande om att jobba för ett större indiskt IT-bolag som hade en ganska begränsad nordisk närvaro. Företagets europeiska huvudkontor ligger i London och är underordnat det indiska moderbolaget. På grund av företagets bristande erfarenhet som arbetsgivare på den svenska marknaden så kändes det lite osäkert till en början. Hur fungerar svensk arbetslagstiftning i det här fallet, om man till exempel inte har ett svenskt anställningsavtal ?

Ringde Unionen

Jag fick veta att Unionen hade juridisk rådgivning för precis sådana här situationer. Telefonrådgivningen är ordentligt bemannad, och där sitter kompetenta personer som vet hur min bransch fungerar.

Jon, som var handläggare för mitt ärende, är en fantastiskt duktig kille liksom hans kollegor. De har ett verkligt hjärnkontor av folk med headset i telefon som hjälper till.

Bollade mitt kontrakt

Vi bollade anställningskontrakt i säkert ett par månader innan vi kom till avslut. Det gäller att förstå att man faktiskt inte alltid kan kräva att få betalt för övertid eller att man ibland jobbar en söndag och istället är ledig på en måndag… samt att man inte kan kräva kollektivavtal i varje situation. Unionen hjälpte mig med det här. Det dök upp ovanliga krav från det indiska företaget som att de ville se min senaste löneutbetalning från förra arbetsgivaren och mitt tidigare bonusavtal. De kände inte till den svenska lönebildningsmodellen utan var vana vid indiska regler. De förstod inte att det blev förolämpande för mig.

Ständig dialog med Unionens jurister

När vi skulle skriva själva avtalet så fick jag en handläggare som gick igenom det femtonsidiga avtalet, punkt för punkt, vilket var viktigt eftersom jag inte förstod allt som man måste tänka på. 

Framför allt var det anmärkningsvärt hur flexibla man var på Unionen och att man verkligen förstod att man inte kan vara så stelbent när det gäller regler och policys som företag sätter upp. Handläggaren sade "de här reglerna kan du acceptera för du har faktiskt en lön som kompenserar en del nackdelar." Han var förvånansvärt pragmatisk och flexibel och hade väldigt god insikt i hur det förhåller sig, och kunde dra paralleller till liknande arbetsavtal.

Kollektivavtal nästa puck

Det här hände under hösten 2011 och nu har jag börjat min anställning. När jag får igång verksamheten kommer jag att rekrytera folk och jag kommer att använda mig av kollektivavtalet som också är ekonomiskt lönsamt, strukturerat och ger ett bra skydd. Det fungerar som ett ramavtal med en kund. Jag tycker verkligen att Unionen har lyckats med avtalet!

Anders Olofsson

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?