Här beskriver vi hur ett förhandlingsärende går till

Inför, under och efter förhandling. Här beskriver vi hur ett förhandlingsärende går till.

Illustration av ett förhandlingsärende

Inför förhandling

Efter att du varit i kontakt med Unionens rådgivning kommer en regional ombudsman eller annan medarbetare att ta kontakt med dig för att gå igenom ditt ärende. Om ditt ärende leder till en förhandling kommer du och ombudsmannen att förbereda förhandlingen tillsammans. Ombudsmannen och arbetsgivaren genomför själva förhandlingen och ni avgör om du ska vara med under förhandlingen. Ombudsmannen kommer att hålla kontakt med dig och gå igenom resultat och möjligheter.

Under förhandling

Målet är att lösa en oenighet mellan dig och arbetsgivaren. Ombudsmannen företräder dig i förhandlingen och är professionell i relation till motparten - din arbetsgivare - så att du ska få bästa resultat. Arbetsgivaren och ombudsmannen lägger fram sina argument. Förhandling innebär ofta ett givande och tagande. Det är viktigt att du och ombudsmannen går igenom vilka alternativ du har att välja mellan och konsekvenserna av dem. Du får själv ta ställning till och godkänna ett eventuellt förslag till överenskommelse med din arbetsgivare.

Efter förhandling

När alla möjligheter tömts ut – eller ni har kommit överens om en lösning – avslutar den regionala ombudsmannen förhandlingen. När förhandlingen är avslutad går ombudsmannen igenom resultatet av förhandlingen med dig och även dina eventuella valmöjligheter i ett nästa steg. Klicka gärna på texten för att läsa en längre beskrivning om vad som händer före, under och efter en förhandling.

Beroende på vilken fråga ditt ärende gäller kan den hanteras av en annan specialist inom Unionen, till exempel ett Regionalt Arbetsmiljöombud (RAMO).

Vissa ärenden leder inte till en förhandling utan en överläggning eller liknande. Principerna för hur Unionen hjälper dig som medlem är dock jämförbara med det vi beskrivit.

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?