Mallar och checklistor för förtroendevalda

För att stödja dig som förtroendevald har vi tagit fram mallar, checklistor och annat som du har nytta av i ditt uppdrag.

Alla förtroendevalda

Se även övriga rubriker.

Brev
Brevmallar med Unionens logotyp.

Välkommen
Wordmall med logga och bild med texten "Välkommen" längst ner i hörnet. Kan exempelvis användas som inbjudan till medlemsmöten.

Presentation av förtroendevalda
Två wordmallar som gör det enkelt att klistra in bilder, text och kontaktuppgifter för att presentera förtroendevalda eller klubbstyrelsen på arbetsplatsen. Det finns även färdiga texter av typen "vi är dina förtroendevalda" och "vi svarar gärna på dina frågor".

Powerpointpresentation med superhjältar
Ladda ner en mall som du själv kan fylla i eller en färdiga presentation med Unionens reklamsuperhjältar och en redovisning av några av de viktigaste delarna i  medlemskapet.

Unionens logotyp och grafiska profil
Här kan du ladda ner Unionens logotyp och en manual som visar färger och typsnitt som används inom Unionen.

Bilder på Unionens superhjältar
Ladda ner bilder på hjältarna om du vill "piffa upp" dina material kopplade till uppdraget som förtroendevald i Unionen.

Motion - Hur ska den skrivas?
Alla medlemmar i Unionen har rätt att skriva motioner. Men hur skriver man en motion , när ska man lämna in den och varför?

Lönerevisionskalkyl

Ett exeldokument som innehåller exempel och instruktioner.

Arbetsplatsombud

Se även övriga rubriker.

Dagordning för nyval eller omval av arbetsplatsombud
Mall dagordning "Arbetsplatsmöte omval/nyval av  arbetsmiljöombud ".

Ifyllningsbar mall för protokoll medlemsmöte.

Arbetsmiljöombud

Se även övriga rubriker.

Dagordning för nyval eller omval av arbetsmiljöombud
Mall dagordning "Arbetsplatsmöte omval/nyval av  arbetsplatsombud ".

Ifyllningsbar mall för protokoll medlemsmöte.

Ifyllnadsbar mall för förhandlingsprotokoll MBL
En mall att använda vid omorganisationer, när även arbetsmiljöombudet ska involveras i riskbedömning

Klubb

Se även övriga rubriker.

Utbildningsmatris
En exelmall med rubrik utbildningsmatris för klubben.

Klubbinformation
En wordmall med rubriken Klubbinfo i A4-format.

Årsmötet
Mallar, checklistor, affischer och liknande som underlättar klubbens arbete inför och under årsmötet. En del dokument finns i flera format för att du ska kunna välja det som passar bäst.

Konstituerande mötet
Ladda ner mallar för dagordning och protokoll för att säkert få med alla viktiga punkter.

Nystartad klubb - checklistor och mallar
Här hittar du mallar och checklistor som ger grunden till arbetet i klubben: Vad ska vi heta? Hur skapar vi en logotyp? Hur öppnar vi ett bankkonto för klubben? Hur skapar vi en verksamhetsplanering?

Uppdrag i klubben
Vem gör vad i klubben? Ladda ner checklistan som reder ut begreppen.

Klubbstyrelsemöten
Mallar för dagordning och protokoll

Verksamhetsplanering
Underlätta planeringen i klubben med hjälp av det här excelarket.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?