Kurs i trygghetsöverenskommelsen

Som förtroendevald i Unionen har du en viktig roll för att dina arbetskamrater ska kunna utvecklas inom ramen för trygghetsöverenskommelsen.

Trygghetsöverenskommelsen arbetsrätt

Överenskommelsen och kommande statlig reglering och lagstiftning kommer också påverka förhandlingsarbetet när det är på plats (beräknat börja tillämpas oktober 2022).

Vi är medvetna om att överenskommelsen är mycket omfattande och erbjuder därför kurser kring frågorna.

Du behöver vara förtroendevald och logga in för att gå kursen.

Arbetsrätt

 • Bakgrund
 • Uppsägning från arbetsgivarens sida
 • Turordning vid arbetsbristuppsägning
 • Tvister om ogiltigförklaring
 • Omreglering till lägre sysselsättningsgrad
 • Tidsbegränsade anställningar
 • Heltid som norm
 • Uthyrning av arbetstagare

Omställningsstudiestöd

 • Inledning
 • Kvalifikationer och åldersgränser
 • Utbildningar som omfattas och studiernas omfattning
 • Kriterier för stöd och ansöknings- och beslutsprocess
 • Omställningsstödets storlek
 • Skydd i trygghetssystem och krav på studieprestationer
 • Finansiering, volymer och ikraftträdande

Ny statlig omställningsorganisation

Fördjupande information om förslaget om en ny statlig omställningsorganisation samt om ersättning till arbetsgivare som själva finansierar grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg