Valberedare i klubb

Som valberedare i klubben tar du fram förslag på lämpliga kandidater till de val som ska göras på årsmötet.Uppdraget är ettårigt och minst en valberedare är obligatoriskt.

I ditt uppdrag som valberedare:

  • följer du verksamheten i klubben under året, för att veta vilken typ av kompetens och personlighet som behövs, för de olika uppdragen.

  • tar du reda på vilka uppdrag som finns inom klubben, vilka som ska tillsättas vid årsmötet och hur de som idag har uppdragen ser på eventuella omval.

  • arbetar du för att medlemmarna ska komma in med förslag på kandidater till de olika förtroendeposterna.

  • går du igenom de förslag som kommit in, kompletterar eventuellt med egna förslag och gör ett samlat förslag till årsmötet.

  • arbetar du så att förslaget utgår ifrån att styrelsen ska vara representativ i fråga om ålder, kön, mångfald och storlek på företagen.

Uppdraget är ettårigt

På årsmötet utses en ny valberedning . Uppdraget är ettårigt och minst en valberedare är obligatoriskt. Om det väljs mer än en valberedare ska en sammankallande utses.

Utbildning

Under kurser och aktiviteter kan du se när nästa kurs för valberedare finns nära dig. Du kan också kontakta ditt regionkontor och fråga när det är dags för nästa kurstillfälle. Följande kurser är lämpliga för dig som är valberedare.

  • Inspiration för lokala valberedare
  • Nycklar i framgångsrik kommunikation

Året som valberedare

Beroende på er klubbs storlek och struktur väljer ni ett arbetssätt som passar för att få fram ett förslag till en väl sammansatt och representativ styrelse på er arbetsplats. 

Olika faser i valberedningsarbetet kan vara: uppstartsfas, inventeringsfas, nomineringsfas, förslagsfas, årsmöte och en eventuell utvärderingsfas. Läs mer här.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?