Revisor i klubben

Som revisor granskar du klubbens räkenskaper samt det gångna årets verksamhet. Kom gemensamt överens om hur den kontinuerliga granskningen under året ska ske.

I ditt uppdrag som revisor:

  • granskar du klubbens räkenskaper för det gångna året.
  • granskar du klubbstyrelsen arbete under det gångna året.
  • lämnar du en revisionsberättelse till klubbens årsmöte .
  • föreslår du årsmötet att bevilja eller inte bevilja klubbstyrelsen ansvarsfrihet utifrån den bedömning du gjort om klubbstyrelsen handlat i enlighet med stadgarna och föreningsrätten samt medlemmarnas intresse.

Utbildning

Hör med Unionens regionkontor om de erbjuder någon kurs för revisorer.

Planera in möte med klubbstyrelsen

Se till du att efter årsmötet planerar in ett möte med klubbstyrelsen så att ni gemensamt kan komma överens om hur den kontinuerliga granskningen under året ska ske.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?