Ordförande i klubben

Som klubbordförande leder du klubbstyrelsens arbete och det fackliga arbetet på arbetsplatsen.

Som klubbordförande:

 • leder du klubbstyrelsens arbete.
 • leder du förhandlingsdelegationen vid lönerevisionen samt när andra frågor som kräver förhandling dyker upp.

Övriga uppdrag som ordförande kan delegera eller dela med annan styrelseledamot:

 • Kalla till klubbstyrelsemöte.
 • Kalla alla medlemmar till årsmöte (som ska hållas innan februari månads utgång).

 • Skicka in årsmötesprotokoll till regionkontoret.

 • Skapa förutsättningar för att alla medlemmar ska komma till tals.

 • Anmäla till arbetsgivaren vem som är klubbens mottagare av information och kallelse till förhandlingar enligt medbestämmandelagen , lagen om anställningsskydd med mera.

Utbildning

Under kurser och aktiviteter kan du se vilka kurser som finns nära dig. Följande kurser är lämpliga för dig som är ordförande.

 • Facklig grundkurs för förtroendevalda
 • Nycklar i framgångsrik kommunikation
 • Med rätt att vara olika
 • Aktivt lönearbete 

 • Omorganisation i praktiken – MBL/LAS 

 • Träningsläger för förhandlare

 • Unionens ledarskapsprogram

 • Arbetslivets juridik

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?