Ordförande i klubben

Som klubbordförande leder du det fackliga arbetet på arbetsplatsen.

Som klubbordförande:

 • leder du klubbstyrelsens arbete.
 • leder du förhandlingsdelegationen vid lönerevisionen samt när andra frågor som kräver förhandling dyker upp.

Övriga uppdrag som ordförande kan delegera eller dela med annan styrelseledamot:

 • Kalla till klubbstyrelsemöte.
 • Kalla alla medlemmar till årsmöte (som ska hållas innan februari månads utgång).

 • Skicka in årsmötesprotokoll till regionkontoret.

 • Skapa förutsättningar för att alla medlemmar ska komma till tals.

 • Anmäla till arbetsgivaren vem som är klubbens mottagare av information och kallelse till förhandlingar enligt medbestämmandelagen, lagen om anställningsskydd med mera.

Utbildning

Under kurser och aktiviteter kan du se vilka kurser som finns nära dig. Följande kurser är lämpliga för dig som är ordförande.

 • Facklig grundkurs för förtroendevalda
 • Nycklar i framgångsrik kommunikation
 • Med rätt att vara olika
 • Aktivt lönearbete 

 • Omorganisation i praktiken – MBL/LAS 

 • Träningsläger för förhandlare

 • Unionens ledarskapsprogram

 • Arbetslivets juridik

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej