Medlemsadministration

Här hittar du som är klubbadministratör länken till verktyget Medlemsadministration. Där kan du administrera klubbens medlemmar och klubbens uppdrag.

Bild arbetsbord

Beroende på vilket uppdrag du har registrerat i medlemsregistret anpassas behörigheten till olika funktioner. 

Du kan till exempel administrera klubbens medlemmar, rapportera in nya löner samt se om de är chefer. Överblicka och administrera klubbens styrelse, och se vilka uppdrag som innehas av vem och vilka uppdrag som behöver tillsättas.

Du kommer åt Medlemsadministrationen genom att logga in i det gröna menyfältet nedan. 

  • När du har loggat in på Mitt Unionen klickar du dig vidare via den gröna rutan Mitt uppdrag. (bilderna är skärmdumpar, ej klickbara)  

Mitt uppdrag

 

  • Där klickar du på Medlemsadministrationen  i den blå boxen.

Bild på blå box

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?