Kurser för dig med högre uppdrag

Du som har varit förtroendevald ett tag och är mer erfaren och vill fylla på med ytterligare kunskap erbjuder vi egna fördjupningskurser och tillsammans med TCO och PTK

TCO Fackliga akademi

TCO arrangerar kurser inom juridik, arbetsmiljö, samhällsekonomi och om hur arbetet inom EU fungerar. Några ger till och med universitetspoäng.

 • Arbetslivets juridik
  En högskolekurs om 15 hp som ges på kvartsfart i Stockholm.* Ger dig ökad kunskap och kompetens om induviduell och kollektiv arbetsrätt, om anställningsskydd och fackföreningen i ett rättspolitiskt perspektiv.
   
 • Arbetsmiljö i det nya arbetslivet
  En högskolekurs om 7,5 hp som ges på halvfart i Stockholm. * Ger spetskunskap inom senaste arbetsmiljöforskningen och ökad kunskap om bl.a. regelverk, stress och psykosociala aspekter samt gränslösa arbetslivet.
   
 • Europasamarbetets möjligheter
  Fokuserar på fackligt påverkansarbete i EU och ger ökad kunskap om EU och möjligheter och förutsättningar för samarbete. Kursen hålls via webb, seminarium och med studieresa till Bryssel. **
 • Samhällsekonomi och fackliga utmaningar
  En högskolekurs om 7,5 hp som ges på kvartsfart i Stockholm. ** Ökar dina kunskaper om nationalekonomi, fackens viktiga roll i ekonomisk utveckling och ger insikt i samhällsekonomi lokalt och globalt ur olika aspekter så som jämställdhet. 

Unionen har ett begränsat antal platser och uttagning av platser sker utifrån behovsprövning. Läs mer på TCO:s hemsida Du anmäler ditt intresse här på unionen.se under kurser och aktiviteter.

Väx med ditt uppdrag!
Kompetensutveckling för dig med högre förtroendeuppdrag

Unionens fördjupningskurser

Många av kurserna arrangeras regionalt nära dig, medan andra ges via webben eller under flera dagar med internat.

 • Unionens ledarskapsprogram  
  Anordnas tillsammans med Mercuri International. Hålls via webb och internat. *** Få högre kompetens i att leda och engagera medlemmar och förtroendevalda, att hantera grupper och utmanande situationer som förtroendevald .
  Vid frågor kontakta postmottagare.fortroendevald2@unionen.se

 • Valberedare i regionen
  Hålls i Stockholm. ** Fördjupa dig i ditt uppdrag och få fler verktyg och kunskap hur du kan jobba i ditt uppdrag. OBS. genomförs udda år.
  Vid frågor kontakta ledningssekretariatet@unionen.se
   
 • Inspirationsdag för regionala valberedare
  Hålls i Stockholm. ** En dag och ett forum för erfarenhetsutbyte, inspiration och diskussion om ditt valberedningsuppdrag. OBS. genomförs jämna år.
  Vid frågor kontakta ledningssekretariatet@unionen.se
   
 • Webbkurs för valberedare i regionen 
  En webbkurs. Finns alltid utlagd och tillgänglig, Till webbkursen.
  Vid frågor kontakta ledningssekretariatet@unionen.se 
 • Revisor i regionen eller förbundsrevisor 
  Hålls i Stockholm. ** Arbeta med din roll som revisor, träffa Unionens auktoriserade revisor och öka din kunskap om ditt uppdrag som revisor.
  Vid frågor kontakta ledningssekretariatet@unionen.se
   
 • Branschdelegationsledamot
  Genomförs inför varje avtalsrörelse .
  Vid frågor kontakta postmottagare-avtal-och-politik@unionen.se ***
 • Att tolka en årsredovisning
  Efter överenskommelse. *** Greppa grunderna i hur finansiell information är uppbyggd. 
  Vid frågor kontakta postmottagare-avtal-och-politik@unionen.se

*Kursen är f-märkt men arbetsgivaren är inte skyldig att låta dig gå på betald arbetstid. Unionen ersätter eventuell förlorad arbetsförtjänst.

** Kursen är inte f-märkt. Unionen ersätter förlorad arbetsförtjänst.

***Kursen är f-märkt. Unionen ersätter eventuellt förlorad arbetsförtjänst.

PTKs kurser

PTK och Unionen arrangerar kurser som är anpassade till ditt uppdrag. Du kan bland annat söka till kurser för bolagsstyrelseledamot eller klubbordförande. Läs mer och anmäl dig på PTKs hemsida 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?