Branschråd

Alla Unionens medlemmar är kopplade till den bransch som man jobbar inom. Syftet med denna branschinriktning är att ge våra medlemmar ett ökat värde och en större nytta av medlemskapet.

Som ledamot i ett branschråd har har du en spännande uppgift. Genom att bevaka vad som händer inom branschen håller du dig uppdaterad och är medveten om trender. Branschrådets uppgift är bland annat att förbereda nästkommande branschkonferens, vara en remissinstans för frågor inom dess område och kan dessutom ingå som representanter i branschutredningar och branschspecifika organ.

Arbetet med att ta fram branschråd är under utveckling inom Unionen. Redan i dag är är medlemmarna indelade i branscher som Farmaci & Hälsa, Industri & Teknik, Media & Kommunikation, IT & Telekom och Konsult & Finans – en indelning som ligger till grund för befintliga och kommande branschråd.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?