Din roll som arbetsplatsombud

Fotograf Alex Giacomini

Att vara arbetsplatsombud är ett viktigt uppdrag. Det innebär att dina kollegor kan vända sig till dig i frågor som de upplever som viktiga på arbetsplatsen. Det kan röra lön, arbetstid eller andra allmänna villkor. Det kan handla om sånt som föräldraledighet, likabehandling, lägre ljudnivå i kontorslandskapet eller jämställdhet, likabehandling och arbetsmiljö.

Uppdraget innebär också att du kan samverka med arbetsgivaren kring verksamhet och personalfrågor. Arbetsgivaren ska fortlöpande informera dig om hur verksamheten utvecklas ekonomiskt, produktionsmässigt och om riktlinjerna för personalfrågor, exempelvis inför omorganisationer.

Det finns tre olika typer av uppdrag:

Arbetsplatsombud med informationsmandat – väljs på ett eller två år i taget

  • Ger information från arbetsgivaren till medlemmarna.
  • Ger information från Unionen till medlemmarna.
  • Värvar nya medlemmar.

Arbetsplatsombud med begränsat förhandlingsmandat – väljs på ett år i taget

Samma som för arbetsplatsombud med informationsmandat (se ovan), med tilläggen:

  • Mandatet bestäms tillsammans med medlemmarna på ett medlemsmöte och kan gälla ett enstaka område som lön.
  • Arbetsplatsombudet deltar i eller tar initiativ till förhandlingar med arbetsgivaren i den fråga som ingår i förhandlingsmandatet.

Arbetsplatsombud med fullt förhandlingsmandat – väljs på ett år i taget

Samma som för arbetsplatsombud med informationsmandat (se ovan), med tilläggen:

  • Möjlighet att förhandla inom alla områden på arbetsplatsen.
  • Arbetsplatsombudet medverkar i eller tar initiativ till förhandlingar med arbetsgivaren rörande frågor som ni vill driva på arbetsplatsen.

Utbildningar för dig som arbetsplatsombud

Som arbetsplatsombud bör du gå utbildningar som är kopplade till ditt uppdrag. Hör av dig till Unionens regionkontor för att undersöka vilka kurser de erbjuder som är kopplade till ditt uppdrag.

Samarbeta med arbetsmiljöombudet

Tillsammans med arbetsgivaren och arbetsmiljöombudet kan du arbeta för att öka medvetenheten kring arbetsmiljöfrågor. Dialog och samverkan ger en bra grund för arbetsmiljöarbetet. Du kan också bidra till att skapa en arbetsplats där alla har en möjlighet att tillhöra gemenskapen och påverka hur dina kollegor blir bemötta på arbetsplatsen.

Stöd i arbetet

Under rubrikerna Relaterat och Dokument på den här sidan hittar du broschyrer, mallar och annat som ger dig stöd i uppdraget som arbetsplatsombud.

Läs om hur ni väljer arbetsplatsombud.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej