Avtalsrörelsen 2017 – verktygslåda

Här hämtar du material för att sprida kunskap och engagemang för Unionens avtalskrav i avtalsrörelsen 2017. Lön, arbetstid, flexpension och ett jämställt arbetsliv är fokusområden som ligger till grund för våra avtalskrav.

Materialen i verktygslådan fyller lite olika syften beroende på vilken aktivitet du gör, vem du pratar med och i vilket sammanhang. Använd materialen som stöd i dina samtal med medlemmar, arbetsgivare och andra förtroendevalda när du pratar om varför Unionen driver vissa specifika avtalsfrågor. Sidan uppdateras löpande med nya material.

Videoklipp om flexpension och flexpaketet i tjänstesektorn

På Unionens kanal på YouTube - Unionen TV - finns nu flera nya videoklipp om överenskommelsen om flexpension i tjänstesektorn mellan Unionen, Sveriges ingenjörer och Almega. Det finns:

Flyer om flexpension i tjänstesektorn

I webbshopen finns en flyer som kortfattat bekriver innehållet i överenskommelsen om flexpension i tjänstesektorn mellan Unionen, Sveriges ingenjörer och Almega.

Avtalskraven i industrin 2017

Ett informationsblad i A4-format med exempel på Unionens och arbetsgivarnas krav i industrin i avtalsrörelsen 2017. Du kan enkelt skriva ut pdf-en eller bifoga den i e-post. 

Presentationsmaterial om avtalskraven 2017

Power-point om huvudinriktning för avtalskrav
Vad fokuserar Unionen på i avtalsrörelsen 2017? En power-point om huvudinriktningen för våra krav i avtalsrörelsen 2017; lön, arbetstid, flexpension och ett jämställt arbetsliv.

Flyer om att avtalsröreslen 2017 är igång!

Flyer i tryckoriginal om att avtalsrörelsen är igång och huvudinriktningen för våra krav i punktform.

Informationsblad till arbetsgivare om flexpension

Informationsblad till arbetsgivare i A4 
Använd underlaget i samtalen med din arbetsgivare. Du kan enkelt skriva ut pdf-en eller bifoga den i mejl

En specialutgåva av Kollega om flexpension

Unionens medlemstidning Kollega – En tidning om flexpension
Kollega reder ut vad flexpension är och varför det är en sådan viktig fråga för förbundet att driva.

Flyers om flexpension

Flexpension. Ger mer pengar och tid när du vill börja sluta jobba (allmän).
Flexpension. Ger mer pengar och tid när du vill börja sluta jobba (för dig inom handel och besöksnäring).
Flexpension. More money and time as you start easing into retirement. (ENG)
Dela ut flyers till intresserade medlemmar och andra förtroendevalda som vill förstå vad flexpension är och vilka två delar förmånen består av. Beställ flyers eller ladda ner dem som pdf genom länkarna ovan.

Foldern frågor-och-svar om flexpension

Foldern frågor-och-svar om flexpension
Ge foldern till medlemmar som vill veta mer om vad flexpension är och hur lösningen fungerar. Du beställer trycksaken genom länken ovan.

Argument om flexpension

Material framtaget tillsammans med Sveriges Ingenjörer.

 


Material från avtalsrörelsen 2016

 

Kommunikationsmaterial vid varsel

Affisch (ifyllningsbar pdf): Kallelse till infomöte + stödmejltext samt powerpoint om vad som gäller vid varsel

Materialen finns i dubbla upplagor där avsändaren är Unionen eller Unionen gemensamt med Sveriges Ingenjörer. De gemensamma materialen finns även i engelsk version. Använd affischerna och stödmejltexterna för att kalla alla anställda på arbetsplatsen till informationsmöte i det fall att Unionen och Sveriges Ingenjörer varslar om strejk och din arbetsplats omfattas. På affischerna finns fritextfält där du fyller i arbetsplatsens namn, kontaktuppgifter samt datum och plats för mötet. De båda powerpointen förklarar stegen från varsel till strejk och vad som gäller före, under och efter konflikten och innehåller praktisk information om kontaktvägar och konfliktersättning. Det finns även utrymme att fylla på med aktuell fakta om vilka datum som gäller, konfliktens omfattning och förhandlingsläget just nu. Längst ner på denna sida hittar du varselvärvningsflyern x 2 på en liggande A4 för utskrift.

Kommunikationsmaterial vid strejk

Affisch (ifyllningsbar pdf) och strejkflyers

Unionen och Sveriges Ingenjörer har varslat om strejk i tjänstesektorn. Använd materialen i det fall att strejk bryter ut och din arbetsplats omfattas.

Brev från klubbordföranden till medlemmarna på arbetsplatsen – om kravväxlingen och vad som står på spel

Mejltext och pratbubblebild - läget i avtalsrörelsen 2016 efter kravväxlingen
Stödtext till ordföranden för att mejla medlemmar på arbetsplatserna om läget i avtalsrörelsen 2016 – att Unionen och Almega står långt ifrån varandra i kraven och vilka verkningar det kan få. Brevet inkluderar en pratbubblebild på Unionens och Almegas avtalskrav och ger konkreta tips på vad medlemmar kan göra.

Presentationsmaterial om avtalskraven 2016

Powerpoint om avtalskraven 2016
Vad vill Unionen och vad vill Almega? Presentationen tydliggör att vi står långt ifrån varandra i kraven. Använd den när du berättar för medlemmarna om läget i avtalsrörelsen 2016 och vad som händer när man inte kommer överens genom förhandling i en avtalsrörelse. Finns även med engelsk översättning.

Flyer om avtalskraven 2016

Just nu förhandlar vi om dina villkor! Avtal 2016 - vad vill Unionen?
2016 agreement -What does Unionen want?
Den röda tråden i Almegas krav är kraftigt försämrade förmåner för dig som arbetstagare Unionen står stadigt fast vid att kollektivavtal med satta ramar är lönsamma och gynnar både anställda och företag! Flyern jämför Unionens viktigaste krav i avtalsrörelsen 2016 med Almegas. Den beskriver kort hur den svenska modellen fungerar, vad ett kollektivavtal innehåller och värdet det ger dig som anställd. Beställ flyers eller ladda ner dem som pdf genom länkarna ovan.

Flyers om strejk

Vadå strejk?
What is meant by a strike?
Vadå strejk? - UNIONEN GEMENSAMT MED SVERIGES INGENJÖRER
Flyern förklarar när och varför ett fackförbund kan behöva konflikta. Den sammanfattar strejkreglerna och beskriver steg-för-steg vad som gäller för medlemmar vid strejk. Beställ flyers i svensk och engelsk version genom länkarna ovan eller ladda hem dem som pdf. På A4-bladet (utskriftsvänlig version) är Unionen och Sveriges Ingenjörer gemensamma avsändare.

Konflikthandbok 2016. Handledning, råd och stöd

Konflikthandbok 2016. Handledning, råd och stöd.
Beställ handboken eller ladda ner den som pdf genom länken ovan.

Handbok om flexpension

Detta är flexpension. En handbok.
Lär dig allt om flexpension för att vara trygg i samtalen med medlemmar, arbetsgivare och andra förtroendevalda. Beställ handboken eller ladda ner den som pdf genom länken ovan.

Vykort med budskapet JA till flexpension!

Vykort – JA till flexpension!
Kan du ordna en till underskrift för flexpension? Kan dina kollegor det? På baksidan av vykorten finns plats att med egna ord formulera varför du har skrivit på vår namninsamling för flexpension. Genom att dela ut vykorten på din arbetsplats kan du få kollegor som redan skrivit på att göra något litet till. Du beställer vykorten genom länken ovan.

Badges (knappar) med budskapet JA till flexpension!

Badges (knappar) – JA till flexpension!
Säg det med en knapp. Ju fler vi är som visar vår ståndpunkt desto högre tryck får vi i frågan. Du beställer knapparna genom länken ovan.

Informationsfilmer om flexpension och avtalsrörelsen 2016

Informationsfilm om flexpension på UnionenTV på YouTube – lång
Informationsfilm om flexpension på UnionenTV på YouTube – kort
Visa filmen på medlemsmöten eller mejla ut den till medlemmar som är svåra att nå på sina arbetsplatser, exempelvis konsulter. Filmen finns i både lång och kort version, 1.40 min eller 0.55 min.

"Om flexpension och avtalsrörelsen 2016" med Gunilla Krieg, Unionen
Gunilla Krieg, central ombudsman på Unionen berättar om Unionen i avtalsrörelsen 2016 och varför flexpension är en prioriterad fråga.

"Om villkoren i kollektivavtalen med Gunilla Krieg, Unionen"
Gunilla Krieg, central ombudsman på Unionen berättar om de viktiga villkoren i kollektivavtalen och vad Unionen vill i avtalsrörelsen 2016.

"Om sifferlösa avtal med Gunilla Krieg, Unionen"
Gunilla Krieg, central ombudsman på Unionen förklarar innebörden av sifferlösa kollektivavtal som blir allt vanligare på svensk arbetsmarknad.

Presentationsmaterial om flexpension

Power Points om flexpension
Använd presentationerna på medlemsmöten eller plocka ut enstaka bilder för visning på särskilda event, till exempel frukostmöten, biosittningar eller nätverksträffar. Den korta presentationen innehåller information om flexpension och finns också i engelsk version. Presentationen är beräknad att ta cirka 5-10 minuter. Den längre presentationen innehåller information om Unionen, den svenska modellen, avtalsrörelsen 2016 och flexpension. I den kan du välja olika startpunkter beroende på tid och målgrupp. I sin helhet tar den cirka 60 minuter.

Inbjudan till medlemsmöte om flexpension

Ifyllningsbar inbjudan till medlemsmöte om flexpension
I inbjudan fyller du själv i uppgifter om datum, tid, plats, kontaktpersoner och klubbnamn. I den rosa splashen fyller du i det du särskilt vill lyfta för att locka besökare till medlemsmötet, exempelvis att klubben bjuder på kaffe och macka eller att ni under mötet också diskuterar en aktuell fråga eller förändring på företaget som berör medlemmarna, exempelvis restid, indragen tjänstebil eller löneprocessen.

Affisch om flexpension

Flexpension. Ger mer pengar och tid när du vill börja sluta jobba.
Affischera på din arbetsplats för att väcka intresse för frågan om flexpension och få medlemmarna att gå in på www.flexpension.se. Beställ affischen eller ladda ner den som pdf genom länken under rubrikraden.

 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej