Klubbens årsmöte

Dags för klubbstyrelsen att hålla årsmöte

Enkätverktyg

Skapa intresse och engagemang inför mötet

Fråga medlemmarna vad de vill påverka och förbättra på arbetsplatsen. Använd gärna enkätverktyget för att plocka upp signaler från medlemmar.

Det är på årsmötet som medlemmarna bland annat har möjlighet att besluta om vilka frågor ni i klubben ska arbeta med framöver.

På årsmötet:

  • går ni igenom klubbens verksamhet under det senaste året.
  • bestämmer ni vilka frågor klubbstyrelsen ska arbeta med framöver.
  • väljer ni vilka som ska sitta i den nya klubbstyrelsen.
  • beslutar ni om en eventuell klubbavgift för medlemmarna och hur stor den i så fall ska vara.
  • beslutar ni om ni vill driva någon fråga vidare i förbundet, genom att skicka in en motion till regionrådet eller kongressen. 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej