Ett arbetsmiljöombud berättar

Mikael Andrén är huvudskyddsombud på Bosch Thermoteknik som tillverkar värmepumpar. Han har lång erfarenhet som förtroendevald och drivs av viljan att bidra till en arbetsplats där båda han själv och kollegorna trivs.

Ett arbetsmiljöombud berättar

Varför blev du arbetsmiljöombud?

– Vill du ha ett ärligt svar? Det var nog faktiskt så att ingen annan riktigt ville. Men i grunden handlade det ändå om något jag själv brinner för. Jag vill ju ha en bra arbetsplats där både jag och mina kollegor trivs. Det handlar om att lyfta blicken lite och se att man kan vara en viktig del av en större helhet. Det är inte alltid det känns så, men man är faktiskt det.

Jag vill ju ha en bra arbetsplats där både jag och mina kollegor trivs.

Vilka är det viktigaste frågorna på din arbetsplats?

– Jag tror att vi delar samma situation och problem som många andra arbetsplatser. Det handlar om stress i olika former. Man har slimmat organisationen och är försiktiga med att anställa, vilket innebär att det blir mer att göra för de som är kvar. Men jag måste också säga att ledningen är medveten och det känns som att vi är på väg mot rätt håll.

Vad upplever du som mest positivt med ditt fackliga engagemang?

– Det är såklart känslan av att bidra till en mer positiv arbetsplats. Vi har en fabrik som tillverkar värmepumpar och arbetsmiljöfrågorna kan upplevas som mer handfasta för de arbetsmiljöombud som jobbar med säkerheten ute på golvet. På tjänstemannasidan jobbar folk inom områden som service, support, utveckling och försäljning. Man skämtar ju ibland om att arbetsmiljöfrågorna för oss mest handlar om ljud och ljus eller ”paper cuts”. Men bara för att frågorna vi jobbar med är svårare att mäta, betyder inte på något sätt att de är oviktiga. Allt fler förstår vikten av en bra psykosocial arbetsmiljö, både för medarbetarna och för företaget som helhet.

Vad upplever du som svårt?

– För egen del upplever jag att den stora utmaningen är att hitta tid för uppdraget. Alla arbetsmiljö ombud träffas återkommande var tredje vecka. Vi har också regelbundna möten med HR-avdelningen, där vi till exempel nu samarbetar för att fastställa en arbetsmiljöpolicy och en drogpolicy. Men det är högkonjunktur och nu börjar högsäsongen för företaget. Jag har dock fördelen att jag har stor flexibilitet i mitt arbete.     

Har du något tips till den som funderar på att ta ett fackligt uppdrag?

– Börja någonstans! Kanske att man kan gå in som suppleant om man är nyfiken. Fundera på vad det är för frågor som du tycker är viktiga för att din arbetsplats ska fungera bra och våga driva det. Räkna med att du kommer att möta motgångar, men om man har ett eget driv går det att ta sig förbi den tröskeln.

Har du nytta av ditt uppdrag även privat?

– Framförallt tycker jag att man får ett bredare nätverk. Det ger större möjligheter att utbyta erfarenheter och kunskap med andra och öppnar upp nya möjligheter om man vill vidare i arbetslivet.

Hur ser arbetsgivare på det fackliga arbetet?

– Jag tycker att vi har en bra ledning som har en positiv syn på fackligt arbete. Men det handlar väldigt mycket om vilken attityd som finns hos enskilda personer. Nu finns stor lyhördhet, men jag har varit fackligt aktiv under lång tid och det är inte alltid som den attityden har funnits.    

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?