Valkampanj om att framtidssäkra Sveriges kompetens

Under valrörelsen driver Unionen hjärtefrågan om kompetensutveckling och vikten av vidareutbildning av yrkesverksamma för att Sverige ska hänga med i den snabba utvecklingen med digitalisering, automatisering och globalisering.

Kampanjbild Framtidsäkra Sverige Kompetensutveckling är en hjärtefråga för Unionen och inför valet vill vi uppmärksamma partierna på att yrkesverksammas behov av vidareutbildning är en ödesfråga om Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt. Digitalisering, automatisering och globalisering förändrar arbetsmarknaden i grunden. Livslångt lärande blir en nödvändighet för att hänga med.

Med kampanjkonceptet Framtidssäkra Sverige visar vi hur snabbt kunskap och teknik blir inaktuellt och föråldrat. Alla webbannonser uppmanar mottagaren att påverka politikerna och marknadsför ”poke”-siten, som är en webbplats där vi vill att riksdagskandidaterna ska ta ställning för våra frågor om kompetensutveckling /strategisk kompetensförsörjning samtidigt som medlemmar och förtroendevalda kan engagera sig genom att skicka mejl till riksdagskandidaterna.

Vi samlar kampanjen kring en färsk Novusrapport som bland annat visar att närmare hälften (43 procent) av landets privata tjänstemän behöver vidareutbildning som de inte räknar med att de kan få via sin arbetsgivare. 81 procent av dem behöver utbildningen för att fortsatt vara attraktiva på arbetsmarknaden. Häften av dem kommer behöva utbilda sig inom tre år.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg