Löneratorn marknadsförs i kampanj om att förbereda sig inför lönesamtalet

Våren är lönerevisionstider på många arbetsplatser och därför kör Unionen kampanj i mars-april med fokus på våra marknadslöner på www.loneratorn.se om att det lönar sig att förbereda sig inför lönesamtalet.

Unionens Lönerator

Tjänar du vad du förtjänar? Det är frågan i centrum i Unionens lönekampanj som pågår under mars och april 2018 och lyfter fram både vår marknadslönestatistik och möjligheten för medlemmar att få personlig lönecoachning inför lönesamtalet.

Navet för kampanjen är Unionens Lönerator på www.loneratorn.se där både medlemmar och ickemedlemmar kan jämföra sin lön med Unionens marknadslönestatistik för en lång rad yrken och få en inblick i vilka kriterar som påverkar lönen.

Film och banners

Löneratorn marknadsförs på olika sätt från mars och framåt. Det blir reklamfilm (se ovan) där en superhjälte förbereder sig på ett mindre lyckat sätt, hos en spådam, som visas på TV4, Kanal5 med flera kanaler vecka 10-11 och även på webb-tv i omgångar vecka 11–17.

Löneratorn marknadsförs även på banners under samma period.

Ny Novus: 1 av 4 förbereder sig inte alls

Parallellt med reklamen för Löneratorn fokuserar Unionen extra mycket kring lön även i innehållet i sociala medier under perioden. Det blir artiklar om att förbereda sig inför lönesamtalet, skrivna i olika versioner för locka olika målgrupper till läsning, utifrån en färsk Novus-undersökning som visar 1 av 4 tjänstemän inte förbereder sig alls inför lönsamtalet medan hälften lägger max en halvtimme i förberedelse.

Läs exempel på kommande content: https://www.unionen.se/epost/loneguiden/1-av-4-helt-oforberedda-infor-lonesamtalet-var-inte-en-av-dem

Avtalsinfo och löneguiden till medlemmar

Veckorna 8–10 och 13 sker avtalsinfoutskick till totalt ca 250 0000 medlemmar inom Teknikarbetsgivarna, handel, IT-Telekom, revision med flera branscher som har revisionsdatum nu på våren.

Medlemmar utan kollektivavtal samt medlemmar med revision i juni och senare får temautskicket "Löneguiden" istället.

Till ett mindre urval av medlemmar marknadsförs möjligheten att ringa Unionen för att få lönerådgivning . Till övriga lyfter vi våra digitala lönetjänster, marknadslöner och rådsidorna på unionen.se.

Löneratorflyer för arbetsplatser

I webbshoppen för trycksaker finns en flyer som marknadsför Löneratorn, som kan passa att använda om man vill hjälpa till att synliggöra kampanjen ute på arbetsplasten. Ett annat bra material är "Råd och tips när du ska ha lönesamtal" som också finns i webbshoppen.

Beställ Löneratorflyer i webbshoppen

 

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?