Förtroendevadå?

Vill du ha högre lön eller lägre ljudnivå i kontorslandskapet? Mindre övertid eller mer vegetariskt i matsalen? Som medlem i Unionen kan du och dina kollegor påverka i viktiga frågor på jobbet – genom att bli förtroendevalda.

Förutom att ni får inflytande på arbetsplatsen får ni också möjlighet att utveckla olika sidor hos er själva. Dessutom är det meriterande – de allra flesta arbetsgivare anser att fackligt förtroendevalda bidrar till att utveckla arbetsplatsen. Det ger också en bra känsla i magen att kunna påverka så att saker förbättras och att få uppskattning av kollegor som har fått hjälp.

Tre sätt att förbättra arbetsplatsen

Bli arbetsplatsombud – för inflytande

Hela arbetsplatsen tjänar på att ni får större insyn och chans att påverka exempelvis i lönefrågor. Dessutom får chefen någon att bolla idéer och personalfrågor med, och dina kollegor får någon att vända sig till med frågor om hur ni har det på jobbet.
Som arbetsplatsombud får du rätt till information om exempelvis organisationsförändringar, utveckla din kompetens inom arbetsrätt och organisationsfrågor, och möjlighet till inflytande i viktiga frågor på arbetsplatsen.

Läs mer under fliken Förtroendevald/Arbetsplatsombud.

Bli arbetsmiljöombud – för bättre arbetsmiljö

Hela arbetsplatsen tjänar på att någon är med och påverkar den fysiska och psykosociala miljön. Dessutom får din chef någon att bolla arbetsmiljöfrågor med och dina kollegor får någon att vända sig till.
Som arbetsmiljöombud har du inflytande och rätt att påverka i frågor som rör arbetsmiljön, samt rätt att delta i skyddsronder och riskbedömningar. Dessutom utvecklar du din kompetens inom arbetsmiljö, stress och krishantering.

Läs mer under fliken Förtroendevald/Arbetsmiljöombud.

Starta klubb – för påverkan

Hela arbetsplatsen tjänar på att ni får inflytande och laglig rätt att påverka, att ni har rätt till information från arbetsgivaren och att ni får smidigare beslutsprocesser vid förändringar. Alla medlemmar får dessutom möjlighet att driva sin viktigaste fråga.
Som ledamot i klubben får du kompetens inom arbetsrätt och möjlighet till ledar- och styrelseerfarenhet, samt full insyn i organisationsförändringar och förhandlingar.

Läs mer under fliken Förtroendevald/Klubb.

Kan jag bli förtroendevald eller kan vi bilda klubb?

För att bli förtroendevald behöver du ha ett arbete, vara medlem i Unionen och bli vald av dina kollegor som också är medlemmar. Om någon inte är medlem går det att fixa på sidan Medlemskapet.

För att bilda klubb behöver ni vara minst fem medlemmar i Unionen på arbetsplatsen och bli valda av medlemmarna. Arbetsplatsombud och arbetsmiljöombud kan man bli vald till oberoende av antal medlemmar.

Om ni saknar kollektivavtal på arbetsplatsen går det bra att engagera sig ändå. Kontakta oss så berättar vi om de speciella regler som gäller.

Hur kommer jag/vi i gång?

Samla alla medlemmar till ett möte. Det kan exempelvis vara i samband med en fikapaus på jobbet. Någon på Unionen är gärna med som stöd. Diskutera vem eller vilka av medlemmarna som ska ta på sig ett förtroendeuppdrag och hur länge. Meddela sedan Unionen vad ni har bestämt och vem eller vilka som tar på sig ett uppdrag. Det är också viktigt att meddela arbetsgivaren..

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig/er att komma i gång och berättar mer om de olika uppdragen - exempelvis hur länge man kan väljas.

Vad händer sen?

För att du ska komma in snabbt och smidigt i ditt uppdrag får du information av oss om hur du kan lägga upp ditt arbete. Du kan också kontakta ditt regionkontor för att få hjälp. Dessutom finns det flera olika kurser som du kan gå för att känna dig trygg och få kraft i uppdraget.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej