Blanketter och dokument

Sök bland rapporter, blanketter, broschyer och liknande.
Använd gärna sökinställningarna för att lättare hitta exempelvis våra rapporter.

Relaterade tjänster:
Beställ trycksaker (broschyrer, rapporter och liknande)

Beställ profilprodukter (muggar, pennor och liknande med Unionens logotyp)
Klicka på "Sortiment" och välj sedan "Mina produkter" i rullgardinsmenyn. Då ser du alla profilprodukter som finns lagerlagda för Unionen.

Visar 1 - 30 av 100 träffar
RAPPORT: Arbetsmiljöbarometern är en återkommande undersökning där Unionens arbetsmiljöombud får frågor om hur de bedömer både arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats. Med...
RAPPORT: I rapporten ”Jobbet alltid närvarande” presenteras resultaten av en undersökning om Unionens medlemmars tillgänglighet efter arbetstid och distansarbete.
RAPPORT: Många tjänstemän upplever idag det som Unionen kallar för det gränslösa arbetslivet. Här finns en rapport med Unionens riktlinjer om gränslöst arbetsliv.
RAPPORT: Policy och handlingsplan gör skillnad för mångfald. Mångfaldsklimatet på de privatanställda tjänstemännens arbetsplatser är överlag öppet. Det visar en ny undersökning från Unionen....
RAPPORT: Unionens vobba-rapport 2018 visar att fyra av tio privatanställda tjänstemän vobbar istället för att vabba.
RAPPORT: Unionens mångfaldsundersökning 2017 visar att mångfaldsklimatet på arbetsplatserna där de privatanställda tjänstemännen jobbar överlag upplevs som öppet och inkluderande.
RAPPORT: I rapporten Föräldravänligt arbetsliv 2017 undersöker Unionen vilka faktorer tjänstemän i privat sektor upplever är viktigast för att kombinera barn och jobb. Rapporten visar att...
RAPPORT: Den självklara respekten för människors lika värde och rättigheter är en prioriterad fråga för Unionen och en naturlig utgångspunkt för förbundets arbete för ett jämställt och...
RAPPORT: I takt med det allt mer digitaliserade samhället växer behovet av personal inom IT-branschen. ...
RAPPORT: Dåligt fungerande IT leder till stress och frustration hos användarna och orsakar betydande kostnader för arbetsgivarna.
RAPPORT: Arbetslivet präglas i många branscher och yrkesroller av snabb utveckling och snabba förändringar. Kompetens som är högaktuell i en viss typ av verksamhet kan bli inaktuell imorgon....
RAPPORT: Regeringen och LO, Unionen och Svenskt Näringsliv är överens om att s.k. etableringsjobb bör införas. Syftet med etableringsjobben ska vara att etablera nyanlända och långtidsarbetslösa...
RAPPORT: En rapport om förutsättningar för Smålands näringsliv med avseende på kompetensförsörjning, infrastruktur, digitalisering, bostäder och energi. I rapporten redovisas även de utmaningar...
RAPPORT: Årets arbetsmiljöbarometer från Unionen, den 11:e i ordningen visar att den psykosociala arbetsmiljön bedöms vara sämre än den fysiska arbetsmiljön. Samma sak gäller arbetsgivarens...
RAPPORT: I den här rapporten beskrivs förekomsten av deltidsarbete bland privata tjänstemän, och hur detta har utvecklats över tid. Ett särskilt fokus i rapporten ges åt deltidsarbete och...
RAPPORT: Undersökningar från Novus på uppdrag av Unionen om privatanställda tjänstemännens syn på jämställdhet och utvecklingsmöjligheter på deras arbetsplatser. Undersökningarna genomfördes 2017...
RAPPORT: Än idag finns det ogrundade skillnader i lön mellan kvinnor och män. Ett effektivt verktyg för att minska skillnaderna är att företagen gör en lönekartläggning och analys av lönerna....
RAPPORT: Uppföljaren till Norrlandsrapporten fokuserar på människorna bakom statistikens siffror. Här tittar vi närmare på heta områden i länet där drömmar blir verklighet.
RAPPORT: År 2016 slösades 133,5 miljoner tjänstemannatimmar bort på IT-strul i den privata sektorn. Det kostade arbetsgivarna 44,1 miljarder kronor. Det visar Unionens IT-rapport, som kommit ut...
RAPPORT: Unionens rapport "Hur sjuka är tjänstemännen?" visar att allt fler tjänstemän hamnar i långa sjukskrivningar, särskilt kvinnor mitt i livet. Statistiken är helt ny och bygger på faktiska...
RAPPORT: Samtidigt som stress på jobbet gör oss allt sjukare arbetar nästan var femte anställd övertid, i snitt mer än 6 timmar per vecka. Det visar siffror från SCB som Unionen har sammanställt.
RAPPORT: Unionen har genomfört en undersökning för att se hur företagen där Unionen har klubbar har utvecklats det senaste kvartalet. Resultaten visar att konjunkturläget har förbättrats vilket...
RAPPORT: Unionens rapport baseras på två mätningar. En SKOP-undersökning om trygghetsfrågor för egenföretagare och en SCB-mätning på andelen kvinnliga företagare bland Sveriges egenföretagare....
RAPPORT: Stockholmsrapporten syftar till att beskriva hur pendlingen och transporterna i ...
RAPPORT: Unionen genomförde i mars 2017 en undersökning i sin Snabbpanel ...
RAPPORT: Unionen ser kompetensutveckling som en självklar och viktig del av arbetslivet. Denna rapport bygger på en undersökning bland privatanställda tjänstemän om hur deras kompetensutveckling...
RAPPORT: Unionens konjunkturprognos oktober 2017, visar att den svenska ekonomiska tillväxten fortsätter att vara stark i år, driven av bostadsbyggande och ökande export, men beräknas mattas av...

Sidor

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej