Blanketter och dokument

Sök bland rapporter, blanketter, broschyer och liknande.
Använd gärna sökinställningarna för att lättare hitta exempelvis våra rapporter.

Relaterade tjänster:
Beställ trycksaker (broschyrer, rapporter och liknande)

Beställ profilprodukter (muggar, pennor och liknande med Unionens logotyp)
Klicka på "Sortiment" och välj sedan "Mina produkter" i rullgardinsmenyn. Då ser du alla profilprodukter som finns lagerlagda för Unionen.

Visar 1 - 30 av 94 träffar
RAPPORT: Majoriteten av pressfolket lägger mellan 30-70 procent av sin arbetstid på att skriva olika dokument enligt en färsk undersökning från Novus. Många av dem är sannolikt i Almedalen denna...
RAPPORT: Unionen genomförde i juni 2017 en undersökning i sin Snabbpanel i syfte att kartlägga utvecklingen i företagen under de senaste fem åren och planerna för de närmaste fem åren gällande...
RAPPORT: Unionen genomförde i mars 2017 en undersökning i sin Snabbpanel ...
RAPPORT: Den självklara respekten för människors lika värde och rättigheter är en prioriterad fråga för Unionen och en naturlig utgångspunkt för förbundets arbete för ett jämställt och...
RAPPORT: Mellan åren 2011 och 2015 ökade antalet egenföretagare i Sverige med drygt ...
RAPPORT: Stockholmsrapporten syftar till att beskriva hur pendlingen och transporterna i ...
RAPPORT: En rapport om tillväxten och dess förutsättningar i Norrland.
RAPPORT: Unionens rapport baseras på två mätningar. En SKOP-undersökning om trygghetsfrågor för egenföretagare och en SCB-mätning på andelen kvinnliga företagare bland Sveriges egenföretagare....
RAPPORT: Unionens klubbar ser ljust på utvecklingen i näringslivet i vår och sommar, men kompetensbrist hämmar tillväxten de kommande åren. En bättre kompetensmatchning skulle kunna få ekonomin...
RAPPORT: Unionen har genomfört en undersökning för att se hur företagen där Unionen har klubbar har utvecklats det senaste kvartalet. Resultaten visar att konjunkturläget har förbättrats vilket...
RAPPORT: Arbetsmiljöbarometern är en återkommande undersökning där Unionens arbetsmiljöombud får frågor om hur de bedömer både arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats. Med...
RAPPORT: I rapporten Föräldravänligt arbetsliv 2017 undersöker Unionen vilka faktorer tjänstemän i privat sektor upplever är viktigast för att kombinera barn och jobb. Rapporten visar att...
RAPPORT: Rapporten är ett policydokument till stöd för medlemmar, förtroendevalda och anställda i arbetet med energipolitiska frågor lokalt, regionalt, nationellt och på europeisk och...
RAPPORT: Unionens bolagsindikator visar att 2017 väntas tillväxten åter ta fart i de svenska börsbolagen och omsättningen i genomsnitt växa med 5 procent
RAPPORT: Unionens vobbarapport 2017 visar att alltfler privatanställda tjänstemän jobbar ibland samtidigt som de vårdar sjuka barn.
RAPPORT: Unionens förbundsstyrelse har fattat beslut om en politik för egenföretagare. Syftet är att få fler att våga ta steget och starta ett företag och att göra det lättare för egenföretagare...
RAPPORT: Unionens rapport "Hur sjuka är tjänstemännen?" visar att allt fler tjänstemän hamnar i långa sjukskrivningar, särskilt kvinnor mitt i livet. Statistiken är helt ny och bygger på faktiska...
RAPPORT: Policy och handlingsplan gör skillnad för mångfald. Mångfaldsklimatet på de privatanställda tjänstemännens arbetsplatser är överlag öppet. Det visar en ny undersökning från Unionen....
RAPPORT: Än idag finns det ogrundade skillnader i lön mellan kvinnor och män. Ett effektivt verktyg för att minska dessa är att företagen varje år gör en lönekartläggning och en analys av lönerna...
RAPPORT: Samtidigt som stress på jobbet gör oss allt sjukare arbetar nästan var femte anställd övertid, i snitt mer än 6 timmar per vecka. Det visar siffror från SCB som Unionen har sammanställt.
RAPPORT: Basindustrirapporten fokuserar på utvecklingen och tillväxtförutsättningarna i basindustrin. Den är gjord på uppdrag av Unionens regioner i Bergslagen, Mälardalen, Värmland, Dalarna,...
RAPPORT: I rapporten Den tredje linjen diskuterar rapportskrivarna tre huvudinsatser för att minska ungdomsarbetslösheten och förbättra etableringsvillkoren för unga. 
RAPPORT: En jämförande studie av vd:ars och styrelseordförandes syn på bonus.I rapporten konstateras att styrelseordförandenas och vd:arnas syn på och inställning till bonus och vad som motiverar...
RAPPORT: I den här rapporten föreslår Unionen en idé om hur plattformsekonomin kan utvecklas som en del av partsmodellen – där facken kan bidra positivt både för den som utför arbete genom...
RAPPORT: Blankett att skriva ut för att ansöka om medlemskap i Unionen. Du kan även ansöka om medlemskap direkt här på unionen.se.
RAPPORT: Framtidens jobb hamnar där företagen investerar. Därför är det viktigt att företagen väljer att investera i Sverige. Samtidigt finns en trend sedan länge att företag väljer att flytta...
RAPPORT: Över 20 000 av Unionens medlemmar är anställda inom civilsamhället. Som fackförbund ser vi både de möjligheter och de utmaningar som finns för tjänstemän i civilsamhället. Med den här...
RAPPORT: En ovanlig högkonjunktur. Konjunkturmässigt befinner sig Sverige nu i en högkonjunktur. Det är dock en på många sätt mycket speciell högkonjunktur, med negativ ränta och underskott i de...

Sidor

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej