Vad avgör företagens FoU-investeringar

Företagens investeringar i forskning och utveckling (FoU) handlar inte bara om ett enskilt företags framtida konkurrenskraft. Det handlar i längden om fler och bättre jobb i Sverige. Därför är företagens FoU-investeringar i Sverige en viktig fråga för Unionen.

I den här rapporten diskuteras företagens FoU-investeringar utifrån tre frågeställningar:

  • Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?
  • Vad är avgörande när företagen fattar beslut om forskning och utveckling?
  • Spelar politiska stimulanser någon roll?

Rapporten visar att företagens FoU har utvecklats svagt i Sverige sedan toppåret 2001 och att det finns flera förklaringar till detta. Förutom variationer beroende på konjunktur och teknikskiften har det skett förändringar i företagens strategier att arbeta med FoU.

Unionen har i arbetet med rapporten genomfört en undersökning där 300 FoU-chefer har svarat på våra frågor. Undersökningen visar att kompetens är den viktigaste faktorn när företagen beslutar om FoU-investeringar. Den visar också att politiska stimulanser kan spela roll, inte minst när det gäller tillgång till kompetens.

Högsta prioritet bör därför vara att förstärka tillgången till efterfrågad kompetens i Sverige. Det är en mer långsiktig strategi att förankra och förstärka företagens FoU-investeringar i Sverige genom tillgång till kompetens, attraktiva FoU-miljöer och samarbeten än genom generella skattesänkningar som enkelt kan kopieras av konkurrerande länder.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?