Unionens vobba-undersökning 2015

Tre av fem privatanställda tjänstemän med barn i åldersspannet 0-16 år vobbar istället för att vabba. De vanligaste orsakerna till att man vobbar istället för att vabba är att hinna med sina arbetsuppgifter och att det inte finns någon att lämna över arbetsuppgifterna till. Chefer vobbar i högre utsträckning än arbetstagare som inte är chefer.

Unionens vobba-undersökning 2015

Av dem som vobbar skulle var tredje helst slippa vilket är samma andel som i undersökningen från 2014. Kvinnor skulle i högre grad än män vilja slippa vobba. 

Undersökningen visar även att tre av fyra privatanställda tjänstemän med barn i åldern 0-16 år är tillgängliga för jobbet när de vabbar. Fler än hälften uppger att de alltid eller ofta är tillgängliga för jobbet när de är hemma för vård av sjukt barn med tillfällig föräldrapenning. Endast en tredjedel upplever att det kan koppla bort arbetet när de vabbar.

 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej