Unionens vobba-undersökning 2014

Två av tre vobbar för att de inte har någon att lämna över sitt jobb till. Det är en ökning för tredje året i rad och gäller i ännu högre grad chefer.

Unionens vobba-undersökning 2014

Av dem som vobbar skulle drygt var tredje helst slippa, vilket är något färre än i undersökningen från 2013. Kvinnor vill i högre grad slippa vobba. Av dem som inte vobbar skulle en dryg fjärdedel vilja ha möjlighet att göra det, särskilt yngre tjänstemän. Vobba är ett storstadsfenomen och män, chefer och högutbildade vobbar mest. Undersökningen visar även att 80 procent av dem som begär ersättning från Försäkringskassan ändå är tillgängliga för sina arbetsgivare.
 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej