Unionens vobba-undersökning 2013

Att ”vobba” är numera en del av tjänstemännens vardag. Tre av fyra tjänstemän jobbar när de är hemma för att ta om sina sjuka barn, samtidigt skulle två av fem helst slippa. Det främsta skälet är att man inte har någon att lämna över arbetet till.

Undersökningen visar att en av tre har dåligt samvete gentemot sin arbetsgivare när de vabbar, och av dem som vobbar skulle två av fem helst vilja slippa. Var fjärde vobbar för att de inte vill vara till besvär på arbetsplatsen och detta är vanligare bland kvinnor. Två av fem känner inte att de kan lägga tillräckligt med energi på sitt barn när de vobbar. Kvinnor i högre grad än män.

Den ekonomiska ersättningen verkar inte påverka om den enskilde väljer vab eller vob, däremot påverkar det vem i familjen som tar ansvaret för sjuka barn. Kvinnor som vabbar oftare än sin partner gör det för att familjen hade förlorat mer ekonomiskt om mannen tog hand om barnet

Undersökningen genomfördes 30 januari-15 februari med webbintervjuer genom Novus Sverigepanel, på uppdrag av Unionen. Totalt intervjuades 2 126 tjänstemän i privat sektor med barn upp till 16 år.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej