Unionens näringspolitiska riktlinjer

Fler och bättre jobb är en av Unionens tre hjärtefrågor.

Näringspolitiken skapar förutsättningar för fler och bättre jobb. Konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt bidrar till högre löner, bättre villkor och ökad välfärd.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej