Unionens konjunkturprognos okt 2015: Vind i seglen – men i oprickad farled

Hushållen fortsätter att vara draglok i svensk ekonomi, men även stigande nettoexport, ökad offentlig konsumtion och stigande investeringar i näringslivet bidrar till en uppgång. Den starka tillväxten i Sverige fortsätter nästa år och får draghjälp av Europas återhämtning. Det visar Unionens nya konjunkturprognos. BNP väntas öka med 3,1 procent 2015 och 3,2 procent 2016.

Unionen om konjunkturen oktober 2015

Rapporten pekar på flera osäkerhetsmoment för den ekonomiska utvecklingen på kort och lång sikt. På kort sikt finns de största frågetecknen kring den internationella konjunkturutvecklingen, framför allt vad gäller tillväxten i Kina.  På medellång sikt är en stor osäkerhet att den ekonomiska politiken, och då framför allt penningpolitiken, i hög grad rör sig inom okända områden med extremt låga räntor, snabb ökning av tillgångspriserna och nya strukturer i näringslivet, t ex vad gäller en snabb ökning av e-handeln.  Utrymmet för penningpolitiken är alltså begränsat, samtidigt som även manöverutrymmet för finanspolitiken är litet i flertalet länder. På längre sikt finns en stor osäkerhet kring den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen som väntas påverka omkring hälften av alla jobb, och som även påverkar inkomst- och förmögenhetsfördelningen.

Unionens konjunkturprognos baseras på unikt statistiskt material från Unionens Branschbarometer som bygger på svar från 454 klubbar på företag med drygt 420 000 anställda i Sverige. Bransch-barometern visar att läget på företagen är fortsatt optimistiskt. Klubbarna räknar med stigande försäljning och bättre möjlighet att öka priserna. Sysselsättningen väntas dock förbli oförändrad.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?