Unionens konjunkturprognos april 2017 - Kompetensbrister hämmar tillväxten

Unionens klubbar ser ljust på utvecklingen i näringslivet i vår och sommar, men kompetensbrist hämmar tillväxten de kommande åren. En bättre kompetensmatchning skulle kunna få ekonomin att växa i en högre takt. Det visar Unionens konjunkturprognos från april 2017.

Konjunkturprognos april 2017 - Kompetensbrister hämmar tillväxten

Unionens klubbar har inte haft så höga förväntningar som nu på näringslivets utveckling på över fem år. Sex av tio klubbar bedömer företagets lönsamhet som stark eller mycket stark. Tre av fyra tror på stigande försäljning under våren och sommaren 2017.

Prognosen för den svenska BNP-tillväxten de närmaste åren visar trots detta på en inbromsning, främst förklarat av att ökningstakten i bostadsbyggandet bromsar in och att den offentliga konsumtionen dämpas till följd av ett minskat flyktingmottagande. BNP går från 3,3 procent 2016 till 2,8 procent 2017 och 2,0 procent 2018.

Många arbetsgivare har brist på arbetskraft, samtidigt som arbetslösheten ligger kvar på en förhållandevis hög nivå under prognosperioden. Kompetensprofilen bland stora grupper arbetslösa matchar inte den efterfrågan på personal som finns. Detta gör att tillväxten hämmas, i kombination med att arbetsgivarnas egna investeringar i kompetensutveckling av sina anställda släpar efter och det offentliga utbildningssystemet inte fungerar tillräckligt väl.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?