Unionens Bolagsindikator - september 2015 "Lönsamheten väntas öka efter flera tuffa år"

Börsbolagen kan förvänta sig ökad lönsamhet och stigande omsättning under 2015 och 2016 tack vare en ljusare och mer stabil internationell konjunktur. Men den internationella konkurrensen är fortsatt tuff.

Hur börsbolagen utvecklas är viktigt eftersom de i hög grad är motorer i näringslivet. Deras tillväxttakt är också en signal om hur den internationella konjunkturen utvecklas. Unionens Bolagsindikator visar att kurvorna under 2015 och 2016 pekar uppåt för näringslivet i stort, särskilt för industrin, och att tillväxten på Sveriges viktigaste exportmarknader sammantaget ser ut att bli relativt god. 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?