Unionens Bolagsindikator 2016

Unionens Bolagsindikator 2016

Ett framgångsrikt svenskt näringsliv är en förutsättning för att Unionens medlemmar idag och i framtiden ska ha stimulerande, utvecklande, trygga och välavlönade jobb. Samtidigt beror näringslivets framgång till stor del på de insatser som Unionens medlemmar gör. När Unionens medlemmar trivs och utvecklas finns förutsättningarna för ett starkt näringsliv.

För Unionen är det därför viktigt att bevaka och analysera utvecklingen för de svenska företagen. Bolagsindikatorn tar sitt avstamp i finansmarknadens bedömningar av börsbolagens nuläge samt av hur de kommer att utvecklas de närmaste åren. Börsbolagens centrala position i den svenska ekonomin gör att dessa bedömningar är en signal om tillståndet även för näringslivet och samhällsekonomin i stort. De är därför av stort intresse även för de av Unionens medlemmar som inte har något av bolagen på Stockholmsbörsen som sin arbetsgivare.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?