Unionen - tillgänglighet under semestern 2014

Sommar betyder ledighet för de flesta men en av fyra tjänstemän i det privata näringslivet är tillgänglig för arbetet även under semestern. Av dem skulle nästan hälften vilja slippa. Unionens nya undersökning visar att tjänstemännen i hög grad är uppkopplade mot jobbet även under semestern och att många tror att de kommer att vara mer tillgängliga än förra året.

Unionen - tillgänglighet under semestern 2014

Drygt 1 av 4 tjänstemän upplever att de är tillgängliga för arbete under semestern.

1 av 5 av de tillfrågade upplever att chefer/ledningen förväntar sig att de är tillgängliga under semestern

Nära 1 av 5 arbetar under semestern för att slippa hög arbetsbelastning efteråt

1 av 5 har ofta svårt att koppla bort arbetet under semestern

Drygt 1 av 10 kommer att vara mer tillgänglig i sommar än förra sommaren

Cirka 1 av 6 kan inte ta fyra veckors sammanhängande semester om de vill 

Drygt 2 av 3 har inte en policy på sin arbetsplats som reglerar när de förväntas vara tillgängliga via mail och mobil

4 av 10 anser att deras jobbmobil gör dem tillgängliga under sommarledigheten

Nära 4 av 10 kollar under semestern sina jobbmail i mobilen

Drygt hälften är tillgängliga under semestern för att underlätta för kollegor 

Knappt hälften är tillgängliga under semestern för att underlätta för kunder och klienter

Drygt 4 av 10 skulle vilja slippa vara tillgängliga under semestern

Nära 1 av 4 upplever att tillgängligheten under semestern innebär att de har mindre tid med familj och vänner

1 av 5 upplever att tillgängligheten under semestern ibland skapar konflikter med familj och vänner

Drygt 1 av 4 upplever att tillgängligheten under semestern hindrar dem från att koppla av

 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej