Trendspaning inom organisationer och föreningar

Att genomföra trendspaningar är ett sätt för Unionen att försöka förutse och uppmärksamma förändringar som påverkar förbundets medlemmar.

Organisationer och föreningar är en heterogen bransch som omfattar allt från idéburna organisationer och utbildningsverksamhet till föreningar som fokuserar på sport, idrott och upplevelser. I skriften redogörs för de trender som enligt Unionen kommer att vara betydelsefulla inom branschen de närmaste åren.

Rapporten baseras på en trendspaning genomförd 2 juni 2014

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?