Trendspaning inom IT och telekom

Att genomföra trendspaningar är ett sätt för Unionen att försöka förutse och uppmärksamma förändringar som påverkar förbundets medlemmar. I skriften redogörs för de trender som enligt Unionen kommer att vara betydelsefulla inom IT och Telekom de närmaste åren.

 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej