Tjänstemännens utveckling – en förbisedd kompetensresurs

Unionen ser kompetensutveckling som en självklar och viktig del av arbetslivet. Denna rapport bygger på en undersökning bland privatanställda tjänstemän om hur deras kompetensutveckling ser ut i praktiken.

Undersökningen visade bland annat att: 

  • 4 av 10 tjänstemän har inte genomfört någon kompetensutveckling de senaste 12 månaderna.
  • Av de tjänstemän som genomförde kompetensutveckling hade 4 av 10 ingen plan för det.
  • Endast omkring en fjärdedel av tjänstemännen i privat sektor har under det senaste året genomfört kompetensutveckling som haft tydliga individuella mål.
  • Endast 40 procent av de som genomförde kompetensutveckling och som hade en plan för det, genomförde planen helt.
  • Endast 3 av 10 ansåg att företagets ledning har ett ansvar för kompetensutveckling.
  • När kompetensutveckling väl genomförs tar arbetsgivare ansvar för finasieringen. Organiseringen för att kompetensutvecklingen ska fungera i praktiken behöver dock förbättras.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?