Tjänstemännens IT-miljö 2015

Dåligt fungerande IT leder till stress och frustration hos användarna och orsakar betydande kostnader för arbetsgivarna.

Unionen har under flera år undersökt hur tjänstemäns IT-miljö ser ut, undersökningar som visat på stora problem. Årets undersökning bekräftar den bilden.

Det är inte rimligt att människor år efter år måste jobba i system som skapar en dålig arbetsmiljö, och som drabbar företagets effektivitet och ekonomi på ett negativt sätt. Både arbetsgivarna och tjänstemännen har därför ett gemensamt intresse av att IT-miljön förbättras. För att bidra till den utvecklingen vill Unionen lyfta fram goda exempel där IT-utvecklingen har fungerat bra.

Det finns inga genvägar till en fungerande IT-miljö, men det finns verktyg i form av positiva erfarenheter, kunskaper och inkluderande processer. Det är dags att använda dem. Unionen lägger stor vikt vid beställarens viktiga roll vid inköp och införande av nya IT-verktyg. Genom att fokusera på detta och belysa vikten av samverkan mellan leverantör, beställare och användare vill förbundet uppmana arbetsgivare att se värdet av en inkluderande beställningsprocess.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?