Tjänstemän om stress och press i arbetslivet

En av tre tjänstemän i det privata näringslivet upplever att arbetstiden inte räcker till för att utföra alla arbetsuppgifter. Bland dessa personer har en tredjedel sömnproblem. Fler än hälften av tjänstemännen har en kollega som varit sjukskriven på grund av stress de senaste två åren.

Novusrapport - Tjänstemän om stress och press i arbetslivet

Närmare hälften av tjänstemännen i det privata näringslivet arbetar övertid minst en gång i veckan. En av fyra arbetar mer än tre timmar övertid i veckan.

Många behöver arbeta under helger och annan ledighet för att hinna med sina arbetsuppgifter, 32 procent uppger detta i undersökningen. Det gäller än mer för cheferna där 45 procent uppger detta. 

Var femte tjänsteman upplever att tankar på arbetet påverkar deras sömnkvalitet negativt. Undersökningen visar att de som arbetar mer övertid oftare har sömnproblem på grund av arbetet. Bland dem som jobbar övertid mer än tre timmar per vecka är det 28 procent, jämfört med 16 procent bland dem som arbetar mindre än en timme övertid i veckan.

Drygt hälften av de privata tjänstemännen har den senaste månaden haft ont i nacke, axlar eller rygg. Bland kvinnor är det hela 60 procent som uppger detta.

Intervjuerna har genomförts med ett slumpmässigt riksrepresentativt urval ur Novus Sverigepanel bland privata tjänstemän, på uppdrag av Unionen. Undersökningen har genomförts som webbenkät under perioden 19/9 – 24/9 2015. Totalt omfattar undersökningen 1 011 intervjuer med en deltagarfrekvens om 60 procent.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?