Sammanfattning av Unionens opinionsmätning om kompetens bland tjänstemän i privat sektor

- Nästan två av tre instämmer i att de utvecklas i sitt arbete genom sina dagliga arbetsuppgifter

- Cirka tre av fyra vill utvecklas mer i sin yrkesroll

- Nästan två av tre tror inte att de har tappat i kompetens till andra i motsvarande positioner på andra företag

- Drygt var femte anser inte att deras arbetsgivare tar tillvara deras kompetens på bästa sätt

- Var femte upplever att de inte har stort inflytande över sin egen kompetensutveckling

- Sex av tio anser att de får gehör för egna initiativ till kompetensutveckling

- Nästan en av fyra instämmer inte i att deras arbetsgivare motiverar sina medarbetare att utvecklas

- Vid eventuellt byte av jobb är en av fyra orolig för att den egna kompetensen inte räcker för att få ett nytt jobb

- För drygt fyra av tio är kompetensutveckling viktigt när de söker nytt jobb

- Tre av fyra tror att de skulle kunna få motsvarande position hos en annan arbetsgivare om de skulle byta arbete

- Var tionde stannar kvar på sitt jobb pga. osäkerhet kring den egna kompetensen

- Drygt fyra av tio uppger att det finns pengar avsatta för kompetensutveckling på sitt företag

På uppdrag av Unionen har undersökningen genomförts med 1 075 webbintervjuer genom Novus Sverigepanel. Målgruppen är tjänstemän i privat sektor. Undersökningen genomfördes 8 – 14 oktober 2012.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?