Sammanfattning av rapporten Vem är egenföretagaren 2016

Egenföretagarna är viktiga för tillväxten och jobben, men alltför ofta osynliga. Det visar denna sammanfattning av rapporten Vem är egenföretagaren 2016 av Unionens chefsekonom Lars Jagrén.

PM Vem är egenföretagaren 2016

Egenföretagarna har under de senaste åren stått för, försiktigt räknat, en tredjedel av alla nya jobb som skapats. De är alltså mycket viktiga för tillväxten, men de är också betydelsefulla för innovationerna, för konkurrensen liksom för att landsbygden ska kunna leva eftersom företagande i många fall är en förutsättning för att kunna bo kvar på sin ort. I takt med den fortsatt snabba digitaliseringen och den snabba utvecklingen av plattformsekonomin talar allt för att egenföretagarnas betydelse i framtiden blir ännu större.

I förhållande till sin vikt märks dock egenföretagarna väldigt lite i den allmänna debatten, och deras betydelse för ekonomin syns sällan. En allvarlig effekt av detta är att regelverken i många fall inte alls är anpassade till egenföretagarnas situation, utan fortfarande bygger på långvariga anställningar i stora organisationer. Detta är tydligt framför allt vad gäller hur stora brister det finns i trygghetssystemen för de riktigt små företagarna, men exemplen kan göras många där t ex den offentliga upphandlingen sällan passar egenföretagarnas verksamhet.

Unionen arbetar för framgångsrika medarbetare i framgångsrika företag, där egenföretagarna givetvis har sin givna plats – som dessutom blir viktigare. Den framgångsrika svenska modellen med kombinationen av omställning, företagande och trygghet behöver därför i större utsträckning inkludera även egenföretagarna.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?