Så byter tjänstemännen jobb

En funktionell arbetsmarknad bygger på rörlighet och utveckling. När tjänstemännen byter jobb lär de sig mer saker och utvecklas i arbetslivet.

Så byter tjänstemännen jobb

"Så byter tjänstemännen jobb" är en rapport från Unionens enhet från politik opinion och påverkan. Rapporten utgår från en undersökning förbundet gjort med undersökningsföretag Novus till 1000 tjänstemän och ger svar på frågor om hur tjänstemän gör när de byter jobb.

Undersökningen visar tydligt att kontakter och kompetensutveckling är avgörande när en tjänsteman ska hitta nytt arbete. Vilka konsekvenser medför det att kontakter blivit så viktiga på arbetsmarknaden och vilka behov av stöd från parterna och den offentliga kan komma att krävas för att förbättra byten av jobb?

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?